Spalovna v Třebíči – vzor připomínek k odeslání na Kraj Vysočina

Spalovna v Třebíči – vzor připomínek k odeslání na Kraj Vysočina

Pondělí 13. května 2024 je poslední den, kdy je možno poslat připomínky Krajskému úřadu Vysočina v souvislosti se záměrem výstavby spalovny komunálních odpadů (ZEVO) na Rafaelově ulici. Je to jediný způsob, jak je možné tu stavbu  ovlivnit, a pokud bude postavena, tak jak TTS energo a Město Třebíč přinutit, aby dbali maximálně na dodržování ochrany životního prostředí. Níže najdete vzor připomínek, které je možné po doplnění osobních údajů a podepsání (případně jiných úpravách či doplněních) zaslat na Kraj Vysočina poštou, nebo osobní datovou schránkou. Podstatný je v tom vzoru závěr – požadavek na zpracování velké EIA. Pokud ta bude vyhlášena, tak součástí toho procesu je veřejné projednání, kde bude možno dále vznášet námitky a připomínky, stejně jako v dalších úředních řízeních.

Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Třebíč má nejhorší vzduch ze všech okresních měst na Vysočině. Vyplývá to ze studie, kterou si nechal vypracovat Kraj Vysočina V ovzduší Třebíče se nacházejí benzopyreny, polétavé částice nebo prach. Městu neprospívá, že leží v údolí s častým vznikem inverzí. Na kvalitě ovzduší se výrazně podepisuje i průtah městem s hustou dopravou. Pokud bude postaven průchvat, ve velmi špatně odvětrávaném údolí v Borovině bude situace ještě horší. Řešením je samozřejmě velký obchvat, který odvede dopravu za hranice města.

Spalovna komunálního odpadu v Třebíči – na co se ptát?

Spalovna komunálního odpadu v Třebíči – na co se ptát?

Město Třebíč o plánované výstavbě spalovny komunálních odpadů firmou TTS energo na Rafaelově ulici v Třebíči mlčí. V článku si můžete přečíst často kladené otázky a odpovědi, týkajících se negativních vlivů spalování odpadů na životní prostředí a zdraví obyvatel, ceny za spalování odpadu a jimi vyrobeného tepla, a otázky spojené s možnými haváriemi spaloven.

Spalovny odpadů a životní prostředí

Spalovny odpadů a životní prostředí

V souvislosti s plánovanou výstavbou spalovny komunálních odpadů firmou TTS energo na Rafaelově ulici v Třebíči, výrazně podporovanou Městem Třebíč a starostou Pacalem, jsme už uveřejnili několik článků upozorňujících na poškozování životního prostředí provozem těchto zařízení. Z odkazu uvedeného v článku si můžete stáhnout velmi kvalitní studii zpracovanou organizací Arnika v roce 2023, pokrývající téma spalování odpadů z různých úhlů pohledu, od emisí toxických látek ze spaloven a jejich vlivu na přírodu a lidské zdraví, přes ekonomiku stavby spaloven, až po vhodné alternativy v nakládání s odpady.

Nespaluj, recykluj

Nespaluj, recykluj

V posledním čísle regionálního týdeníku Horácké noviny ze čtvrtka 25. dubna 2024 byl velký prostor věnován spalovně komunálního odpadu, který má v úmyslu v areálu teplárny Sever na Rafaelově ulici v Třebíči vybudovat firma TTS energo. V článku “Neruda to nevyřešil, TTS” jeho autor jednostranně popisuje  “světlé zítřky” Třebíče po vybudování spalovny s tím, že to je v podstatě jediná možnost jak nakládat s komunálním odpadem po roce 2030, kdy bude skládkování omezeno. V další článku “ZEVO má podporu města”  prohlašuje starosta Pacal: “Naše ideální představa a heslo v tom je, že ten odpad, který si tady my vytvoříme, za který jsme odpovědní, si my sami tady spálíme a ještě se tím zahřejeme. To je ideální stav”.

Spalování komunálního odpadu samozřejmě ideální není, a už vůbec ne v malé spalovně v obytné zóně města. V další textu a na přiložených obrázcích uvádíme možná negativa spalování komunálního odpadu a řešení tohoto problému, tak je ho na svých stránkách popisuje organizace Arnika, která se problematice nakládání s odpadem dlouhodobě věnuje. Materiály jsme převzali z webu https://arnika.org/Nespaluj_recykluj/

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest