Aktuality

 

Spalovna v Třebíči – vzor připomínek k odeslání na Kraj Vysočina

Spalovna v Třebíči – vzor připomínek k odeslání na Kraj Vysočina

Pondělí 13. května 2024 je poslední den, kdy je možno poslat připomínky Krajskému úřadu Vysočina v souvislosti se záměrem výstavby spalovny komunálních odpadů (ZEVO) na Rafaelově ulici. Je to jediný způsob, jak je možné tu stavbu  ovlivnit, a pokud bude postavena, tak jak TTS energo a Město Třebíč přinutit, aby dbali maximálně na dodržování ochrany životního prostředí. Níže najdete vzor připomínek, které je možné po doplnění osobních údajů a podepsání (případně jiných úpravách či doplněních) zaslat na Kraj Vysočina poštou, nebo osobní datovou schránkou. Podstatný je v tom vzoru závěr – požadavek na zpracování velké EIA. Pokud ta bude vyhlášena, tak součástí toho procesu je veřejné projednání, kde bude možno dále vznášet námitky a připomínky, stejně jako v dalších úředních řízeních.

číst více
Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Třebíč má nejhorší vzduch ze všech okresních měst na Vysočině. Vyplývá to ze studie, kterou si nechal vypracovat Kraj Vysočina V ovzduší Třebíče se nacházejí benzopyreny, polétavé částice nebo prach. Městu neprospívá, že leží v údolí s častým vznikem inverzí. Na kvalitě ovzduší se výrazně podepisuje i průtah městem s hustou dopravou. Pokud bude postaven průchvat, ve velmi špatně odvětrávaném údolí v Borovině bude situace ještě horší. Řešením je samozřejmě velký obchvat, který odvede dopravu za hranice města.

číst více
Spalovna komunálního odpadu v Třebíči – na co se ptát?

Spalovna komunálního odpadu v Třebíči – na co se ptát?

Město Třebíč o plánované výstavbě spalovny komunálních odpadů firmou TTS energo na Rafaelově ulici v Třebíči mlčí. V článku si můžete přečíst často kladené otázky a odpovědi, týkajících se negativních vlivů spalování odpadů na životní prostředí a zdraví obyvatel, ceny za spalování odpadu a jimi vyrobeného tepla, a otázky spojené s možnými haváriemi spaloven.

číst více
Spalovny odpadů a životní prostředí

Spalovny odpadů a životní prostředí

V souvislosti s plánovanou výstavbou spalovny komunálních odpadů firmou TTS energo na Rafaelově ulici v Třebíči, výrazně podporovanou Městem Třebíč a starostou Pacalem, jsme už uveřejnili několik článků upozorňujících na poškozování životního prostředí provozem těchto zařízení. Z odkazu uvedeného v článku si můžete stáhnout velmi kvalitní studii zpracovanou organizací Arnika v roce 2023, pokrývající téma spalování odpadů z různých úhlů pohledu, od emisí toxických látek ze spaloven a jejich vlivu na přírodu a lidské zdraví, přes ekonomiku stavby spaloven, až po vhodné alternativy v nakládání s odpady.

číst více
Nespaluj, recykluj

Nespaluj, recykluj

V posledním čísle regionálního týdeníku Horácké noviny ze čtvrtka 25. dubna 2024 byl velký prostor věnován spalovně komunálního odpadu, který má v úmyslu v areálu teplárny Sever na Rafaelově ulici v Třebíči vybudovat firma TTS energo. V článku “Neruda to nevyřešil, TTS” jeho autor jednostranně popisuje  “světlé zítřky” Třebíče po vybudování spalovny s tím, že to je v podstatě jediná možnost jak nakládat s komunálním odpadem po roce 2030, kdy bude skládkování omezeno. V další článku “ZEVO má podporu města”  prohlašuje starosta Pacal: “Naše ideální představa a heslo v tom je, že ten odpad, který si tady my vytvoříme, za který jsme odpovědní, si my sami tady spálíme a ještě se tím zahřejeme. To je ideální stav”.

Spalování komunálního odpadu samozřejmě ideální není, a už vůbec ne v malé spalovně v obytné zóně města. V další textu a na přiložených obrázcích uvádíme možná negativa spalování komunálního odpadu a řešení tohoto problému, tak je ho na svých stránkách popisuje organizace Arnika, která se problematice nakládání s odpadem dlouhodobě věnuje. Materiály jsme převzali z webu https://arnika.org/Nespaluj_recykluj/

číst více
První referendum v Jihlavě – NE SPALOVNĚ!

První referendum v Jihlavě – NE SPALOVNĚ!

Možná si pamatujete, že původním plánem Kraje Vysočina bylo vybudovat krajskou spalovnu komunálního odpadu v Jihlavě. Občané města se proti tomuto záměru postavili, uspořádali První referendum v Jihlavě. I když je jihlavská radnice usilovně blokovala, přišlo k němu téměř 10 tisíc obyvatel. Přesto nebylo referendum platné, protože se ho nezúčastnilo potřebné procento voličů. Radnice však nakonec od svých plánů ustoupila, začala klást velký důraz na třídění odpadu, jehož výsledkem byl zisk “Odpadového Oskara”, organizovaného spolkem Arnika. Jak uvedla Jihlavská Drbna, v roce 2017 se v Jihlavě na 1 obyvatele vytřídilo 54 kilogramů papíru, plastů a skla, směsného odpadu se vyvezlo pouze 140 kilogramů na obyvatele. Ke snížení produkce směsného odpadu v Jihlavě došlo po zavedení motivačních slev ke třídění, rozšířením sběru biologicky rozložitelných odpadů, plošným snížením frekvence svozu popelnic od rodinných domů jednou za 14 dní. Na skvělých výsledcích měla vliv i podpora malých živnostníků ke třídění.

