Stávající radniční koalice už musí být hodně zoufalá. Tři dny před komunálními volbami zveřejnili na svém webu (zde) tiskovou zprávu, ve kterém citují rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP), které jako odvolací orgán potvrzuje stanovisko úředníků odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina o povolení výjimky ze zákazu stavbou průchvatu zasáhnout do životního prostředí zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí a v Lorenzových sadech. Toto rozhodnutí MŽP vydalo už 10 srpna 2022, třebíčská radnice si je zřejmě „schovávala“ k použití až těsně před volbami, aby je mohla opět použít ve své demagogické argumentaci k prosazení průchvatu.

O čem vlastně ministerstvo rozhodlo?

Žádost o povolení této výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny podalo Ředitelství silnic a dálnic na krajský úřad už v září 2021. Do tohoto řízení se přihlásily spolky Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, a Obchvat Třebíče.  Ten má samozřejmě právo účastnit se všech řízení, která se průchvatu týkají, a tak toho využil. Prvořadým cílem spolku Obchvat Třebíče, stejně jako naší volební strany Třebíč Občanům!, je především ochrana zájmů třebíčských občanů a životního prostředí ve městě.

Otakárek fenyklový
Otakárek fenyklový
Kudlanka nábožná
Kudlanka nábožná

Schválení výjimky z ochrany ohrožených živočichů je pouze dílčí, a nepodstatnou částí všech řízení, které stavbu průchvatu, pokud nebude zcela zastavena, ještě čekají. Jak je uvedeno v rozhodnutí MŽP, bylo vydáno především proto, že je nutným podkladem pro územní řízení. Správně by případná výjimka měla být vydávána až poté, co proběhne posouzení vlivu stavby na životní prostředí (velká EIA), což MŽP ve svém rozhodnutí několikrát opakuje, a je připraveno v závislosti na výsledcích EIA svoje rozhodnutí přehodnotit.

Podstatná je velká EIA

Podstatné pro to, zda by vůbec průchvat mohl vzniknout, je tedy především velká EIA. Její součástí by podle stanoviska krajského úřadu mělo být i posouzení variantního řešení stavby, tedy podrobné zpracování a vyhodnocení trasy velkého obchvatu, vedoucího mimo zastavěné území Třebíče. Teprve poté bude možné objektivně posoudit, která z variant vyhovuje lépe především životnímu prostředí obyvatel Třebíče.

„Slavnostní fanfáry“, které pouhé tři dny před volbami zaznívají z radnice, jsou nesporně pouze součástí volební kampaně stávající koalice, a žádný reálný podklad nemají. Jak je patrné, ke stavbě průchvatu vede ještě dlouhá a komplikovaná cesta.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This