Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13:00 bude Krajský soud v Brně projednávat žalobu na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu, formálně vymezení záměru „obchvat I/23 Třebíč, včetně napojení na silnici I/23“.  Žalobu podalo celkem deset fyzických a právnických osob, vedle spolku Obchvat Třebíče to jsou majitelé bytů či rodinných domů v Borovině a vlastníci pozemků a nemovitostí na Průmyslové ulici.

Žalobci se domnívají, že trasa průchvatu byla vymezena zcela nelogicky tak, že dopravní problémy ve městě nevyřeší, ale pouze jejich jednu část přesune na jiné místo, přičemž současně nenávratně poškodí významné části zeleně na jižním okraji města a zasáhne významně do podnikání velkého množství subjektů.

Důvody pro vybudování obchvatu Třebíče

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Aktualizaci č. 6 Zásad územního rozvoje kraje dne 27.3. 2018. V odůvodnění je uvedeno, že v případě obchvatu města Třebíče mělo dojít k přeložení silnice I/23 mimo zástavbu z centra města, které je zatíženo hlukem, vibracemi a znečištěním ovzduší a představuje nebezpečí pro pohyb chodců i cyklistů. Dalšími důvody je postupné zlepšení technických parametrů silnice I/23 jako jediného přímého spojení Českých Budějovic a Brna, a nutnost zabezpečit dopravní trasu pro dopravu nadrozměrných nákladů pro výstavbu nových jaderných zdrojů v prostoru Dukovan.

Schválené řešení, tedy průchvat, však tyto podmínky nesplňuje.

Co je na průchvatu špatně

Průchvat přímo prochází jinými zastavěnými částmi města (zejména v části Borovina), k dalším zastavěným částem se zásadním způsobem přibližuje (sídliště Horka – Domky). V těchto částech města tedy průchvat vyvolává stejné negativní dopady na životní prostředí, jako současný průtah v centru města. Průchvat rozděluje Borovinu a povede k zániku významného propojení ulic Koželužská – Řípovská.

Průchvat zásadním způsobem zasahuje do zelených částí města (Terovské a Libušino údolí a Lorenzovy sady) a pokud bude vybudován, tak znemožní či výrazně omezí podnikatelskou činnost v jihovýchodní části města podél komunikací Hrotovická a Průmyslová, kde může dojít k zániku až 500 pracovních míst.

 

Průchvat nebo velký obchvat Třebíče?
 

Vinou terénních, profilových a geologických složitostí zvolené trasy je možnost dopravy nadrozměrných nákladů pro nové zdroje v Dukovanech zajištěna pouze velmi složitým, technicky obtížně proveditelným a finančně mimořádně náročným řešením (např. 9 metrů vysoký silniční tunel v Borovině).

Vinou zmíněných dopravně technických komplikací nebudou některé úseky obchvatu odpovídat standardům silnice 1. třídy a nebude tak dostatečně naplněn ani požadavek na zlepšení technických parametrů pro přímé spojení krajských měst.

Chybí variantní řešení

Významným problémem navrhované trasy průchvatu je chybějící posouzení varianty vnějšího, velkého obchvatu Třebíče. Takové řešení existovalo, ovšem už před několika lety bylo odmítnuto, aniž by byly řádným způsobem posouzeno a jeho klady či zápory byly porovnány se stávající trasou.

Město Třebíč zcela selhalo

V době projednávání Zásad územního rozvoje kraje Vysočina už mělo vedení třebíčské radnice k dispozici připomínky občanů k průchvatu, požadavek na posouzení varianty velkého obchvatu. Též bylo velmi dobře informováno o probíhající petiční akci za vyhlášení referenda.

Třebíčská radnice má hájit zájmy všech občanů města a byla povinna ve svém vyjádření požadovat posouzení variant obchvatu. Nic takového však neudělala.

Jak soud rozhodne?

Věříme, že nezávislý soud pečlivě posoudí předloženou argumentaci a rozhodne o zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu.

Tím se ovšem celý proces pouze vrátí na začátek. Kraj Vysočina bude muset znovu projednat Zásady svého územního rozvoje v zastupitelstvu. Věříme, že z nadcházejících krajských voleb vzejde takové zastupitelstvo, které bude vše posuzovat nezaujatě, vezme v úvahu vybudování velkého obchvatu Třebíče a do Zásad jej zapracuje.

 

Související příspěvky

Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Město Třebíč už začátkem srpna 2022 obdrželo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) o povolení výjimky při případné stavbě průchvatu zasáhnout do životního prostředí chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí a v Lorenzových sadech. Zveřejnilo je až koncem září, čtyři dny před volbami, s citací části rozhodnutí ...
Průchvat - třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami

Průchvat: třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami. Lidé ji nezajímají.

Stávající radniční koalice už musí být hodně zoufalá. Dnes zveřejnili na svém webu tiskovou zprávu, ve kterém citují rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které potvrzuje stanovisko úředníků Kraje Vysočina o povolení výjimky ze zákazu stavbou průchvatu zasáhnout do životního prostředí zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí ...
Obchvat Okříšek - Obchvat Třebíče

Obchvat Okříšek je podstatným argumentem pro velký obchvat Třebíče

Silnice II/405, spojující Jihlavu a Třebíč, se v brzké době dočká významného zlepšení. V červnu tohoto roku bylo definitivně rozhodnuto o stavbě obchvatu Okříšek, který mine i Krahulov a na silnici I/23 se napojí pod krahulovským silem. Pokud by byl postaven průchvat, veškerá doprava od Telče a od Jihlavy, ...
Už v roce 1968 měli komunisté víc rozumu než současná třebíčská koalice

UŽ V ROCE 1968 MĚLI KOMUNISTÉ VÍC ROZUMU NEŽ SOUČASNÁ TŘEBÍČSKÁ KOALICE

Velký obchvat Třebíče byl plánovaný už v roce 1968. Před padesáti lety nikoho ani nenapadlo, aby výrazně poškodil nebo zničil část městské zeleně. Avšak místo velkého obchvatu komunisté v osmdesátých letech minulého století zbourali 121 domů v centru a vybudovali průtah, který už za 10 let přestal vyhovovat, a začal ...

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This