Když se v roce 2014 připravovalo stěhování Domu dětí a mládeže z Hrádku do bývalé mazutové kotelny v BOPU, třebíčská radnice mimo jiné argumentovala tím, že děti budou v klidném a čistém prostředí a blízko přírody. Nyní jim ti samí lidé chtějí v bezprostřední blízkosti DDM a dětských hřišť postavit průchvat, po kterém bude jezdit více jak 22 tisíc aut během 24 hodin, z toho pak převážná část během dne.

Po Koželužské ulici, která má být v budoucnu nejvytíženější částí průchvatu, jezdí v současnosti cca 4 700 vozidel denně. Po vybudování celého průchvatu by měl tento počet vzrůst téměř pětkrát. Přibližně polovinu z celkového počtu 22 308 aut denně bude tvořit tranzitní doprava, která bude na Koželužskou přijíždět tunelem z Pražské ulice a od Starče.

Intenzita dopravy na Koželužské ulici v roce 2035

Z uvedených čísel plyne, že kolem DDM projede během dne auto každé tři vteřiny, z toho bude každé deváté nákladní – v podstatě se bude jednat o nepřetržitý proud aut. Pro srovnání – Bráfovou třídou, kterou dnes považujeme za velmi přetíženou, projíždělo dle sčítání ŘSD z roku 2016 11 050 aut denně, tedy méně než polovina.

Auta by po průchvatu měla jezdit rychlostí 65 km za hodinu, pouhých několik metrů od dětských hřišť a obou budov DDM, jak je vidět na úvodním obrázku. Nepočítá se ani s vybudováním protihlukových stěn.

Paradoxem je, že v podkladech pro tzv. „malou EIA“, tedy zjišťování vlivu stavby průchvatu na životní prostředí, není o Domu dětí a mládeže ani zmínka, tedy žádná měření a výpočty tam uvedené přímo k DDM nesměřují.  V rozptylové studii se uvádí, že imisní limity v oblasti BOPA nebudou překročeny, dle hlukové studie budou dětská hřiště a samotný DDM bude v pásmu 50–60 dB, což je na samé hranici povolených hodnot.

 

Po Koželužské ulici nyní moc aut nejezdí

Po Koželužské ulici nyní moc aut nejezdí

Dětská hřiště jsou těsně pod budoucím průchvatem

Dětská hřiště jsou těsně pod budoucím průchvatem

 

Ale nejde jenom o samotný DDM. Veliká intenzita dopravy na Koželužské ulici se bude samozřejmě týkat i občanů Třebíče bydlících těsně nad průchvatem, tedy na ulicích Řípovské, Spojenců a Bartuškově. Ale též obyvatel nově budovaných bytových domů v areálu BOPA.

Vše by samozřejmě řešilo vybudování skutečného, velkého obchvatu Třebíče, který by odvedl veškerou tranzitní dopravu už od krahulovského sila mimo zastavěnou část města. Velký obchvat by však mohli využít ve velké míře i automobily přijíždějící do Boroviny už od Starče, a lidé bydlící na sídlišti Za Rybníkem. O tom však současné vedení radnice nechce ani slyšet.

 

Související příspěvky

 

Obchvat Třebíče fake news

Radniční mýty o obchvatu města

Současná třebíčská koalice ve své zoufalé snaze prosadit průchvat a tím pádem zničit podstatné části Třebíče, obdobně jako komunisté v osmdesátých letech minulého století průtahem zničili centrum města, neustále používá nejrůznější mýty, lži a dezinformace. K těm posledním patří interpretace zamítnutí jedné ze žalob proti stávající podobě územního ...

Prodej pozemků „Za Poliklinikou“ zahájen. O čem byste měli vědět?

V další lokalitě tak hrozí, že budeme brzy řešit nedostatek parkovacích míst nebo parkování „načerno“. Je logické, že vznikají problémy s parkováním ve starých částech města, které jsou dispozičně desítky let staré. Proč je systém parkování nedomyšlený i v nově vznikajících lokalitách, je pro nás nepochopitelné. ...

Průchvat, nebo velký obchvat? I o tom jsou letošní krajské volby na Vysočině

Průchvat, nebo obchvat? To je horké téma v Třebíči již několik let. Není se proto čemu divit, že se tato otázka dostává i do kampaně před krajskými volbami. Je však zcela nepřípustné, aby starosta Pavel Pacal a ostatní radní zneužívali… ...
Průchvat jde k soudu

Průchvat jde k soudu

Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13:00 bude Krajský soud v Brně projednávat žalobu na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu, formálně vymezení záměru „obchvat I/23 Třebíč, včetně napojení na silnici I/23“.  Žalobu podalo celkem deset fyzických a právnických osob, vedle spolku Obchvat Třebíče to jsou ...

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This