Třebíčská radnice ve čtvrtek 24. května 2018 s velkou pompou uspořádala mimořádnou tiskovou konferenci, na které sociolog Daniel Hanzl prezentoval průzkum veřejného mínění, které na objednávku radnice zpracoval během dubna a května. Výsledky průzkumu, a především jeho prezentace vedením města však vzbuzují více otázek, než poskytují uspokojivých odpovědí.

Průzkum s přesným názvem „Průzkum veřejného mínění – názory obyvatel města Třebíče na vybudování obchvatu města a dopravní situaci“ zadalo Město Třebíč u sociologa Daniela Hanzla, a zaplatilo za něj 121 tis. Kč. Zadání bylo velmi přesné, město požadovalo, aby byl průzkum prováděn v předem určených pěti lokalitách, a vyhradilo si i právo připomínkovat a definitivně schválit otázky, které budou respondentům kladeny.

 

thumbnail of Smlouva o dílo Třebíč Obchvat 2018_upr

Smlouva o dílo Třebíč Obchvat 2018

III. Povinnosti smluvních stran

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli finální návrh dotazníku pro respondenty uvedeného v čl. II. odst. 2 písm. a) k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 7 pracovních dní zaslat připomínky k návrhu dotazníku pro respondenty uvedeného v čl. II. odst. 2 písm. a), a zhotovitel je povinen tyto připomínky zapracovat. Tento proces se opakuje do odsouhlasení tohoto dotazníku.

 

Už samotná struktura dotazníku, alespoň tak jak byla panem Hanzlem prezentována na mimořádné tiskové konferenci, a jak vyplývá ze závěrečné zprávy z průzkumu, je velmi diskutabilní. Pokud chtělo město dělat průzkum k obchvatu, proč současně jedním dotazníkem zkoumalo celkovou dopravní situaci v Třebíči a způsob fungování MHD? Těmto tématům se věnuje téměř 80 % ze všech otázek uvedených v dotazníku.

Samotné otázky týkající se obchvatu jsou formulovány obecně, tedy všude je používán výraz „obchvat města“, např. „Se stavbou obchvatu Třebíče souhlasím“, „Kde jste zaznamenali informace o obchvatu Třebíče?“ a podobné otázky. Nikde v otázkách není specifikováno, zda se tazatelé ptají na stávající, radnicí připravenou variantu zvanou „průchvat“, nebo na variantu velkého, skutečného obchvatu města. V diskusích na sociálních sítích sice radnice tvrdí, že tazatelé měli k dispozici mapu průchvatu, kterou údajně předkládali respondentům, ale tato informace se neobjevila ani v závěrečné zprávě, ani při prezentaci na tiskové konferenci.

Vrtěti psem (originální anglický název: Wag the Dog) je film z roku 1997, v jehož hlavních rolích hrají Dustin HoffmanRobert De Niro a Anne Heche. Pojednává o washingtonském expertu na politickou propagandu, který odvádí pozornost voličů před blížícími se volbami od prezidentské sexuální aféry – najímá hollywoodského producenta, aby vytvořil falešnou válku.

Film se dotýká závažných témat jako je manipulace masmédií a veřejného mínění. Shodou okolností záhy po uvedení filmu vypukl sexuální skandál Billa Clintona.

Název filmu v sobě obsahuje vtip: „Proč pes vrtí svým ocasem? Protože pes je chytřejší než ocas. Kdyby byl ocas chytřejší, vrtěl by ocas psem.“ Interpretací je více, nicméně jsou si velmi podobné – pes je veřejné mínění a ocas média, nebo pes jsou média a ocas politické kampaně, nebo pes jsou lidé a ocasem vláda.

Zdroj: Wikipedie

 

Tazatelé provádějící průzkum nebyli místní. V každé z pěti částí města měli oslovit, resp. donést vyplněné dotazníky od nejméně 125 občanů bydlících v dané lokalitě. Termín pro dotazování musel být prodloužen, protože někteří lidé odmítali vypovídat, nebo v polovině dotazování odmítli pokračovat. Neochota byla vysoká, respondenti byli rezignovaní a říkali, že je to jedno, že se na tom průzkumu nechtějí podílet, tazatelé je museli přemlouvat, že je to důležitá věc.

Tedy výsledky průzkumu vycházejí pouze z odpovědi těch obyvatel Třebíče, kteří byli na otázky ochotni odpovídat. Už to samo o sobě výsledky zpochybňuje. A pokud 67 % respondentů se stavbou obchvatu souhlasí, z ničeho jednoznačně nevyplývá, zda souhlasí s průchvatem nebo s vybudováním skutečného, velkého obchvatu města. Druhé variantě svědčí to, že s obchvatem souhlasí údajně 60 % obyvatel Boroviny. Proč by souhlasili s průchvatem, který výrazně poškodí životní prostředí městské části, ve které žijí?

