Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi zásadní požadavky patří podrobné a objektivní porovnání čtyř variant řešení obchvatu Třebíče a svolání veřejného jednání k předložené dokumentaci.

Dokumentace EIA, kterou předložilo ŘSD, s textovými přílohami je velmi obsáhlá, představuje min. 674 stran podkladů, mimo mapových příloh. Avšak i přes její rozsah nezajišťuje objektivní podklad pro další rozhodování, neboť nepředstavuje úplné, správné a přezkoumatelné posouzení vlivů případného vybudování průchvatu na životní prostředí, resp. obsahuje řadu nejasností (např. v hlukové a rozptylové studii), rozporů (v části obsahující informace o vlivu na veřejné zdraví) a spekulací (počet obyvatel, kterých se vybudování průchvatu dotkne).

Otakárek fenyklový

 

 

Informační systém EIA – dokumentace k “obchvatu” Třebíče ke stažení

 

Mezi základní požadavky Spolku Obchvat Třebíče v jeho vyjádření ve zjišťovacím řízení (v tzv. malé EIA) patřilo vypracování variant obchvatu Třebíče včetně varianty vedené mimo město. V nově zpracované dokumentaci je sice uvedena část čerpající údaje z tzv. Komparativní studie, která však ani k dokumentaci nebyla přiložena. V této studii je porovnáván průchvat, ke kterému je uvedeno mnoho údajů vycházejících z již zpracovaných podkladů, naprosto nelogicky s tzv. „variantou Zámeček“, která se od průchvatu liší tím, že v návrhu není borovinský tunel, a namísto po Koželužské je silnice vedena kolem Zámečku, a s velkým obchvatem, ke kterému však chybí jakékoliv relevantní podklady. Přesto se autoři komparativní studie odvažují tvrdit, že tyto varianty objektivně posoudili a že průchvat je tou nejvhodnější variantou.

Otakárek fenyklový

 

 

Vyjádření spolku Obchvat Třebíče k dokumentaci EIA k záměru „I-23 Třebíč, obchvat“  – ke stažení

 

Spolek však považuje toto porovnávání za naprosto nesmyslné a požaduje, aby byly vypracovány podrobné aktuální odborné studie následujících variant přeložky silnice I/23 – obchvat Třebíč, resp. nulové varianty, a na jejich základě byly prověřeny vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví u jednotlivých variant:

Varianty obchvatu Třebíče

Varianta 0.  – Nebude vybudována žádná přeložka silnice I/23.

 Varianta 1.  – Aktuálně posuzovaný záměr.

Varianta 2.  – Vybudování velkého obchvatu – tedy jihozápadní části i jihovýchodní přeložky silnice I/23 Třebíč v koridoru dle vyhledávací studie zpracované v roce 2004 firmou Viapont, v její exogenní variantě.

Varianta 3.  – Vedení trasy obchvatu od nově vzniklé křižovatky silnic I/23 a II/405 v koridoru bývalé územní rezervy pro exogenní variantu v katastru obce Stařeč, procházela mezi obcí Stařeč a místní částí Borovina, poté po jižním břehu Borovinského rybníka (trasa totožná s VAR-2) k vodojemu, kde by se tato trasa napojila na trasu aktuálně posuzovaného záměru (VAR-1) a pokračovala přemostěním Terovského údolí ve stávající trase k ulici Spojovací.

V dokumentaci EIA se dále objevují spekulativní a ničím nepodložená tvrzení, týkající se např. počtu obyvatel trvale bydlících v okolí průchvatu,  na jejichž kvalitu života by tato stavba měla vliv, počtu vozidel projíždějících Třebíčí s výhledem pouze do roku 2030, podivné podklady, na jejichž základě byly vypracovány hluková a rozptylová studie, spousta podkladů, na které se dokumentace odvolává, není předložena atd.

