Sdružení „Energetické Třebíčsko“, sídlící na třebíčské radnici, uspořádalo ve čtvrtek 29. února seminář k chystané výstavbě třebíčského obchvatu. Veřejnost na něj neměla přístup, byl pouze pro pozvané – členy třebíčské Hospodářské komory, novináře a třebíčské zastupitele. Nových informací na něm moc nezaznělo, zřejmým účelem semináře bylo iniciovat sdělovací prostředky k článkům sdělujícím veřejnosti, jak je „průchvat“ potřebný a „co nevidět se začne stavět“.

Prvním příspěvkem semináře byla „historická“ přednáška nového ředitele jihlavského pracoviště ŘSD Aleše Kratiny, který byl až do června 2023 vedoucím odboru dopravy na třebíčské radnici. Zopakoval známá fakta o přípravě průchvatu se zdůrazněním zkoumaných „variant“, tedy úpravami trasy o několik desítek metrů v oblasti Libušina a Terovského údolí. O tom, že varianta velkého obchvatu byla součástí návrhu Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, se jaksi zmínit zapomněl. Kratina též prohlásil, že územní rozhodnutí ke stavbě průchvatu bude vydáno v prvním pololetí roku 2024 a že stavba začne v roce 2027. Vláda údajně už uvolnila finanční prostředky na stavbu. Co to přesně znamená a zda má ŘSD vyčleněno téměř 7 miliard na celý průchvat, už ale neřekl.

 

Průchvat - počty vozidel

Počty vozidel u Úřadu práce a případné změny po vybudování průchvatu a úpravách průtahu, např. snížení počtu jízdních pruhů

Poznámka: Tyto i další obrázky z prezentací na semináři jsou méně kvalitní vzhledem k tomu, že byť pořadatel sliboval prezentace zaslat, do teď tak neučinil. Proto jsou použity výřezy fotografií pořízené v průběhu semináře.

Průchvat - intenita dopravy

Intenzita dopravy nyní a po vybudování průchvatu (na obrázku z prezentace nazývaný obchvat)

 

Roman Dostál z firmy SmartPlan se věnoval modelu dopravy. Podle posledního měření údajně kolem Úřadu práce projíždí 22,7 tisíc vozidel denně. Z toho by mělo být 27 % tranzitujících aut. Na otázku, zda se jedná pouze o tranzit po silnici I/23 ve směru Telč  – Brno, nebo jestli jsou započítána i vozidla jedoucí do průmyslové čtvrti nebo na Dukovany, nebyl schopen odpovědět.

Ovšem to, co pan Dostál zdůrazňoval každou druhou větou bylo, jak moc průchvat uleví centru města. Ovšem za předpokladu, že bude průjezd aut po průtahu ztížen, například snížením počtu jízdních pruhů v některých úsecích. A to že se téměř polovina vozidel z průtahu přesune do Boroviny, kterou by pak mělo projíždět po započtení aut přijíždějících od Starče téměř 20 tis. aut denně, už zmínit zapomněl. Borovina zkrátka nezajímá ani třebíčskou radnici, ani ŘSD a jeho plánovače.

 

Průchvat - hlukový model

To, že se problémy pouze přesunou z průtahu na průchvat, je nejlépe patrné z hlukového modelu

 

V Borovině v okolí budoucího průchvatu trvale bydlí více obyvatel Třebíče než v okolí stávajícího průtahu. Navíc tam trasa průchvatu vede hlubokým údolím, kde se hluk projíždějících aut velice šíří, a výfukové zplodiny v údolí zůstávají. Protihlukové stěny, plánované pouze na levé straně průchvatu směrem k ulici Spojenců, budou naopak odrážet hluk k bytovým domům v areálu BOPO, protože tam žádná protihluková opatření plánovaná nejsou.

 

Průchvat - počty vozidel

Jak je patrné z variant vybrané trasy, nadrozměrné náklady lze do Dukovan dopravit i bez průchvatu

Průchvat - intenita dopravy

Modře je vyznačená trasa pro dopravu nadrozměrných komponent po průchvatu, fialovou barvou pak zkoumaná trasa po stávajícím průtahu. Vpravo je patrné využití bývalého přejezdu u nemocnice

 

Oldřich Havelka z Metroprojektu Praha se věnoval plánování trasy pro dopravu nadrozměrných komponent. Možné varianty tras začaly být prověřovány již v roce 2008 s předpokladem, že do Česka, resp. jeho blízkosti, budou komponenty dopravovány po řece. Vybraná trasa Labe – Jihlava – Třebíč – EDU má též několik možných variant, doprava přes Velké Meziříčí, Třebíč a Vladislav by se vyhnula jak průtahu, tak i průchvatu.

Byla zkoumána i doprava komponent po průtahu městem. Jediný problém na této trase je několik desítek metrů silnice na ulici Sucheniova pod železničním přejezdem, kde je o něco větší podélný sklon než požadovaný v zadání. Rampám u nemocnice, při přejezdu na ulici Hrotovická, by se dalo vyhnout mírnou úpravou v místech bývalého železničního přejezdu.

Jak pan Havelka řekl, veškeré prověřování možných tras vycházelo z původního zadání, tedy že nadměrný náklad bude mít maximální délku 35 m, šířku 9 m, výšku 7,5 m a hmotnost 700 tun. Z čeho vycházelo toto zadání nevěděl, stejně jako nevěděl, o jaké komponenty by se mělo jednat. To ostatně nevěděl ani nikdo z účastníků diskutujících v kuloárech, přičemž někteří z nich na JE Dukovany pracují nebo dříve pracovali.