Jistě, pane ministře (a navazující pokračování Jistě, pane premiére) je komediální televizní seriál BBC z prostředí vysoké politiky natočený mezi léty 1980 a 1988. Pro odlehčení uvádíme ukázku věnující se problematice průzkumu veřejného mínění a parafráze této scénky na téma třebíčského obchvatu, které uveřejnil na svém facebookovém profilu Marius Svoboda.

„Vadí vám provoz v centru města?“ „Jistě, běžně stávám v kolonách.“
„Vnímáte jej jako ohrožení pro děti z okolních škol?“ „Jednoznačně, naše děti potřebují bezpečí.“
„Obáváte se znečištění ovzduší ve městě?“ „Logicky ano, podívejte se na ten provoz.“
„Považujete řešení dopravy ve městě za důležité?“ „Jednoznačně, jde o naši budoucnost.“
„Jste pro navrhovanou trasu obchvatu?“ „Jistě, že ano, ostatní návrhy jsou prezentovány jako nesmyslné, tak přeci lepší než nic.“

„Je pro vás důležitá zeleň ve městě včetně kvalitních městských parků?“ „Jednoznačně, chci žít ve zdravém městě.“
„Myslíte si, že by trasa obchvatu měla vést poblíž zařízení pro děti jako je DDM či školka?“ „To je přeci nepřípustné, děti potřebují klid, ne auta za okny.“
„Obáváte se přesunu dopravy do okrajových částí města a jejich oddělení?“ „Určitě, přesunutím dopravy na jinou stranu města se přeci nic neřeší.“
„Myslíte, že by se doprava měl řešit v dlouhodobějším časovém horizontu?“ „Jistě, stát do nás nebude investovat desetkrát, obchvat musí počítat s rozvojem města a moci být jednoho dne třeba i rychlostní komunikací.“ 
„Jste pro navrhovanou trasu obchvatu?“ „Ne, navržená trasa přeci nic neřeší, vidíte, jak jsem odpovídal, ne?

 

Město Třebíč ovšem okamžitě začalo prezentovat výsledky průzkumu tak, že 67 % občanů města souhlasí s průchvatem, viz. např. článek Tři čtvrtiny Třebíčanů vítají plánovaný obchvat uveřejněný na městském webu. Proč nebyla součástí dotazníku i otázka, zda si občané přejí průchvat, nebo skutečný, velký obchvat Třebíče? Proč město neuspořádá referendum, kde by na jednoznačně položenou otázku mohli odpovědět všichni občané Třebíče?

Odpověď na tyto otázky se zdá být jasná – třebíčská radnice nechce znát skutečné názory občanů. Otázky průzkumu si sama uzpůsobila tak, aby odpovědi mohla prezentovat způsobem, jak se jí to hodí, a tím manipulovat s veřejným míněním.

 

Související příspěvky

 

Průchvat Třebíče v České televizi

Průchvat Třebíče v České televizi!

V neděli 26. března 2023 v 10:55 bude Česká televize na ČT2 vysílat pořad nazvaný Průchvat Třebíče. Fotografie z natáčení, které jsme zveřejnili před třemi týdny, vzbudily nebývalý zájem, prohlédlo si je více jak 12 tisíc občanů. Štáb pořadu Nedej se natáčel s představiteli Město Třebíč, v Borovině s ...
Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Město Třebíč už začátkem srpna 2022 obdrželo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) o povolení výjimky při případné stavbě průchvatu zasáhnout do životního prostředí chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí a v Lorenzových sadech. Zveřejnilo je až koncem září, čtyři dny před volbami, s citací části rozhodnutí ...
Průchvat - třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami

Průchvat: třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami. Lidé ji nezajímají.

Stávající radniční koalice už musí být hodně zoufalá. Dnes zveřejnili na svém webu tiskovou zprávu, ve kterém citují rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které potvrzuje stanovisko úředníků Kraje Vysočina o povolení výjimky ze zákazu stavbou průchvatu zasáhnout do životního prostředí zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí ...
Obchvat Okříšek - Obchvat Třebíče

Obchvat Okříšek je podstatným argumentem pro velký obchvat Třebíče

Silnice II/405, spojující Jihlavu a Třebíč, se v brzké době dočká významného zlepšení. V červnu tohoto roku bylo definitivně rozhodnuto o stavbě obchvatu Okříšek, který mine i Krahulov a na silnici I/23 se napojí pod krahulovským silem. Pokud by byl postaven průchvat, veškerá doprava od Telče a od Jihlavy, ...

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This