Velmi znepokojující je, že se i v této dokumentaci používají některé zastaralé studie nezohledňující rozvoj města. Jak do hlukové, tak i rozptylové studie nebyla zahrnuta oblast bytových domů v BOPU, ulice Fibichova, Vrchlického či Hájenky, které budou výrazně ovlivněný přesměrováním dopravy včetně MHD v Borovině po vybudování  průchvatu, stejně jako dokumentace příliš neřeší Lokalita Za Poliklinikou a Vídeňský rybník.

Otakárek fenyklový

Lokalita ulic Fibichova, Vrchlického, Revoluční či Hájenky – část přílohy k Hlukové studii. Je zde patrno, že zmíněná lokalita nebyla vůbec do studie zahrnuta, přestože se záměrem bezprostředně souvisí.

Jaromír Barák

Lokalita BOPO v oblasti ulice Koželužská – výstřižek z Územního plánu Třebíč (podrobné vysvětlení uvedeno v Textové částí Územního plánu Třebíč). Vyznačena nezohledněná oblast

Podle našich informací podalo námitky k dokumentaci EIA týkající se průchvatu i mnoho občanů Třebíče. Věříme, že Krajský úřad Kraje Vysočina vezme při posuzování předložené dokumentace vznesené námitky v úvahu, vrátí ji Ředitelství silnic a dálnic k přepracování a to předloží řádné podklady umožňující objektivní posouzení všech možných variant obchvatu Třebíče, z kterých potom bude možno vybrat tu nejvhodnější.

 

Související příspěvky

Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Třebíč má nejhorší vzduch ze všech okresních měst na Vysočině. Vyplývá to ze studie, kterou si nechal vypracovat Kraj Vysočina V ovzduší Třebíče se nacházejí benzopyreny, polétavé částice nebo prach. Městu neprospívá, že leží v údolí s častým vznikem inverzí. Na kvalitě ovzduší se výrazně podepisuje i průtah městem s...
Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Průchvat Třebíče: omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Ministr dopravy Martin Kupka ( ODS - Občanská demokratická strana) při vládní návštěvě v Třebíči v pondělí 25. března prohlásil, že "věří ve správnost zvolené trasy" průchvatu a že "není možné její vedení zpochybňovat". Starosta Pavel Pacal ( Starostové a nezávislí • STAN) zase v posledním čísle Třebíčského...
Průchvat Třebíče - omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Seminář k průchvatu: Borovina nikoho nezajímá

Sdružení „Energetické Třebíčsko“, sídlící na třebíčské radnici, uspořádalo ve čtvrtek 29. února seminář k chystané výstavbě třebíčského obchvatu. Veřejnost na něj neměla přístup, byl pouze pro pozvané – členy třebíčské Hospodářské komory, novináře a třebíčské zastupitele. Nových informací na něm moc nezaznělo, zřejmým účelem semináře bylo iniciovat sdělovací prostředky k...
Seminář k průchvatu - Borovina nikoho nezajímá

PRŮCHVAT TŘEBÍČE: Krajský úřad velkou EIA schválil. Podstatné námitky občanů arogantně zamítl.

Krajský Úřad Kraje Vysočina v Jihlavě nepřekvapivě schválil dokumentaci EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) k průchvatu Třebíče. Tímto krokem se zkompletovala dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a dotčené spolky a orgány, občané a podnikatelé mohou do 1. února 2024 uplatnit námitky, připomínky a dodatečná závazná stanoviska. Jaromír...

YASHICA u soudu prohrála

V září loňského roku, den před komunálními volbami, uveřejnily Horácké noviny, vydávané společností YASHICA s.r.o., článek „Proč hnutí Třebíč Občanům!, vedené Jaromírem Barákem, lže o obchvatu?“. Tento článek obsahoval spoustu lží a nesmyslných fabulací, a jak konstatoval ve svém rozsudku Okresní soud v Třebíči, byl uveřejněn ve zřejmém úmyslu...
YASHICA u soudu prohrála

Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA

Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi...
Varianty obchvatu Třebíče

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This