Třebíčská radnice ve čtvrtek 24. května 2018 s velkou pompou uspořádala mimořádnou tiskovou konferenci, na které sociolog Daniel Hanzl prezentoval průzkum veřejného mínění, které na objednávku radnice zpracoval během dubna a května. Výsledky průzkumu, a především jeho prezentace vedením města však vzbuzují více otázek, než poskytují uspokojivých odpovědí.

Průzkum s přesným názvem „Průzkum veřejného mínění – názory obyvatel města Třebíče na vybudování obchvatu města a dopravní situaci“ zadalo Město Třebíč u sociologa Daniela Hanzla, a zaplatilo za něj 121 tis. Kč. Zadání bylo velmi přesné, město požadovalo, aby byl průzkum prováděn v předem určených pěti lokalitách, a vyhradilo si i právo připomínkovat a definitivně schválit otázky, které budou respondentům kladeny.

 

thumbnail of Smlouva o dílo Třebíč Obchvat 2018_upr

Smlouva o dílo Třebíč Obchvat 2018

III. Povinnosti smluvních stran

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli finální návrh dotazníku pro respondenty uvedeného v čl. II. odst. 2 písm. a) k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 7 pracovních dní zaslat připomínky k návrhu dotazníku pro respondenty uvedeného v čl. II. odst. 2 písm. a), a zhotovitel je povinen tyto připomínky zapracovat. Tento proces se opakuje do odsouhlasení tohoto dotazníku.

 

Už samotná struktura dotazníku, alespoň tak jak byla panem Hanzlem prezentována na mimořádné tiskové konferenci, a jak vyplývá ze závěrečné zprávy z průzkumu, je velmi diskutabilní. Pokud chtělo město dělat průzkum k obchvatu, proč současně jedním dotazníkem zkoumalo celkovou dopravní situaci v Třebíči a způsob fungování MHD? Těmto tématům se věnuje téměř 80 % ze všech otázek uvedených v dotazníku.

Samotné otázky týkající se obchvatu jsou formulovány obecně, tedy všude je používán výraz „obchvat města“, např. „Se stavbou obchvatu Třebíče souhlasím“, „Kde jste zaznamenali informace o obchvatu Třebíče?“ a podobné otázky. Nikde v otázkách není specifikováno, zda se tazatelé ptají na stávající, radnicí připravenou variantu zvanou „průchvat“, nebo na variantu velkého, skutečného obchvatu města. V diskusích na sociálních sítích sice radnice tvrdí, že tazatelé měli k dispozici mapu průchvatu, kterou údajně předkládali respondentům, ale tato informace se neobjevila ani v závěrečné zprávě, ani při prezentaci na tiskové konferenci.

Vrtěti psem (originální anglický název: Wag the Dog) je film z roku 1997, v jehož hlavních rolích hrají Dustin HoffmanRobert De Niro a Anne Heche. Pojednává o washingtonském expertu na politickou propagandu, který odvádí pozornost voličů před blížícími se volbami od prezidentské sexuální aféry – najímá hollywoodského producenta, aby vytvořil falešnou válku.

Film se dotýká závažných témat jako je manipulace masmédií a veřejného mínění. Shodou okolností záhy po uvedení filmu vypukl sexuální skandál Billa Clintona.

Název filmu v sobě obsahuje vtip: „Proč pes vrtí svým ocasem? Protože pes je chytřejší než ocas. Kdyby byl ocas chytřejší, vrtěl by ocas psem.“ Interpretací je více, nicméně jsou si velmi podobné – pes je veřejné mínění a ocas média, nebo pes jsou média a ocas politické kampaně, nebo pes jsou lidé a ocasem vláda.

Zdroj: Wikipedie

 

Tazatelé provádějící průzkum nebyli místní. V každé z pěti částí města měli oslovit, resp. donést vyplněné dotazníky od nejméně 125 občanů bydlících v dané lokalitě. Termín pro dotazování musel být prodloužen, protože někteří lidé odmítali vypovídat, nebo v polovině dotazování odmítli pokračovat. Neochota byla vysoká, respondenti byli rezignovaní a říkali, že je to jedno, že se na tom průzkumu nechtějí podílet, tazatelé je museli přemlouvat, že je to důležitá věc.

Tedy výsledky průzkumu vycházejí pouze z odpovědi těch obyvatel Třebíče, kteří byli na otázky ochotni odpovídat. Už to samo o sobě výsledky zpochybňuje. A pokud 67 % respondentů se stavbou obchvatu souhlasí, z ničeho jednoznačně nevyplývá, zda souhlasí s průchvatem nebo s vybudováním skutečného, velkého obchvatu města. Druhé variantě svědčí to, že s obchvatem souhlasí údajně 60 % obyvatel Boroviny. Proč by souhlasili s průchvatem, který výrazně poškodí životní prostředí městské části, ve které žijí?

