Na začátku března vyšel v Horáckých novinách článek šéfredaktora Petra Chňoupka, který zcela nevyváženě informuje o problematice třebíčského obchvatu. Naši volební stranu označil za populistickou a použil několik velmi zavádějících tvrzení. Na jeho článek zareagovala paní Jaroslava Herzánová, která je členkou petičního výboru spolku Obchvat Třebíče, jež usiluje o vypsání referenda v otázce trasy třebíčského obchvatu. Za její komentář děkujeme a můžete si jej přečíst i Vy.

Dobrý den pane šéfredaktore!

Dovoluji si reagovat na Váš úvodník ve středečních Horáckých novinách (4.3.2020), kde velice horlíte proti jedné opoziční straně. Víte, ono je to všechno trochu jinak. Iniciativa proti silnici přes Terovské údolí, Libušák a Borovinu vznikla od obyčejných občanů, nikoliv jako populismus opoziční strany.

Proti trase tzv. „obchvatu“ přece lidé protestovali již v roce 2001, kdy vznikla petice s více než 3,5 tisíci podpisy a na protest proti zavedení silnice do Libušáku bylo založeno „ekologické“ sdružení Břehy, které mělo zabránit tomu, aby ani v budoucnu nedocházelo k ničení nádherných přírodních celků necitlivými zásahy technokratů.

Roky se o stavbě nemluvilo. Mezitím byla v trase plánované silnice vybudována část mezinárodní cyklostezky Jihlava- Raabs, Dům dětí a mládeže, venkovní hřiště, z komplexu bývalé továrny BOPO vznikla celá nová městská čtvrť se spoustou bytů, takže občané se právem domnívali, že za této situace se již nebude o silnici uvažovat. Když se zhruba před třemi lety začalo proslýchat, že tento záměr je opět na stole, začali se občané s dotazy obracet na radnici, a často dostávali vyhýbavé odpovědi. Dokonce i Břehy, na které se občané zejména obraceli, velmi zklamaly a tvářily se, že vlastně o nic nejde. Pouze opoziční uskupení Třebíč Občanům! se jediné začalo problémem zabývat a dalo tak nešťastným občanům trochu naděje.

Vy mluvíte o populismu. Jsou snad třebíčští občané, kteří jsou si vědomi nedocenitelných hodnot a přírodních krás Libušina a Terovského údolí, populisté? Není populistou spíš ten, kdo tvrdí, jak bude úžasné, když lidé z Boroviny budou autem za 4 minuty u komplexu supermarketů? Nebo, že když nebude vybudována právě tato silnice, nepostaví se další blok Dukovan a náš region postihne nezaměstnanost, bída a zmar? Vždyť přece komponenty pro dostavbu Dukovan se dají převážet i jinudy. Pokud jde o nesouhlas Starče s alternativní trasou, mohl jste si zjistit, že roky byla tato trasa uvedena v územním plánu tohoto městyse. Na žádost třebíčské radnice byla ale pak vyjmuta.

Podle mě je velmi nefér, že když město mluví o obchvatu,  uvádí tak lidi v omyl. Obchvaty města přece nevedou přes rekreační a obytné zóny, 3 městské lesoparky (kromě Terovského a Libušina údolí budou zasaženy i Lorenzovy sady), zahrádkářskou kolonii a kolem domu Dětí a mládeže. Obchvat má přece vyvést dopravu ven z města, ne ji tam přivádět! Technokraté vidí jen silnici, ale vůbec si neumějí představit ten rachot, který se bude rozléhat v údolích, až budou kamiony sjíždět hranou Terovského údolí do Libušáku, o karcinogenních zplodinách, které se tu budou hromadit při špatném odvětrávání v hluboce zařízlých údolích, ani nemluvě. A tady se máme rekreovat, užívat klidu a naše děti tu mají sportovat! A nyní, když ve velkém umírají na Třebíčsku lesy, má zeleň v okolí města cenu zlata.

Škoda, pane redaktore, že jste nevyslechl i nás občany, kteří to tu máme rádi, a velmi nás mrzí, když vidíme, jak v Třebíči ubývá zeleně. Váš úvodník nebyl vyvážený. Vždyť už i staří latiníci říkali: „Audiatur et altera pars“ – nechť je slyšena i druhá strana.

Jaroslava Herzánová

občanka Třebíče, které velmi záleží na tom, jaké životní prostředí tu zanecháme našim dětem a vnukům

 

Související příspěvky

 

Průchvat jde k soudu

Průchvat jde k soudu

Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13:00 bude Krajský soud v Brně projednávat žalobu na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu, formálně vymezení záměru „obchvat I/23 Třebíč, včetně napojení na silnici I/23“.  Žalobu podalo celkem deset fyzických a právnických osob, vedle spolku Obchvat Třebíče to jsou ...
Vedení města stále prosazuje průchvat a odmítá odpovědnost

Vedení města stále prosazuje průchvat a odmítá odpovědnost

„Já nic, já muzikant.“ Starosta Pavel Pacal se na veřejném projednávání nového územního plánu choval, jak kdyby se od roku 2010 vůbec nepodílel na vládnutí v Třebíči a ani nebyl od roku 2016 zároveň náměstkem hejtmana Kraje Vysočina. Občané, kteří se prezentace zúčastnili i přesto, že se Město Třebíč snažilo ...
Společné námitky proti průchvatu podá zástupce veřejnosti

Společné námitky proti průchvatu podá zástupce veřejnosti

Za největší problém návrhu Územního plánu Třebíče, který je předložen k veřejnému projednání, považujeme plánovanou trasu obchvatu města – průchvatu. Proto jsme připravili dokument, ve kterém uvádíme nejpodstatnější důvody nesouhlasu s navrženou trasou, a požadavky, které chceme, aby pořizovatel územního plánu a Město Třebíč splnili. Pokud se pod tento dokument ...

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This