Pozvánka na pracovní seminář pro zastupitele města k obchvatu města Třebíče

Korespondence Jaromíra Baráka a starosty Pavla Janaty o semináři k obchvatu

Vzhledem ke změněným podmínkám a ochotě české vlády financovat v podstatě jakoukoliv variantu obchvatu Třebíče jsem připravil na prosincové zastupitelstvo materiál, ve kterém jsem navrhoval, aby rada města předložila na první jednání zastupitelstva v roce 2018 materiál o stavu příprav stávajících variant jihozápadní i jihovýchodní části malého obchvatu Třebíče a analýzu možností realizace velkého obchvatu. Tyto materiály se pak měly stát předmětem veřejné diskuse. Celý text mého návrhu můžete najít v článku “Zastupitelstvo bude projednávat obchvat Třebíče”

Zastupitelstvo můj návrh odmítlo a následně starosta Janata svolal na 8.1. 2018 seminář s informacemi o obchvatu určený pouze pro zastupitele. Tedy s vyloučením veřejnosti se zdůvodněním, že „… se jedná o pracovní seminář pro zastupitele, nikoli o besedu s občany“. Na semináři by měly být předloženy pouze informace o vnitřním obchvatu, neboť, opět dle starosty města, „…o žádné jiné variantě obchvatu než té současné, která je v územním plánu města Třebíče zanesena od roku 2005, v tuto chvíli nemůže být řeč.“

Ovšem já a moji kolegové ze sdružení Třebíč Občanům! máme za to, že veřejnost by měla vědět, co se chystá, a měla by mít možnost svými názory podobu stavby, která výrazným způsobem ovlivní život ve městě na dlouhá desetiletí, ovlivnit. Stejný názor mají i občané Třebíče, kteří se prosincového zastupitelstva zúčastnili a vystoupili tam se svými názory.  Za všechny si dovolím ocitovat paní Jaroslavu Herzánovou: „Vážení zastupitelé! Myslím, že byste v tomto případě neměli nic uspěchat, a především zvážit další varianty, které nebudou tak devastující k životnímu prostředí. Než se začnou ve velkém kácet stromy, než se zaříznou rypadla a buldozery hluboko do strání, než vjedou první kamiony dolů do Libušina údolí. Velmi nerada bych se dožila toho, aby se nás naši vnuci jednou museli ptát: „Co jste to proboha udělali, jak jste něco takového mohli vůbec dopustit!“  Obsáhlejší vyjádření paní Herzánové je v článku  “Obchvat Třebíče – otevřený dopis Jaroslavy Herzánové zastupitelům města”.

Proč současné vedení radnice trvá na variantě obchvatu, která byla schválena už v roce 2005, zůstává záhadou. V té době byly úplně odlišné podmínky a skutečně mohly vznikat pochybnosti o tom, zda stát najde v rozpočtu peníze na výstavbu “velkého obchvatu”. Situace se však zásadně změnila na podzim loňského roku, kdy vláda v souvislosti s dostavbou Dukovan schválila usnesení, kterým se zavázala, že “nebude ověřována celospolečenská ekonomická efektivita jednotlivých opatření standardními postupy využívanými pro hodnocení návratnosti investic”. Jinými slovy, obchvat Třebíče bude vybudován, i kdyby varianta “velkého obchvatu” vycházela dráž než stávající a radnicí prosazovaná varianta. Navíc v té době nikdo nepočítal s dostavbou jaderných bloků v Dukovanech a s tím spojenou dopravou nadměrných nákladů a zvýšenou kamionovou dopravou. Více si můžete přečíst v článku “Chceme skutečný obchvat Třebíče, ne průřez Borovinou”.

Článek z lednového čísla Třebíčských novin, které jako jediné objektivně informovaly o projednávání problematiky obchvatu na prosincovém jednání zastupitelstva

 

Související příspěvky

Obchvat Třebíče – radniční variantu zvanou „průchvat“ by z 93 % využívala tranzitní doprava

Obchvat Třebíče – radniční variantu zvanou „průchvat“ by z 93 % využívala tranzitní doprava

Perex:
Třebíčská radnice používá na podporu stávající varianty „obchvatu města“, tedy průchvatu, spoustu mýtů a polopravd. Mezi nejčastěji opakované radniční argumenty patří ten, že průchvat ve velké míře využijí Třebíčané. Opak je však pravdou – po průchvatu bude jezdit pouze 7 % vnitroměstské dopravy, naprostou většinu bude tvořit tranzit. A pro ten by byl mnohem vhodnější skutečný, velký obchvat Třebíče. Skutečně chceme kvůli necelé tisícovce aut denně výrazně poškodit Borovinu, Libušino a Terovské údolí, zničit část zahrádkářské kolonie a dopravně přetížit oblast nákupních center?

Nová dálnice obkrouží Česko po obvodu a spojí krajská města, plánuje stát

Nová dálnice obkrouží Česko po obvodu a spojí krajská města, plánuje stát

Stovky kilometrů nových dálnic mají spojit krajská města. Na rozdíl od dnešní sítě, která často končí nebo začíná v Praze, povede ta nová po obvodu České republiky. Plánuje to stát. Řidiči totiž často volí alternativní trasy. Třeba z Plzně na Moravu jezdí raději po silnicích první třídy, než po dálnici…

Průchvat není Obchvat!

Průchvat není Obchvat!

Radnice nejedná s občany férově, klame je už slovem „obchvat“, to slovo přece znamená, že silnice vede mimo město, tedy mimo obytnou a rekreační zónu! Nazývat obchvatem tento průtah třemi třebíčskými lesoparky a Borovinou je prostě nehoráznost! Proč se za nemalé peníze revitalizovala továrna BOPO, když celá nová městská čtvrť, která tam postupně vzniká, bude silnicí zásadně znehodnocena? A v době, kdy na Třebíčsku kvůli suchu a kůrovci, ve velkém umírají lesy, si budeme ničit lesoparky v těsném okolí města, krásná zalesněná údolí, která by si jiná města …

Vrtěti psem aneb průzkum třebíčské radnice k obchvatu města

Vrtěti psem aneb průzkum třebíčské radnice k obchvatu města

Město Třebíč ovšem okamžitě začalo prezentovat výsledky průzkumu tak, že 67 % občanů města souhlasí s průchvatem, viz. např. článek Tři čtvrtiny Třebíčanů vítají plánovaný obchvat uveřejněný na městském webu. Proč nebyla součástí dotazníku i otázka, zda si občané přejí průchvat, nebo skutečný, velký obchvat Třebíče? Proč město neuspořádá referendum, kde by na jednoznačně položenou otázku mohli odpovědět všichni občané Třebíče?

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This