Jistě, pane ministře (a navazující pokračování Jistě, pane premiére) je komediální televizní seriál BBC z prostředí vysoké politiky natočený mezi léty 1980 a 1988. Pro odlehčení uvádíme ukázku věnující se problematice průzkumu veřejného mínění a parafráze této scénky na téma třebíčského obchvatu, které uveřejnil na svém facebookovém profilu Marius Svoboda.

„Vadí vám provoz v centru města?“ „Jistě, běžně stávám v kolonách.“
„Vnímáte jej jako ohrožení pro děti z okolních škol?“ „Jednoznačně, naše děti potřebují bezpečí.“
„Obáváte se znečištění ovzduší ve městě?“ „Logicky ano, podívejte se na ten provoz.“
„Považujete řešení dopravy ve městě za důležité?“ „Jednoznačně, jde o naši budoucnost.“
„Jste pro navrhovanou trasu obchvatu?“ „Jistě, že ano, ostatní návrhy jsou prezentovány jako nesmyslné, tak přeci lepší než nic.“

„Je pro vás důležitá zeleň ve městě včetně kvalitních městských parků?“ „Jednoznačně, chci žít ve zdravém městě.“
„Myslíte si, že by trasa obchvatu měla vést poblíž zařízení pro děti jako je DDM či školka?“ „To je přeci nepřípustné, děti potřebují klid, ne auta za okny.“
„Obáváte se přesunu dopravy do okrajových částí města a jejich oddělení?“ „Určitě, přesunutím dopravy na jinou stranu města se přeci nic neřeší.“
„Myslíte, že by se doprava měl řešit v dlouhodobějším časovém horizontu?“ „Jistě, stát do nás nebude investovat desetkrát, obchvat musí počítat s rozvojem města a moci být jednoho dne třeba i rychlostní komunikací.“ 
„Jste pro navrhovanou trasu obchvatu?“ „Ne, navržená trasa přeci nic neřeší, vidíte, jak jsem odpovídal, ne?

 

Město Třebíč ovšem okamžitě začalo prezentovat výsledky průzkumu tak, že 67 % občanů města souhlasí s průchvatem, viz. např. článek Tři čtvrtiny Třebíčanů vítají plánovaný obchvat uveřejněný na městském webu. Proč nebyla součástí dotazníku i otázka, zda si občané přejí průchvat, nebo skutečný, velký obchvat Třebíče? Proč město neuspořádá referendum, kde by na jednoznačně položenou otázku mohli odpovědět všichni občané Třebíče?

Odpověď na tyto otázky se zdá být jasná – třebíčská radnice nechce znát skutečné názory občanů. Otázky průzkumu si sama uzpůsobila tak, aby odpovědi mohla prezentovat způsobem, jak se jí to hodí, a tím manipulovat s veřejným míněním.

 

Související příspěvky

 

Obchvat Třebíče fake news

Radniční mýty o obchvatu města

Současná třebíčská koalice ve své zoufalé snaze prosadit průchvat a tím pádem zničit podstatné části Třebíče, obdobně jako komunisté v osmdesátých letech minulého století průtahem zničili centrum města, neustále používá nejrůznější mýty, lži a dezinformace. K těm posledním patří interpretace zamítnutí jedné ze žalob proti stávající podobě územního ...

Prodej pozemků „Za Poliklinikou“ zahájen. O čem byste měli vědět?

V další lokalitě tak hrozí, že budeme brzy řešit nedostatek parkovacích míst nebo parkování „načerno“. Je logické, že vznikají problémy s parkováním ve starých částech města, které jsou dispozičně desítky let staré. Proč je systém parkování nedomyšlený i v nově vznikajících lokalitách, je pro nás nepochopitelné. ...

Průchvat, nebo velký obchvat? I o tom jsou letošní krajské volby na Vysočině

Průchvat, nebo obchvat? To je horké téma v Třebíči již několik let. Není se proto čemu divit, že se tato otázka dostává i do kampaně před krajskými volbami. Je však zcela nepřípustné, aby starosta Pavel Pacal a ostatní radní zneužívali… ...
Průchvat jde k soudu

Průchvat jde k soudu

Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13:00 bude Krajský soud v Brně projednávat žalobu na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu, formálně vymezení záměru „obchvat I/23 Třebíč, včetně napojení na silnici I/23“.  Žalobu podalo celkem deset fyzických a právnických osob, vedle spolku Obchvat Třebíče to jsou ...

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This