číst více
Budeme v Třebíči místo štěpky pálit komunální odpad?

Budeme v Třebíči místo štěpky pálit komunální odpad?

Už před deseti dny byla uveřejněna dokumentace k plánované spalovně firmy TTS energo na Rafaelově ulici, v blízkosti sídliště Hájek a lokality Nové Město ( Na Kopcích). Toto zařízení může velmi negativně ovlivnit životní prostředí v Třebíči. Dalo by se tedy očekávat, že třebíčská radnice bude občany města s tímto záměrem seznamovat a vysvětlovat případné klady nebo zápory kumulace komunálního odpadu uprostřed bytové zástavby a jeho následné spalování. Nestalo se tak, mlčí i lokální weby a noviny s radnicí spřízněné. V článku našeho zastupitele Jaromíra Baráka si můžete přečíst základní informace o plánované spalovně vycházející z předložené dokumentace, a stručné shrnutí některých diskutabilních aspektů tohoto záměru. V dalších článcích se budeme věnovat problematice podrobněji.

číst více
Jak chtěla koalice nevýhodně směnit pozemky u polikliniky

Jak chtěla koalice nevýhodně směnit pozemky u polikliniky

Zajímavé je, že cena pozemků Na Klínkách a za poliklinikou o skoro stejné rozloze by měla být dle posudků, které si nechalo zpracovat město, téměř totožná, a to asi 2100 Kč/m2. Pro porovnání. Sousední pozemky za poliklinikou určené pro výstavbu rodinných domů město občanům prodalo za více než 4000 Kč/m2. Před 2 lety navíc vedení města nabízelo část diskutovaného pozemku k prodeji. A to dokonce za více než 5 000 Kč/m2.

číst více
TTS energo chce spalovnu komunálního odpadu v Třebíči

TTS energo chce spalovnu komunálního odpadu v Třebíči

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 zveřejnil Kraj Vysočina na své úřední desce oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona o EIA týkající se záměru „Výstavba multipalivového kotle EU II“ v teplárně SEVER společnosti TTS energo na Rafaelově ulici v Třebíči. Podle § 6 odst. 6 zákona o EIA mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky zaslat písemné vyjádření k oznámení na Krajský úřad Kraje Vysočina do 13. května 2024.

číst více
Průchvat Třebíče: omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Průchvat Třebíče: omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Ministr dopravy Martin Kupka ( ODS – Občanská demokratická strana) při vládní návštěvě v Třebíči v pondělí 25. března prohlásil, že “věří ve správnost zvolené trasy” průchvatu a že “není možné její vedení zpochybňovat”. Starosta Pavel Pacal ( Starostové a nezávislí • STAN) zase v posledním čísle Třebíčského zpravodaje v článku, ve kterém též lživě napadá našeho zastupitele Jaromíra Baráka, napsal, že „nyní už nic nebrání výstavbě“ průchvatu. Pokud budeme věřit tomu, že oba pánové nechtějí úmyslně klamat veřejnost, pak se svými prohlášeními sami usvědčují z hrubé neznalosti zákonů a úředních postupů.

číst více
Byty a rodinné domy především pro “budoucí inženýry z Dukovan”!

Byty a rodinné domy především pro “budoucí inženýry z Dukovan”!

Byty a rodinné domy především pro “budoucí inženýry z Dukovan”! I tak by se dalo nazvat rozhodnutí rady Města Třebíče ze čtvrtka 21. března. Více jak 2,5 hektaru stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů chce prodat v celku jedinému developerovi. I když se jedná o pozemky v bezprostřední blízkosti plánovaného průchvatu, nepochybně by o tyto pozemky měli zájem i stávající občané Třebíče, pokud by se prodávaly jednotlivě. Obdobně – tedy v celku – chce stávající radniční koalice prodat i téměř 2,4 ha pozemků určených pro výstavbu domů s cca 200 byty. Původně byla přibližně pětina těchto pozemků určena pro výstavbu domu s pečovatelskou službou, startovacích bytů pro mladé a obecních bytů.

číst více
Seminář k průchvatu: Borovina nikoho nezajímá

Seminář k průchvatu: Borovina nikoho nezajímá

Sdružení „Energetické Třebíčsko“, sídlící na třebíčské radnici, uspořádalo ve čtvrtek 29. února seminář k chystané výstavbě třebíčského obchvatu. Veřejnost na něj neměla přístup, byl pouze pro pozvané – členy třebíčské Hospodářské komory, novináře a třebíčské zastupitele. Nových informací na něm moc nezaznělo, zřejmým účelem semináře bylo iniciovat sdělovací prostředky k článkům sdělujícím veřejnosti, jak je „průchvat“ potřebný a „co nevidět se začne stavět“. Většina přednášejících se jak čert kříži vyhýbala slovům o skutečném, velkém obchvatu, starosta Pacal dokonce začal průchvat nazývat „novým městským okruhem“. O to absurdněji působilo video promítnuté na závěr semináře. Natáčet pole, potůčky a kvetoucí keře v okruhu několika kilometrů kolem Třebíče a tvrdit, že to všechno by velký obchvat města zničil, je už skutečně znakem velkého zoufalství třebíčské radnice. Stejně jako tvrzení, že zemědělská půda, na které se pěstuje řepka, má pro občany Třebíče větší cenu než rekreační oblasti v intravilánu města, které by zničil průchvat.

číst více

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This