 

Průchvat - počty vozidel

Tunel v Borovině

 

Světlá výška borovinského tunelu by měla být 9,2 metru. O tom, že je takto vysoký silniční tunel unikátem pravděpodobně nejen v Česku svědčí to, že by po ukončení přepravy nadrozměrných nákladů měla být jeho výška snížena falešným stropem na standardní výšku 4,5 m. Důvodem je, že Ředitelství silnic a dálnic nedisponuje technikou, která by umožňovala např. údržbu světel a další techniky v původní devítimetrové výšce.

 

Pavel Jaroš z firmy SHB ve své prezentaci dokumentace pro územní rozhodnutí zmínil mimo jiné nutné úpravy průchvatu v čase, kdy by se po něm přepravovaly nadrozměrné komponenty. Především by bylo nutné podepřít všechny mosty na trase, demontovat lávku pro pěší spojující starou a novou Borovinu, „odklopit“ most na Slavické a upravit kruhové objezdy na Znojemské a Hrotovické. Nadrozměrný náklad má být dopravován v rozmezí 4 let, zda by tyto úpravy trvaly po celou dobu nikdo neví. Ovšem to co se ví a co vzbudilo velký ohlas je falešný strop u tunelu v Borovině.

 

Otakárek fenyklový

Vedle novotvaru “nový městský okruh”, který pro průchvat začal používat starosta Pacal, přispěla třebíčská radnice do programu semináře dvou a půl minutovým videem. Miroslav Patrik, předseda spolku Děti Země, po jeho shlédnutí řekl: ” Video je velmi amatérské, “úžasně” demagogické s kvalitou na úrovni mateřské školky. Silně mi to připomnělo propagandistická dílka reálného socialismu. Prozatím jsem za naprosté dno považoval video ŘSD proti spolkům v souvislosti s obchvatem Přerova, ale Město Třebíč jde ještě hlouběji.”

Na video se můžete podívat na tomto odkazu: O obchvatu Třebíče se diskutovalo na semináři, podle opozice to byla šaškárna

Většina přednášejících se jak čert kříži vyhýbala slovům o skutečném, velkém obchvatu, starosta Pacal dokonce začal průchvat nazývat „novým městským okruhem“. O to absurdněji působilo video promítnuté na závěr semináře. Natáčet pole, potůčky a kvetoucí keře v okruhu několika kilometrů kolem Třebíče a tvrdit, že to všechno by velký obchvat města zničil, je už skutečně znakem velkého zoufalství třebíčské radnice. Stejně jako tvrzení, že zemědělská půda, na které se pěstuje řepka, má pro občany Třebíče větší cenu než rekreační oblasti v intravilánu města, které by zničil průchvat.

 

Související příspěvky

 

Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Třebíč má nejhorší vzduch ze všech okresních měst na Vysočině. Vyplývá to ze studie, kterou si nechal vypracovat Kraj Vysočina V ovzduší Třebíče se nacházejí benzopyreny, polétavé částice nebo prach. Městu neprospívá, že leží v údolí s častým vznikem inverzí. Na kvalitě ovzduší se výrazně podepisuje i průtah městem s...
Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Průchvat Třebíče: omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Ministr dopravy Martin Kupka ( ODS - Občanská demokratická strana) při vládní návštěvě v Třebíči v pondělí 25. března prohlásil, že "věří ve správnost zvolené trasy" průchvatu a že "není možné její vedení zpochybňovat". Starosta Pavel Pacal ( Starostové a nezávislí • STAN) zase v posledním čísle Třebíčského...
Průchvat Třebíče - omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Seminář k průchvatu: Borovina nikoho nezajímá

Sdružení „Energetické Třebíčsko“, sídlící na třebíčské radnici, uspořádalo ve čtvrtek 29. února seminář k chystané výstavbě třebíčského obchvatu. Veřejnost na něj neměla přístup, byl pouze pro pozvané – členy třebíčské Hospodářské komory, novináře a třebíčské zastupitele. Nových informací na něm moc nezaznělo, zřejmým účelem semináře bylo iniciovat sdělovací prostředky k...
Seminář k průchvatu - Borovina nikoho nezajímá

PRŮCHVAT TŘEBÍČE: Krajský úřad velkou EIA schválil. Podstatné námitky občanů arogantně zamítl.

Krajský Úřad Kraje Vysočina v Jihlavě nepřekvapivě schválil dokumentaci EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) k průchvatu Třebíče. Tímto krokem se zkompletovala dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a dotčené spolky a orgány, občané a podnikatelé mohou do 1. února 2024 uplatnit námitky, připomínky a dodatečná závazná stanoviska. Jaromír...

YASHICA u soudu prohrála

V září loňského roku, den před komunálními volbami, uveřejnily Horácké noviny, vydávané společností YASHICA s.r.o., článek „Proč hnutí Třebíč Občanům!, vedené Jaromírem Barákem, lže o obchvatu?“. Tento článek obsahoval spoustu lží a nesmyslných fabulací, a jak konstatoval ve svém rozsudku Okresní soud v Třebíči, byl uveřejněn ve zřejmém úmyslu...
YASHICA u soudu prohrála

Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA

Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi...
Varianty obchvatu Třebíče

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This