Pozvánka na pracovní seminář pro zastupitele města k obchvatu města Třebíče

Korespondence Jaromíra Baráka a starosty Pavla Janaty o semináři k obchvatu

Vzhledem ke změněným podmínkám a ochotě české vlády financovat v podstatě jakoukoliv variantu obchvatu Třebíče jsem připravil na prosincové zastupitelstvo materiál, ve kterém jsem navrhoval, aby rada města předložila na první jednání zastupitelstva v roce 2018 materiál o stavu příprav stávajících variant jihozápadní i jihovýchodní části malého obchvatu Třebíče a analýzu možností realizace velkého obchvatu. Tyto materiály se pak měly stát předmětem veřejné diskuse. Celý text mého návrhu můžete najít v článku “Zastupitelstvo bude projednávat obchvat Třebíče”

Zastupitelstvo můj návrh odmítlo a následně starosta Janata svolal na 8.1. 2018 seminář s informacemi o obchvatu určený pouze pro zastupitele. Tedy s vyloučením veřejnosti se zdůvodněním, že „… se jedná o pracovní seminář pro zastupitele, nikoli o besedu s občany“. Na semináři by měly být předloženy pouze informace o vnitřním obchvatu, neboť, opět dle starosty města, „…o žádné jiné variantě obchvatu než té současné, která je v územním plánu města Třebíče zanesena od roku 2005, v tuto chvíli nemůže být řeč.“

Ovšem já a moji kolegové ze sdružení Třebíč Občanům! máme za to, že veřejnost by měla vědět, co se chystá, a měla by mít možnost svými názory podobu stavby, která výrazným způsobem ovlivní život ve městě na dlouhá desetiletí, ovlivnit. Stejný názor mají i občané Třebíče, kteří se prosincového zastupitelstva zúčastnili a vystoupili tam se svými názory.  Za všechny si dovolím ocitovat paní Jaroslavu Herzánovou: „Vážení zastupitelé! Myslím, že byste v tomto případě neměli nic uspěchat, a především zvážit další varianty, které nebudou tak devastující k životnímu prostředí. Než se začnou ve velkém kácet stromy, než se zaříznou rypadla a buldozery hluboko do strání, než vjedou první kamiony dolů do Libušina údolí. Velmi nerada bych se dožila toho, aby se nás naši vnuci jednou museli ptát: „Co jste to proboha udělali, jak jste něco takového mohli vůbec dopustit!“  Obsáhlejší vyjádření paní Herzánové je v článku  “Obchvat Třebíče – otevřený dopis Jaroslavy Herzánové zastupitelům města”.

Proč současné vedení radnice trvá na variantě obchvatu, která byla schválena už v roce 2005, zůstává záhadou. V té době byly úplně odlišné podmínky a skutečně mohly vznikat pochybnosti o tom, zda stát najde v rozpočtu peníze na výstavbu “velkého obchvatu”. Situace se však zásadně změnila na podzim loňského roku, kdy vláda v souvislosti s dostavbou Dukovan schválila usnesení, kterým se zavázala, že “nebude ověřována celospolečenská ekonomická efektivita jednotlivých opatření standardními postupy využívanými pro hodnocení návratnosti investic”. Jinými slovy, obchvat Třebíče bude vybudován, i kdyby varianta “velkého obchvatu” vycházela dráž než stávající a radnicí prosazovaná varianta. Navíc v té době nikdo nepočítal s dostavbou jaderných bloků v Dukovanech a s tím spojenou dopravou nadměrných nákladů a zvýšenou kamionovou dopravou. Více si můžete přečíst v článku “Chceme skutečný obchvat Třebíče, ne průřez Borovinou”.

Článek z lednového čísla Třebíčských novin, které jako jediné objektivně informovaly o projednávání problematiky obchvatu na prosincovém jednání zastupitelstva

 

Související příspěvky

Obchvat Třebíče: vznikla současná varianta průchvatu kvůli pozemkům podnikatele Horkého?

Obchvat Třebíče: vznikla současná varianta průchvatu kvůli pozemkům podnikatele Horkého?

