Současná třebíčská koalice ve své zoufalé snaze prosadit průchvat a  tím pádem zničit podstatné části Třebíče, obdobně jako komunisté v osmdesátých letech minulého století průtahem zničili centrum města, neustále používá nejrůznější mýty, lži a dezinformace.  K těm posledním patří interpretace zamítnutí jedné ze žalob proti stávající podobě územního plánu nejvyšším správním soudem.

Radniční „fake news“

K dvorním šiřitelům radničních „fake news“ patří především Horácké noviny, vydávané firmou YASHICA, která má silné klientelistické vazby na radnici. Titulní straně těchto novin ze čtvrtka 28. července 2022 vévodí článek s bombastickým titulkem „Trase obchvatu už nikdo a nic nestojí v cestě“, ve které citují starostu Pavla Pacala, který zamítnutí žaloby zřejmě dokonce považuje za poslední překážku k realizaci průchvatu.

O co v kasační stížnosti šlo?

Nejvyšší správní soud pouze zamítl kasační stížnost několika podnikatelů proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 8. 2021, který zamítl zrušení územního plánu Třebíče schváleného zastupitelstvem města 10.9.2020. Ve své stížnosti podnikatelé namítali především dopady jihovýchodní části průchvatu na jejich podnikání. Krajský soud souhlasil, že této problematice byla v odůvodnění územního plánu věnována pouze okrajová pozornost, ovšem neshledal to jako dostatečný důvod pro zrušení územního plánu.

Jak krajský, tak i nejvyšší správní soud ve svých odůvodněních především poukazují na to, že předmětem soudního přezkumu je soulad schvalovacích procesů se zákony, nikoliv potvrzení správnosti či nesprávnosti zvoleného řešení. To je dáno rozhodnutími samosprávných orgánů, do jejichž kompetencí nemohou soudy zasahovat.

 

velky-obchvat-trebice-dle-up-vysociny-2004-1080x675

Velký obchvat Třebíče (zelená čára) dle návrhu Zásad územního plánu kraje Vysočina z roku 2008

Detail jihozápadní části velkého obchvatu Třebíče v návaznosti na obchvat Okříšek. Podrobnější článek na toto téma zveřejníme později.

 

Co může udělat krajské a městské zastupitelstvo?

Zásady územního rozvoje (zkráceně ZUR)  řeší záležitosti, kterými jsou koordinovány záměry procházející územím více obcí. V současnosti platné ZUR kraje Vysočina, které vymezují koridor pro průchvat, jsou změnitelné pouze rozhodnutím krajského zastupitelstva.

V návaznosti na ZUR následně může třebíčské zastupitelstvo změnit územní plán.

 Územní rozhodnutí a stavební řízení

Existence ZUR a územního plánu Třebíče s vymezením koridoru průchvatu v žádném případě neznamená, že se může stavět. Pokud bude dopracována příslušná dokumentace, jak u jihozápadní, tak jihovýchodní části průchvatu musí proběhnout územní řízení (řízení o umístění stavby) a stavební řízení (jak má stavba vypadat) podle stavebního zákona. V těchto řízeních bude opět možné podávat námitky a připomínky, v případě jejich neakceptace bude možné podávat žaloby. Významné postavení v těchto řízeních bude mít vedení města zvolené v podzimních volbách.

Velká EIA

U jihozápadní části průchvatu je nutné zpracovat posouzení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. velká EIA), které následně projde úředním kolečkem s možností podávat námitky a připomínky. I v tomto případě je dána možnost následného přezkumu soudem.

Průchvat nebo velký obchvat?

Jak je patrné, ke stavbě průchvatu vede ještě dlouhá a komplikovaná cesta. Pokud v zářijových komunálních volbách dostaneme důvěru třebíčských občanů a budeme součástí vedení města, zahájíme intenzivní jednání se státem a krajem ohledně vybudování skutečného, velkého obchvatu Třebíče. Pokud by i nadále probíhala řízení týkající se průchvatu, budeme jménem města podávat námitky proti tomuto nesmyslnému řešení dopravní situace v Třebíči.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This