Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi zásadní požadavky patří podrobné a objektivní porovnání čtyř variant řešení obchvatu Třebíče a svolání veřejného jednání k předložené dokumentaci.

Dokumentace EIA, kterou předložilo ŘSD, s textovými přílohami je velmi obsáhlá, představuje min. 674 stran podkladů, mimo mapových příloh. Avšak i přes její rozsah nezajišťuje objektivní podklad pro další rozhodování, neboť nepředstavuje úplné, správné a přezkoumatelné posouzení vlivů případného vybudování průchvatu na životní prostředí, resp. obsahuje řadu nejasností (např. v hlukové a rozptylové studii), rozporů (v části obsahující informace o vlivu na veřejné zdraví) a spekulací (počet obyvatel, kterých se vybudování průchvatu dotkne).

Otakárek fenyklový

 

 

Informační systém EIA – dokumentace k “obchvatu” Třebíče ke stažení

 

Mezi základní požadavky Spolku Obchvat Třebíče v jeho vyjádření ve zjišťovacím řízení (v tzv. malé EIA) patřilo vypracování variant obchvatu Třebíče včetně varianty vedené mimo město. V nově zpracované dokumentaci je sice uvedena část čerpající údaje z tzv. Komparativní studie, která však ani k dokumentaci nebyla přiložena. V této studii je porovnáván průchvat, ke kterému je uvedeno mnoho údajů vycházejících z již zpracovaných podkladů, naprosto nelogicky s tzv. „variantou Zámeček“, která se od průchvatu liší tím, že v návrhu není borovinský tunel, a namísto po Koželužské je silnice vedena kolem Zámečku, a s velkým obchvatem, ke kterému však chybí jakékoliv relevantní podklady. Přesto se autoři komparativní studie odvažují tvrdit, že tyto varianty objektivně posoudili a že průchvat je tou nejvhodnější variantou.

Otakárek fenyklový

 

 

Vyjádření spolku Obchvat Třebíče k dokumentaci EIA k záměru „I-23 Třebíč, obchvat“  – ke stažení

 

Spolek však považuje toto porovnávání za naprosto nesmyslné a požaduje, aby byly vypracovány podrobné aktuální odborné studie následujících variant přeložky silnice I/23 – obchvat Třebíč, resp. nulové varianty, a na jejich základě byly prověřeny vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví u jednotlivých variant:

Varianty obchvatu Třebíče

Varianta 0.  – Nebude vybudována žádná přeložka silnice I/23.

 Varianta 1.  – Aktuálně posuzovaný záměr.

Varianta 2.  – Vybudování velkého obchvatu – tedy jihozápadní části i jihovýchodní přeložky silnice I/23 Třebíč v koridoru dle vyhledávací studie zpracované v roce 2004 firmou Viapont, v její exogenní variantě.

Varianta 3.  – Vedení trasy obchvatu od nově vzniklé křižovatky silnic I/23 a II/405 v koridoru bývalé územní rezervy pro exogenní variantu v katastru obce Stařeč, procházela mezi obcí Stařeč a místní částí Borovina, poté po jižním břehu Borovinského rybníka (trasa totožná s VAR-2) k vodojemu, kde by se tato trasa napojila na trasu aktuálně posuzovaného záměru (VAR-1) a pokračovala přemostěním Terovského údolí ve stávající trase k ulici Spojovací.

V dokumentaci EIA se dále objevují spekulativní a ničím nepodložená tvrzení, týkající se např. počtu obyvatel trvale bydlících v okolí průchvatu,  na jejichž kvalitu života by tato stavba měla vliv, počtu vozidel projíždějících Třebíčí s výhledem pouze do roku 2030, podivné podklady, na jejichž základě byly vypracovány hluková a rozptylová studie, spousta podkladů, na které se dokumentace odvolává, není předložena atd.

Velmi znepokojující je, že se i v této dokumentaci používají některé zastaralé studie nezohledňující rozvoj města. Jak do hlukové, tak i rozptylové studie nebyla zahrnuta oblast bytových domů v BOPU, ulice Fibichova, Vrchlického či Hájenky, které budou výrazně ovlivněný přesměrováním dopravy včetně MHD v Borovině po vybudování  průchvatu, stejně jako dokumentace příliš neřeší Lokalita Za Poliklinikou a Vídeňský rybník.

