Krajský úřad v Jihlavě zveřejnil dne 5. června 2023 zahájení řízení o umístění nové silnice I/23 přes Třebíč v délce 6 km společně s hodnocením vlivů stavby na životní prostředí, tj. s procesem EIA. Spolky se mohou do územního řízení přihlásit do 7. července 2023 a veřejnost může do stejného dne zasílat svá vyjádření k dokumentaci EIA. Spolek Obchvat Třebíče a Děti Země předložené podklady nyní studují.

„Ještě jsme se neúčastnili řízení o umístění nějaké velké stavby společně s procesem EIA, což sice stavební zákon umožňuje, ale pro vysoce spornou stavbu je to poměrně neobvyklé. Uvidíme tedy, jak dlouho bude řízení probíhat a s jakým výsledkem. Pro nás bude podstatné, jak se krajský úřad objektivně a nezaujatě vypořádá s posouzením vlivů skutečného obchvatu Třebíče před jeho prosazovaným průtahem, kterému se říká bizarně obchvat,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Otakárek fenyklový

 

 

Informační systém EIA – dokumentace k “obchvatu” Třebíče ke stažení

Veřejnost může do 7. července 2023 zasílat vyjádření k dokumentaci

Patrik připomíná, že ŘSD ČR již před více než pěti lety v březnu 2018 získalo závěry zjišťovacího řízení se šestnácti požadavky na obsah dokumentace EIA, podle kterých má být nový průtah silnicí I/23 přes Třebíč podrobně vyhodnocen, přičemž krajský úřad doporučil „prověřit vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví v exogenní variantě trasy přeložky“.

„Ve vyjádření k dokumentaci EIA se chceme především zaměřit na kvalitu posouzení nového průtahu městem v tzv. endogenní variantě, který prosazuje ŘSD ČR a vedení Třebíče v čele se starostou Pavlem Pacalem, a obchvatu města v tzv. exogenní variantě, který není ve střetu s obydlenými oblastmi a ani s rekreačním a sportovním zázemím města. Také nás bude zajímat rozsah likvidace stromů, riziko sesuvů a záplav a vlivy na krajinný ráz, na ovzduší a na limity hluku a světelný smog,“ vyjmenovává Patrik výběr zájmu Dětí Země.

ŘSD ČR ve svém letáku z června 2023 uvádí, že „obchvat“ celkové délky 6,5 km má v roce 2023 získat stanovisko EIA a územní rozhodnutí, v roce 2025 stavební povolení a v roce 2029 má dojít k jeho zprovoznění.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC – INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 06/2023

Otakárek fenyklový
Jaromír Barák
Jaromír Barák
Jaromír Barák

Děti Země a spolek Obchvat Třebíče se také od srpna 2021 do srpna 2022 účastnily řízení o povolení škodlivého zásahu do biotopů dvaceti sedmi zvláště chráněných druhů a rodů živočichů. Krajský úřad v Jihlavě v prosinci 2021 výjimku s deseti podmínkami povolil a Ministerstvo životního prostředí ji pak v srpnu 2022 potvrdilo.

„Proti rozhodnutí MŽP jsme v říjnu 2022 zaslali ke Krajskému soudu v Brně žalobu, v níž v pěti bodech hlavně namítáme absenci dokladů o doložení veřejného zájmu na výstavbě nové silnice přes Třebíč a jeho převahy, neposouzení různých variant jako je modernizace průtahu a nové silnice mimo město apod.,“ připomíná Patrik.

Tisková zpráva ze dne 27. června 2023

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno

mobil 603 574 289, e-mail dz.brno@ecn.cz, DS y8x9iat, http://www.detizeme.cz

 

Příloha k tiskové zprávě ze dne 27. června 2023

 

Související příspěvky

Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Třebíč má nejhorší vzduch ze všech okresních měst na Vysočině. Vyplývá to ze studie, kterou si nechal vypracovat Kraj Vysočina V ovzduší Třebíče se nacházejí benzopyreny, polétavé částice nebo prach. Městu neprospívá, že leží v údolí s častým vznikem inverzí. Na kvalitě ovzduší se výrazně podepisuje i průtah městem s...
Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Průchvat Třebíče: omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Ministr dopravy Martin Kupka ( ODS - Občanská demokratická strana) při vládní návštěvě v Třebíči v pondělí 25. března prohlásil, že "věří ve správnost zvolené trasy" průchvatu a že "není možné její vedení zpochybňovat". Starosta Pavel Pacal ( Starostové a nezávislí • STAN) zase v posledním čísle Třebíčského...
Průchvat Třebíče - omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Seminář k průchvatu: Borovina nikoho nezajímá

Sdružení „Energetické Třebíčsko“, sídlící na třebíčské radnici, uspořádalo ve čtvrtek 29. února seminář k chystané výstavbě třebíčského obchvatu. Veřejnost na něj neměla přístup, byl pouze pro pozvané – členy třebíčské Hospodářské komory, novináře a třebíčské zastupitele. Nových informací na něm moc nezaznělo, zřejmým účelem semináře bylo iniciovat sdělovací prostředky k...
Seminář k průchvatu - Borovina nikoho nezajímá

PRŮCHVAT TŘEBÍČE: Krajský úřad velkou EIA schválil. Podstatné námitky občanů arogantně zamítl.

Krajský Úřad Kraje Vysočina v Jihlavě nepřekvapivě schválil dokumentaci EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) k průchvatu Třebíče. Tímto krokem se zkompletovala dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a dotčené spolky a orgány, občané a podnikatelé mohou do 1. února 2024 uplatnit námitky, připomínky a dodatečná závazná stanoviska. Jaromír...

YASHICA u soudu prohrála

V září loňského roku, den před komunálními volbami, uveřejnily Horácké noviny, vydávané společností YASHICA s.r.o., článek „Proč hnutí Třebíč Občanům!, vedené Jaromírem Barákem, lže o obchvatu?“. Tento článek obsahoval spoustu lží a nesmyslných fabulací, a jak konstatoval ve svém rozsudku Okresní soud v Třebíči, byl uveřejněn ve zřejmém úmyslu...
YASHICA u soudu prohrála

Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA

Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi...
Varianty obchvatu Třebíče

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This