Když se v roce 2014 připravovalo stěhování Domu dětí a mládeže z Hrádku do bývalé mazutové kotelny v BOPU, třebíčská radnice mimo jiné argumentovala tím, že děti budou v klidném a čistém prostředí a blízko přírody. Nyní jim ti samí lidé chtějí v bezprostřední blízkosti DDM a dětských hřišť postavit průchvat, po kterém bude jezdit více jak 22 tisíc aut během 24 hodin, z toho pak převážná část během dne.

Po Koželužské ulici, která má být v budoucnu nejvytíženější částí průchvatu, jezdí v současnosti cca 4 700 vozidel denně. Po vybudování celého průchvatu by měl tento počet vzrůst téměř pětkrát. Přibližně polovinu z celkového počtu 22 308 aut denně bude tvořit tranzitní doprava, která bude na Koželužskou přijíždět tunelem z Pražské ulice a od Starče.

Intenzita dopravy na Koželužské ulici v roce 2035

Z uvedených čísel plyne, že kolem DDM projede během dne auto každé tři vteřiny, z toho bude každé deváté nákladní – v podstatě se bude jednat o nepřetržitý proud aut. Pro srovnání – Bráfovou třídou, kterou dnes považujeme za velmi přetíženou, projíždělo dle sčítání ŘSD z roku 2016 11 050 aut denně, tedy méně než polovina.

Auta by po průchvatu měla jezdit rychlostí 65 km za hodinu, pouhých několik metrů od dětských hřišť a obou budov DDM, jak je vidět na úvodním obrázku. Nepočítá se ani s vybudováním protihlukových stěn.

Paradoxem je, že v podkladech pro tzv. „malou EIA“, tedy zjišťování vlivu stavby průchvatu na životní prostředí, není o Domu dětí a mládeže ani zmínka, tedy žádná měření a výpočty tam uvedené přímo k DDM nesměřují.  V rozptylové studii se uvádí, že imisní limity v oblasti BOPA nebudou překročeny, dle hlukové studie budou dětská hřiště a samotný DDM bude v pásmu 50–60 dB, což je na samé hranici povolených hodnot.

 

Po Koželužské ulici nyní moc aut nejezdí

Po Koželužské ulici nyní moc aut nejezdí

Dětská hřiště jsou těsně pod budoucím průchvatem

Dětská hřiště jsou těsně pod budoucím průchvatem

 

Ale nejde jenom o samotný DDM. Veliká intenzita dopravy na Koželužské ulici se bude samozřejmě týkat i občanů Třebíče bydlících těsně nad průchvatem, tedy na ulicích Řípovské, Spojenců a Bartuškově. Ale též obyvatel nově budovaných bytových domů v areálu BOPA.

Vše by samozřejmě řešilo vybudování skutečného, velkého obchvatu Třebíče, který by odvedl veškerou tranzitní dopravu už od krahulovského sila mimo zastavěnou část města. Velký obchvat by však mohli využít ve velké míře i automobily přijíždějící do Boroviny už od Starče, a lidé bydlící na sídlišti Za Rybníkem. O tom však současné vedení radnice nechce ani slyšet.

 

Související příspěvky

 

Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Třebíč má nejhorší vzduch ze všech okresních měst na Vysočině. Vyplývá to ze studie, kterou si nechal vypracovat Kraj Vysočina V ovzduší Třebíče se nacházejí benzopyreny, polétavé částice nebo prach. Městu neprospívá, že leží v údolí s častým vznikem inverzí. Na kvalitě ovzduší se výrazně podepisuje i průtah městem s...
Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Průchvat Třebíče: omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Ministr dopravy Martin Kupka ( ODS - Občanská demokratická strana) při vládní návštěvě v Třebíči v pondělí 25. března prohlásil, že "věří ve správnost zvolené trasy" průchvatu a že "není možné její vedení zpochybňovat". Starosta Pavel Pacal ( Starostové a nezávislí • STAN) zase v posledním čísle Třebíčského...
Průchvat Třebíče - omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Seminář k průchvatu: Borovina nikoho nezajímá

Sdružení „Energetické Třebíčsko“, sídlící na třebíčské radnici, uspořádalo ve čtvrtek 29. února seminář k chystané výstavbě třebíčského obchvatu. Veřejnost na něj neměla přístup, byl pouze pro pozvané – členy třebíčské Hospodářské komory, novináře a třebíčské zastupitele. Nových informací na něm moc nezaznělo, zřejmým účelem semináře bylo iniciovat sdělovací prostředky k...
Seminář k průchvatu - Borovina nikoho nezajímá

PRŮCHVAT TŘEBÍČE: Krajský úřad velkou EIA schválil. Podstatné námitky občanů arogantně zamítl.

Krajský Úřad Kraje Vysočina v Jihlavě nepřekvapivě schválil dokumentaci EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) k průchvatu Třebíče. Tímto krokem se zkompletovala dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a dotčené spolky a orgány, občané a podnikatelé mohou do 1. února 2024 uplatnit námitky, připomínky a dodatečná závazná stanoviska. Jaromír...

YASHICA u soudu prohrála

V září loňského roku, den před komunálními volbami, uveřejnily Horácké noviny, vydávané společností YASHICA s.r.o., článek „Proč hnutí Třebíč Občanům!, vedené Jaromírem Barákem, lže o obchvatu?“. Tento článek obsahoval spoustu lží a nesmyslných fabulací, a jak konstatoval ve svém rozsudku Okresní soud v Třebíči, byl uveřejněn ve zřejmém úmyslu...
YASHICA u soudu prohrála

Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA

Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi...
Varianty obchvatu Třebíče

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This