Otakárek fenyklový

Lokalita ulic Fibichova, Vrchlického, Revoluční či Hájenky – část přílohy k Hlukové studii. Je zde patrno, že zmíněná lokalita nebyla vůbec do studie zahrnuta, přestože se záměrem bezprostředně souvisí.

Jaromír Barák

Lokalita BOPO v oblasti ulice Koželužská – výstřižek z Územního plánu Třebíč (podrobné vysvětlení uvedeno v Textové částí Územního plánu Třebíč). Vyznačena nezohledněná oblast

Podle našich informací podalo námitky k dokumentaci EIA týkající se průchvatu i mnoho občanů Třebíče. Věříme, že Krajský úřad Kraje Vysočina vezme při posuzování předložené dokumentace vznesené námitky v úvahu, vrátí ji Ředitelství silnic a dálnic k přepracování a to předloží řádné podklady umožňující objektivní posouzení všech možných variant obchvatu Třebíče, z kterých potom bude možno vybrat tu nejvhodnější.

 

Související příspěvky

YASHICA u soudu prohrála

V září loňského roku, den před komunálními volbami, uveřejnily Horácké noviny, vydávané společností YASHICA s.r.o., článek „Proč hnutí Třebíč Občanům!, vedené Jaromírem Barákem, lže o obchvatu?“. Tento článek obsahoval spoustu lží a nesmyslných fabulací, a jak konstatoval ve svém rozsudku Okresní soud v Třebíči, byl uveřejněn ve zřejmém úmyslu ...
YASHICA u soudu prohrála

Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA

Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi ...
Varianty obchvatu Třebíče

Po pěti letech čekání začal proces EIA pro „obchvat“ Třebíče

Do 7. července 2023 se může veřejnost vyjadřovat k dokumentaci EIA týkající se hodnocení vlivu stavby průchvatu Třebíče na životní prostředí. Proces EIA probíhá současně s řízením o umístění stavby. Těchto řízení se zúčastní i spolky Obchvat Třebíče a Děti Země. „Ve vyjádření k dokumentaci EIA se chceme především ...
EIA - hodnocení vlivů stavby průchvatu Třebíče na životní prostředí

Soud bude znovu rozhodovat o obchvatu Třebíče

Nejvyšší správní soud v Brně 20 dubna 2023 vyhověl kasační stížnosti skupiny třebíčských podnikatelů a jejich návrh na zrušení části územního plánu Třebíče týkající se průchvatu vrátil brněnskému Krajskému soudu k dalšímu řízení. Když byla v červenci 2022 obdobná kasační stížnost tímto soudem zamítnuta, Město Třebíč tehdy ústy starosty Pacala ...
Soud bude znovu rozhodovat o obchvatu Třebíče

Průchvat Třebíče je dostupný v iVysílání České televize

V neděli 26. března 2023 vysílala Česká televize na ČT2 v rámci cyklu pořadů "Nedej se!", který se zaměřuje na problematiku životního prostředí, díl nazvaný „Průchvat Třebíče“. V pořadu zazněly názory obhájců průchvatu v konfrontaci s jeho odpůrci. Pokud jste se nestihli podívat, je už dostupný v iVysílání.  ...
Průchvat Třebíče je v iVysílání České televize

Průchvat Třebíče v České televizi!

V neděli 26. března 2023 v 10:55 bude Česká televize na ČT2 vysílat pořad nazvaný Průchvat Třebíče. Fotografie z natáčení, které jsme zveřejnili před třemi týdny, vzbudily nebývalý zájem, prohlédlo si je více jak 12 tisíc občanů. Štáb pořadu Nedej se natáčel s představiteli Město Třebíč, v Borovině s ...
Průchvat Třebíče v České televizi

Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Město Třebíč už začátkem srpna 2022 obdrželo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) o povolení výjimky při případné stavbě průchvatu zasáhnout do životního prostředí chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí a v Lorenzových sadech. Zveřejnilo je až koncem září, čtyři dny před volbami, s citací části rozhodnutí ...
Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Průchvat: třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami. Lidé ji nezajímají.

