Spalovna v Třebíči – vzor připomínek k odeslání na Kraj Vysočina

Spalovna v Třebíči – vzor připomínek k odeslání na Kraj Vysočina

Pondělí 13. května 2024 je poslední den, kdy je možno poslat připomínky Krajskému úřadu Vysočina v souvislosti se záměrem výstavby spalovny komunálních odpadů (ZEVO) na Rafaelově ulici. Je to jediný způsob, jak je možné tu stavbu  ovlivnit, a pokud bude postavena, tak jak TTS energo a Město Třebíč přinutit, aby dbali maximálně na dodržování ochrany životního prostředí. Níže najdete vzor připomínek, které je možné po doplnění osobních údajů a podepsání (případně jiných úpravách či doplněních) zaslat na Kraj Vysočina poštou, nebo osobní datovou schránkou. Podstatný je v tom vzoru závěr – požadavek na zpracování velké EIA. Pokud ta bude vyhlášena, tak součástí toho procesu je veřejné projednání, kde bude možno dále vznášet námitky a připomínky, stejně jako v dalších úředních řízeních.

Spalovna komunálního odpadu v Třebíči – na co se ptát?

Spalovna komunálního odpadu v Třebíči – na co se ptát?

Město Třebíč o plánované výstavbě spalovny komunálních odpadů firmou TTS energo na Rafaelově ulici v Třebíči mlčí. V článku si můžete přečíst často kladené otázky a odpovědi, týkajících se negativních vlivů spalování odpadů na životní prostředí a zdraví obyvatel, ceny za spalování odpadu a jimi vyrobeného tepla, a otázky spojené s možnými haváriemi spaloven.

Spalovny odpadů a životní prostředí

Spalovny odpadů a životní prostředí

V souvislosti s plánovanou výstavbou spalovny komunálních odpadů firmou TTS energo na Rafaelově ulici v Třebíči, výrazně podporovanou Městem Třebíč a starostou Pacalem, jsme už uveřejnili několik článků upozorňujících na poškozování životního prostředí provozem těchto zařízení. Z odkazu uvedeného v článku si můžete stáhnout velmi kvalitní studii zpracovanou organizací Arnika v roce 2023, pokrývající téma spalování odpadů z různých úhlů pohledu, od emisí toxických látek ze spaloven a jejich vlivu na přírodu a lidské zdraví, přes ekonomiku stavby spaloven, až po vhodné alternativy v nakládání s odpady.

Nespaluj, recykluj

Nespaluj, recykluj

V posledním čísle regionálního týdeníku Horácké noviny ze čtvrtka 25. dubna 2024 byl velký prostor věnován spalovně komunálního odpadu, který má v úmyslu v areálu teplárny Sever na Rafaelově ulici v Třebíči vybudovat firma TTS energo. V článku “Neruda to nevyřešil, TTS” jeho autor jednostranně popisuje  “světlé zítřky” Třebíče po vybudování spalovny s tím, že to je v podstatě jediná možnost jak nakládat s komunálním odpadem po roce 2030, kdy bude skládkování omezeno. V další článku “ZEVO má podporu města”  prohlašuje starosta Pacal: “Naše ideální představa a heslo v tom je, že ten odpad, který si tady my vytvoříme, za který jsme odpovědní, si my sami tady spálíme a ještě se tím zahřejeme. To je ideální stav”.

Spalování komunálního odpadu samozřejmě ideální není, a už vůbec ne v malé spalovně v obytné zóně města. V další textu a na přiložených obrázcích uvádíme možná negativa spalování komunálního odpadu a řešení tohoto problému, tak je ho na svých stránkách popisuje organizace Arnika, která se problematice nakládání s odpadem dlouhodobě věnuje. Materiály jsme převzali z webu https://arnika.org/Nespaluj_recykluj/

První referendum v Jihlavě – NE SPALOVNĚ!

První referendum v Jihlavě – NE SPALOVNĚ!

Možná si pamatujete, že původním plánem Kraje Vysočina bylo vybudovat krajskou spalovnu komunálního odpadu v Jihlavě. Občané města se proti tomuto záměru postavili, uspořádali První referendum v Jihlavě. I když je jihlavská radnice usilovně blokovala, přišlo k němu téměř 10 tisíc obyvatel. Přesto nebylo referendum platné, protože se ho nezúčastnilo potřebné procento voličů. Radnice však nakonec od svých plánů ustoupila, začala klást velký důraz na třídění odpadu, jehož výsledkem byl zisk “Odpadového Oskara”, organizovaného spolkem Arnika. Jak uvedla Jihlavská Drbna, v roce 2017 se v Jihlavě na 1 obyvatele vytřídilo 54 kilogramů papíru, plastů a skla, směsného odpadu se vyvezlo pouze 140 kilogramů na obyvatele. Ke snížení produkce směsného odpadu v Jihlavě došlo po zavedení motivačních slev ke třídění, rozšířením sběru biologicky rozložitelných odpadů, plošným snížením frekvence svozu popelnic od rodinných domů jednou za 14 dní. Na skvělých výsledcích měla vliv i podpora malých živnostníků ke třídění.

Budeme v Třebíči místo štěpky pálit komunální odpad?

Budeme v Třebíči místo štěpky pálit komunální odpad?

Už před deseti dny byla uveřejněna dokumentace k plánované spalovně firmy TTS energo na Rafaelově ulici, v blízkosti sídliště Hájek a lokality Nové Město ( Na Kopcích). Toto zařízení může velmi negativně ovlivnit životní prostředí v Třebíči. Dalo by se tedy očekávat, že třebíčská radnice bude občany města s tímto záměrem seznamovat a vysvětlovat případné klady nebo zápory kumulace komunálního odpadu uprostřed bytové zástavby a jeho následné spalování. Nestalo se tak, mlčí i lokální weby a noviny s radnicí spřízněné. V článku našeho zastupitele Jaromíra Baráka si můžete přečíst základní informace o plánované spalovně vycházející z předložené dokumentace, a stručné shrnutí některých diskutabilních aspektů tohoto záměru. V dalších článcích se budeme věnovat problematice podrobněji.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest