Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13:00 bude Krajský soud v Brně projednávat žalobu na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu, formálně vymezení záměru „obchvat I/23 Třebíč, včetně napojení na silnici I/23“.  Žalobu podalo celkem deset fyzických a právnických osob, vedle spolku Obchvat Třebíče to jsou majitelé bytů či rodinných domů v Borovině a vlastníci pozemků a nemovitostí na Průmyslové ulici.

Žalobci se domnívají, že trasa průchvatu byla vymezena zcela nelogicky tak, že dopravní problémy ve městě nevyřeší, ale pouze jejich jednu část přesune na jiné místo, přičemž současně nenávratně poškodí významné části zeleně na jižním okraji města a zasáhne významně do podnikání velkého množství subjektů.

Důvody pro vybudování obchvatu Třebíče

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Aktualizaci č. 6 Zásad územního rozvoje kraje dne 27.3. 2018. V odůvodnění je uvedeno, že v případě obchvatu města Třebíče mělo dojít k přeložení silnice I/23 mimo zástavbu z centra města, které je zatíženo hlukem, vibracemi a znečištěním ovzduší a představuje nebezpečí pro pohyb chodců i cyklistů. Dalšími důvody je postupné zlepšení technických parametrů silnice I/23 jako jediného přímého spojení Českých Budějovic a Brna, a nutnost zabezpečit dopravní trasu pro dopravu nadrozměrných nákladů pro výstavbu nových jaderných zdrojů v prostoru Dukovan.

Schválené řešení, tedy průchvat, však tyto podmínky nesplňuje.

Co je na průchvatu špatně

Průchvat přímo prochází jinými zastavěnými částmi města (zejména v části Borovina), k dalším zastavěným částem se zásadním způsobem přibližuje (sídliště Horka – Domky). V těchto částech města tedy průchvat vyvolává stejné negativní dopady na životní prostředí, jako současný průtah v centru města. Průchvat rozděluje Borovinu a povede k zániku významného propojení ulic Koželužská – Řípovská.

Průchvat zásadním způsobem zasahuje do zelených částí města (Terovské a Libušino údolí a Lorenzovy sady) a pokud bude vybudován, tak znemožní či výrazně omezí podnikatelskou činnost v jihovýchodní části města podél komunikací Hrotovická a Průmyslová, kde může dojít k zániku až 500 pracovních míst.

 

Průchvat nebo velký obchvat Třebíče?
 

Vinou terénních, profilových a geologických složitostí zvolené trasy je možnost dopravy nadrozměrných nákladů pro nové zdroje v Dukovanech zajištěna pouze velmi složitým, technicky obtížně proveditelným a finančně mimořádně náročným řešením (např. 9 metrů vysoký silniční tunel v Borovině).

Vinou zmíněných dopravně technických komplikací nebudou některé úseky obchvatu odpovídat standardům silnice 1. třídy a nebude tak dostatečně naplněn ani požadavek na zlepšení technických parametrů pro přímé spojení krajských měst.

Chybí variantní řešení

Významným problémem navrhované trasy průchvatu je chybějící posouzení varianty vnějšího, velkého obchvatu Třebíče. Takové řešení existovalo, ovšem už před několika lety bylo odmítnuto, aniž by byly řádným způsobem posouzeno a jeho klady či zápory byly porovnány se stávající trasou.

Město Třebíč zcela selhalo

V době projednávání Zásad územního rozvoje kraje Vysočina už mělo vedení třebíčské radnice k dispozici připomínky občanů k průchvatu, požadavek na posouzení varianty velkého obchvatu. Též bylo velmi dobře informováno o probíhající petiční akci za vyhlášení referenda.

Třebíčská radnice má hájit zájmy všech občanů města a byla povinna ve svém vyjádření požadovat posouzení variant obchvatu. Nic takového však neudělala.

Jak soud rozhodne?

Věříme, že nezávislý soud pečlivě posoudí předloženou argumentaci a rozhodne o zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu.

Tím se ovšem celý proces pouze vrátí na začátek. Kraj Vysočina bude muset znovu projednat Zásady svého územního rozvoje v zastupitelstvu. Věříme, že z nadcházejících krajských voleb vzejde takové zastupitelstvo, které bude vše posuzovat nezaujatě, vezme v úvahu vybudování velkého obchvatu Třebíče a do Zásad jej zapracuje.

 

Související příspěvky

Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Třebíč má nejhorší vzduch ze všech okresních měst na Vysočině. Vyplývá to ze studie, kterou si nechal vypracovat Kraj Vysočina V ovzduší Třebíče se nacházejí benzopyreny, polétavé částice nebo prach. Městu neprospívá, že leží v údolí s častým vznikem inverzí. Na kvalitě ovzduší se výrazně podepisuje i průtah městem s...
Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Průchvat Třebíče: omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Ministr dopravy Martin Kupka ( ODS - Občanská demokratická strana) při vládní návštěvě v Třebíči v pondělí 25. března prohlásil, že "věří ve správnost zvolené trasy" průchvatu a že "není možné její vedení zpochybňovat". Starosta Pavel Pacal ( Starostové a nezávislí • STAN) zase v posledním čísle Třebíčského...
Průchvat Třebíče - omyly ministra Kupky a starosty Pacala

Seminář k průchvatu: Borovina nikoho nezajímá

Sdružení „Energetické Třebíčsko“, sídlící na třebíčské radnici, uspořádalo ve čtvrtek 29. února seminář k chystané výstavbě třebíčského obchvatu. Veřejnost na něj neměla přístup, byl pouze pro pozvané – členy třebíčské Hospodářské komory, novináře a třebíčské zastupitele. Nových informací na něm moc nezaznělo, zřejmým účelem semináře bylo iniciovat sdělovací prostředky k...
Seminář k průchvatu - Borovina nikoho nezajímá

PRŮCHVAT TŘEBÍČE: Krajský úřad velkou EIA schválil. Podstatné námitky občanů arogantně zamítl.

Krajský Úřad Kraje Vysočina v Jihlavě nepřekvapivě schválil dokumentaci EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) k průchvatu Třebíče. Tímto krokem se zkompletovala dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a dotčené spolky a orgány, občané a podnikatelé mohou do 1. února 2024 uplatnit námitky, připomínky a dodatečná závazná stanoviska. Jaromír...

YASHICA u soudu prohrála

V září loňského roku, den před komunálními volbami, uveřejnily Horácké noviny, vydávané společností YASHICA s.r.o., článek „Proč hnutí Třebíč Občanům!, vedené Jaromírem Barákem, lže o obchvatu?“. Tento článek obsahoval spoustu lží a nesmyslných fabulací, a jak konstatoval ve svém rozsudku Okresní soud v Třebíči, byl uveřejněn ve zřejmém úmyslu...
YASHICA u soudu prohrála

Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA

Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi...
Varianty obchvatu Třebíče

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This