O obchvatu Třebíče se diskutuje už mnoho let. Tedy především o jeho jihozápadní části, týkající se Boroviny.  S tím, jak se čím dál tím víc zdá reálnější výstavba pátého bloku Dukovan, zvyšuje se i pravděpodobnost vybudování obchvatu Třebíče.

 Česká vláda schválila 23. října 2017 návrhy na úpravu silnic, mostů a vodních cest, které jsou nutné pro přepravu součástí nových jaderných reaktorů a dalších rozměrných zařízení pro jaderné elektrárny v Dukovanech a v Temelíně. Součástí preferovaných staveb je i obchvat Třebíče.

V případě Jaderné elektrárny Dukovany se počítá s možností přepravy až 7,5 metru vysokých zařízení o šířce devět metrů a hmotnosti 750 tun.

Svého času existovalo asi sedmnáct variant jihozápadního obchvatu Třebíče, zahrnující jak vnitřní varianty procházející Borovinou, Libušiným a Terovským údolím, tak i vnější, vedené mimo území města.  Z těchto variant byla vybrána jedna z těch vnitřních, která se dostala do územního plánu města a postupně se ještě upravovala. Aktuální variantu, která jako celek v územní plánu ještě není, a bude tedy muset být projednávána v zastupitelstvu, můžete vidět na úvodním obrázku.

Silnice I/23 je starou a velice důležitou spojnicí Jižních Čech s Brnem a Západní Moravou.

Úpravy podle stávajícího návrhu by měly začít na křižovatce silnice I/23, což je silnice I. třídy spojující jižní Čechy s Brnem, a silnice II. třídy II/405 vedoucí z Jihlavy do Třebíče, která se na I/23 bude napojovat obchvatem Okříšek pod krahulovským silem.  Podle plánu třebíčské radnice by se mělo pokračovat výstavbou mostu přes železniční trať a přes Červenou Hospodu do Třebíče. Tam by se měl vybudovat 200 metrový tunel pod železniční tratí a částí Boroviny, který bude vyúsťovat před Bopem. Variantou, která se momentálně diskutuje v souvislostí s výstavbou pátého bloku Dukovan, je, že kvůli nadrozměrným nákladům by se místo tunelu vybudoval hluboký zářez, který by se po dostavbě elektrárny „zastřešil“.

Potom se má pokračovat kolem fabriky do Libušina a Terovského údolí a dále ke Znojemské ulici. Jihovýchodní část obchvatu je pak naplánována ulicí Spojovací a přes Lorenzovy sady na Brněnskou ulici.

Z našeho dlouhodobého pohledu je stavba „vnitřního obchvatu“ (radnicí nazývaný „malý obchvat“) Třebíče velmi problematická, stejně jako argumenty, které na jeho obhajobu radnice používá. Tzv. vize, kterou má současné vedení Třebíče v souvislosti s obchvatem, zní: „Vybudujeme za peníze státu obchvatovou komunikaci s odpovídajícími protihlukovými opatřeními, která splyne s příměstským prostorem, nenaruší významně ráz krajiny a umožní revitalizaci současného průtahu v centru města“. Toto stanovisko připomíná pohádku O chytré horákyni (i když v této souvislosti by se spíš hodil opak toho přivlastňovacího jména), kdy chce radnice současně řešit interní městskou dopravu a obchvat města.

Velký obchvat Třebíče dle územního plánu kraje Vysočina z roku 2004

Dále radnice tvrdí, že vzhledem k statistikám zjišťovanými kdysi před léty frekvence meziměstské dopravy není tak vysoká, aby ekonomicky odůvodnila vybudování vnějšího obchvatu“ (radnicí nazývaný „velký obchvat“). Navíc pak že vnější obchvat neodvede dopravu z centra města, protože obyvatelé Boroviny, kteří údajně nejvíce zahušťují dopravu v centu při cestě k nákupním střediskům na jihu Třebíče, nebudou vnější obchvat využívat.

Jedna z variant vnějšího obchvatu se dokonce objevila v roce 2004 v návrhu územního plánu Kraje Vysočina. Začínal právě u krahulovského sila, pokračoval mezi Starčí a Borovinou, přes Terovské údolí mostem a dále pak mezi Stříteží a Kožichovicemi ústil za Palečkovým mlýnem na silnici vedoucí k Vladislavi.

Podle našeho názoru jsou argumenty radnice pro malý obchvat naprosto liché. Jednak průzkumy, které byly prováděné kdysi dávno, už v současnosti neodráží skutečný stav, např. v souvislosti s kamionovou dopravou z průmyslových zón v Okříškách. Navíc, v souvislosti s pátým blokem a požadavky na parametry obchvatu, se zdá jako jediná možná právě varianta velkého obchvatu. Také je třeba zvažovat, že při výstavbě Dukovan nebudou přepravovány jenom nadrozměrné náklady, ale též výrazně vzroste počet kamiónů, dovážejících na staveniště elektrárny další stavební materiál a technologické komponenty.