Současná podoba průchvatu byla schválená zastupitelstvem města Třebíče v roce 2004. Byl změněn územní plán, trasa vedoucí kolem Zámečku byla vyřazena a definitivně schválena současná trasa, vedoucí ulicí Koželužskou a dále přes Libušino a Terovské údolí. Právě v té době podnikatel Richard Horký kupoval zhruba 20 hektarů pozemků ležících v trase vedoucí kolem Zámečku. Tyto pozemky byly následnou změnou územního plánu, která je dodnes platná, určeny k výstavbě rodinných a bytových domů. Je zřejmé, že obchvat vedený středem těchto pozemků by je podstatně znehodnotil…

Jaroslava Herzánová: vyjádření k Akčnímu plánu zlepšování kvality ovzduší v Třebíči

Jaroslava Herzánová: vyjádření k Akčnímu plánu zlepšování kvality ovzduší v Třebíči

Město Třebíč opět předvedlo co „umí“. V pátek 24. srpna ve 13 hodin, koncem prázdnin, uspořádalo projednávání „Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší“ s veřejností. Tedy – veřejné projednávání: o akci se v podstatě nikdo neměl šanci předem dozvědět. Paní Herzánová, jak píše ve svém článku, to zjistila náhodou dvě hodiny před začátkem, a přišla tam spolu se svým manželem, bývalým městským architektem Borkem Herzánem. Společně s nimi se akce zúčastnili Blanka Kutinová a Zdeněk Charvát z naší kandidátky, kteří mají k dané problematice blízko. A to bylo vše – 4 zástupci veřejnosti, pokud započítáme 2 novináře, tak celkem 6. No a z radnice? 3 úředníci, z toho jedna zapisovatelka. Kde byli zodpovědní politici? Starosta, místostarostové, radní? Už doma, protože byl pátek, a bylo po pracovní době? Nebo je to vůbec nezajímá, ostatně jako spousta jiných věcí? Je správné, aby úředníci odváděli práci za politiky?

Obchvat Třebíče – průchvat rozdělí Borovinu 11 m vysokou protihlukovou zdí

Obchvat Třebíče – průchvat rozdělí Borovinu 11 m vysokou protihlukovou zdí

Podle dokumentace k průchvatu zpracované ŘSD by současné napojení ulice Řípovské na Koželužskou mělo být zrušeno a tím pádem by zaniklo propojení „staré“ a „nové“ Boroviny. Křižovatka Řípovské a Spojenců by měla být přestavěna, a ve směru k průchvatu by u ní měla vyrůst 11 metrů vysoká protihluková stěna. O tom však radní raději nemluví, neboť tyto objekty zcela chybí i v nedávno zveřejněné “vizualizaci”. Ta je navíc zcela neprůkazná, neboť jsou to pouze další “čáry” na mapě….

Obchvat Třebíče – skládka „BOPO – Řípovská zmola“ by mohla ohrozit stavbu průchvatu

Obchvat Třebíče – skládka „BOPO – Řípovská zmola“ by mohla ohrozit stavbu průchvatu

Středem skládky, na kterou ukládaly průmyslové odpady v podstatě všechny třebíčské podniky především v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, by měla být vedena nová připojovací komunikace k ulici Pražské. V tom případě by však skládka musela být znovu sanována, nebo zlikvidována, což by bylo nepochybně časově i finančně náročné, a mohlo by to výrazně zpozdit stavbu průchvatu. U velkého obchvatu, který by byl v podstatě veden po polích, nic takového nehrozí, takže by jeho stavba mohla probíhat mnohem rychleji…

Obchvat Třebíče: na změny je pozdě, prohlašovalo už v roce 2004 vedení města

Obchvat Třebíče: na změny je pozdě, prohlašovalo už v roce 2004 vedení města

Hlavním argumentem pro průchvat, který dnes nejčastěji používají představitelé třebíčské radnice, je ten, že už je na jakékoliv změny pozdě. Tedy naprosto stejný argument, který používali radní už v roce 2004, když schvalovali současnou trasu namísto trasy kolem Zámečku, která byla v územním plánu od roku 1998. A za 14 let se v podstatě nestalo nic. „Nová trasa (= průchvat) bude o 300 metrů kratší!“ „O těch variantách nic nevím a nezajímá mne to“ – to jsou další perly padající z úst tehdejších představitelů města v rozhovorech s členy občanského sdružení „Chytrému napověz“, které v té době organizovalo petici za záchranu Libušina údolí…

Obchvat Třebíče – součástí průchvatu by měl být nejvyšší tunel v Evropě

Obchvat Třebíče – součástí průchvatu by měl být nejvyšší tunel v Evropě

Součástí průchvatu by měl být jeden z “technických divů Evropy”. Ano, řeč je o více jak 9 metrů vysokém tunelu v Borovině, jehož plánovaná výška téměř dvojnásobně převyšuje standardní dálniční tunely po celé Evropě. Tunel by se měl budovat v prostoru dvou skládek, z nichž na jedné je toxický odpad ze všech třebíčských továren z doby, kdy ještě fungovaly. Obě skládky by bylo nutné zlikvidovat, což by bylo náročné nejenom finančně, ale též časově. A pokud si vzpomeneme na stavby či rekonstrukce třebíčských mostů, tak by zpoždění mohlo být velmi výrazné. Při stavbě velkého, skutečného obchvatu Třebíče žádná taková nebezpečí nehrozí, takže by jeho výstavba mohla probíhat výrazně rychleji.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This