Stávající radniční koalice už musí být hodně zoufalá. Dnes zveřejnili na svém webu tiskovou zprávu, ve kterém citují rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které potvrzuje stanovisko úředníků Kraje Vysočina o povolení výjimky ze zákazu stavbou průchvatu zasáhnout do životního prostředí zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí ...
Průchvat - třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami

Obchvat Okříšek je podstatným argumentem pro velký obchvat Třebíče

Silnice II/405, spojující Jihlavu a Třebíč, se v brzké době dočká významného zlepšení. V červnu tohoto roku bylo definitivně rozhodnuto o stavbě obchvatu Okříšek, který mine i Krahulov a na silnici I/23 se napojí pod krahulovským silem. Pokud by byl postaven průchvat, veškerá doprava od Telče a od Jihlavy, ...
Obchvat Okříšek - Obchvat Třebíče

UŽ V ROCE 1968 MĚLI KOMUNISTÉ VÍC ROZUMU NEŽ SOUČASNÁ TŘEBÍČSKÁ KOALICE

Velký obchvat Třebíče byl plánovaný už v roce 1968. Před padesáti lety nikoho ani nenapadlo, aby výrazně poškodil nebo zničil část městské zeleně. Avšak místo velkého obchvatu komunisté v osmdesátých letech minulého století zbourali 121 domů v centru a vybudovali průtah, který už za 10 let přestal vyhovovat, a začal ...
Už v roce 1968 měli komunisté víc rozumu než současná třebíčská koalice

“Průchvat”, nebo velký obchvat Třebíče? Poslechněte si rozhovor s naším lídrem Jaromírem Barákem

Velký Obchvat Třebíče nebo průchvat? Třebíč mohla mít velký obchvat už před 40 lety. Komunisté místo toho průtahem zničili centrum města, současné vedení radnice chce průchvatem zničit další části Třebíče. ...
Obchvat Třebíče - Jaromír Barák

Radniční mýty o obchvatu města

Současná třebíčská koalice ve své zoufalé snaze prosadit průchvat a tím pádem zničit podstatné části Třebíče, obdobně jako komunisté v osmdesátých letech minulého století průtahem zničili centrum města, neustále používá nejrůznější mýty, lži a dezinformace. K těm posledním patří interpretace zamítnutí jedné ze žalob proti stávající podobě územního ...
Obchvat Třebíče fake news

Prodej pozemků „Za Poliklinikou“ zahájen. O čem byste měli vědět?

V další lokalitě tak hrozí, že budeme brzy řešit nedostatek parkovacích míst nebo parkování „načerno“. Je logické, že vznikají problémy s parkováním ve starých částech města, které jsou dispozičně desítky let staré. Proč je systém parkování nedomyšlený i v nově vznikajících lokalitách, je pro nás nepochopitelné. ...

Průchvat, nebo velký obchvat? I o tom jsou letošní krajské volby na Vysočině

Průchvat, nebo obchvat? To je horké téma v Třebíči již několik let. Není se proto čemu divit, že se tato otázka dostává i do kampaně před krajskými volbami. Je však zcela nepřípustné, aby starosta Pavel Pacal a ostatní radní zneužívali… ...

Průchvat jde k soudu

Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13:00 bude Krajský soud v Brně projednávat žalobu na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu, formálně vymezení záměru „obchvat I/23 Třebíč, včetně napojení na silnici I/23“.  Žalobu podalo celkem deset fyzických a právnických osob, vedle spolku Obchvat Třebíče to jsou ...
Průchvat jde k soudu

Vedení města stále prosazuje průchvat a odmítá odpovědnost

„Já nic, já muzikant.“ Starosta Pavel Pacal se na veřejném projednávání nového územního plánu choval, jak kdyby se od roku 2010 vůbec nepodílel na vládnutí v Třebíči a ani nebyl od roku 2016 zároveň náměstkem hejtmana Kraje Vysočina. Občané, kteří se prezentace zúčastnili i přesto, že se Město Třebíč snažilo ...
My chceme velký obchvat Třebíče!

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This