 

 

Z mého pohledu je ten tunel absolutní nesmysl, stejně jako je absolutní nesmysl tu dopravu tahat zpátky do města, když už bude obchvatem Okříšek vyvedena ven.

Jaromír Barák

Třebíč Občanům!

Vzhledem k tomu, že se stavba obchvatu skutečně může stát reálnou, náš člen Jaromír Barák na zářijovém jednání zastupitelstva opakovaně prosazoval variantu velkého obchvatu. Argumentoval tím, že právě díky výstavbě pátého bloku je možné velký obchvat prosadit.  Radní města nebyli schopni na toto téma vůbec diskutovat, starosta Janata dokonce prohlásil, že nechápe, jakou souvislost má obchvat Okříšek s obchvatem Třebíče. Stanovisko radnice tak obhajoval pouze vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina, který pouze opakoval stále používané radniční argumenty, a navíc prohlásil, že podle jeho informací s velkým obchvatem nesouhlasí starosta Starče a že je třeba nechat výstavbu obchvatu na odbornících.

Jaromír Barák navrhl, aby se trasa budoucího obchvatu stala předmětem veřejné diskuse, jejímž počátkem by se měl stát seminář pro zastupitele a veřejnost, a požádal radu města o jeho svolání. Starosta Janata tento návrh odmítl. Záznam jednání zastupitelstva můžete shlédnout zde.

My bychom chtěli právě tímto článkem obsáhlou veřejnou diskusi o možných trasách obchvatu Třebíče zahájit. Máme za to, že veřejnost by měla vědět, co se chystá, a měla by mít možnost svými názory podobu stavby, která výrazným způsobem ovlivní život ve městě na dlouhá desetiletí, ovlivnit. Zvláště obyvatelé Boroviny, kterých se „malý obchvat“, resp. průřez či tunel dotkne nejvíce. A samozřejmě i ostatní občané Třebíče, kterým není lhostejné, že by plány radnice měly vést k výrazným zásahům do Libušina a Terovského údolí a Lorenzových sadů.  

 

 

Související příspěvky

 

YASHICA u soudu prohrála

V září loňského roku, den před komunálními volbami, uveřejnily Horácké noviny, vydávané společností YASHICA s.r.o., článek „Proč hnutí Třebíč Občanům!, vedené Jaromírem Barákem, lže o obchvatu?“. Tento článek obsahoval spoustu lží a nesmyslných fabulací, a jak konstatoval ve svém rozsudku Okresní soud v Třebíči, byl uveřejněn ve zřejmém úmyslu ...
YASHICA u soudu prohrála

Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA

Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi ...
Varianty obchvatu Třebíče

Po pěti letech čekání začal proces EIA pro „obchvat“ Třebíče

Do 7. července 2023 se může veřejnost vyjadřovat k dokumentaci EIA týkající se hodnocení vlivu stavby průchvatu Třebíče na životní prostředí. Proces EIA probíhá současně s řízením o umístění stavby. Těchto řízení se zúčastní i spolky Obchvat Třebíče a Děti Země. „Ve vyjádření k dokumentaci EIA se chceme především ...
EIA - hodnocení vlivů stavby průchvatu Třebíče na životní prostředí

Soud bude znovu rozhodovat o obchvatu Třebíče

Nejvyšší správní soud v Brně 20 dubna 2023 vyhověl kasační stížnosti skupiny třebíčských podnikatelů a jejich návrh na zrušení části územního plánu Třebíče týkající se průchvatu vrátil brněnskému Krajskému soudu k dalšímu řízení. Když byla v červenci 2022 obdobná kasační stížnost tímto soudem zamítnuta, Město Třebíč tehdy ústy starosty Pacala ...
Soud bude znovu rozhodovat o obchvatu Třebíče

Průchvat Třebíče je dostupný v iVysílání České televize

V neděli 26. března 2023 vysílala Česká televize na ČT2 v rámci cyklu pořadů "Nedej se!", který se zaměřuje na problematiku životního prostředí, díl nazvaný „Průchvat Třebíče“. V pořadu zazněly názory obhájců průchvatu v konfrontaci s jeho odpůrci. Pokud jste se nestihli podívat, je už dostupný v iVysílání.  ...
Průchvat Třebíče je v iVysílání České televize

Průchvat Třebíče v České televizi!

V neděli 26. března 2023 v 10:55 bude Česká televize na ČT2 vysílat pořad nazvaný Průchvat Třebíče. Fotografie z natáčení, které jsme zveřejnili před třemi týdny, vzbudily nebývalý zájem, prohlédlo si je více jak 12 tisíc občanů. Štáb pořadu Nedej se natáčel s představiteli Město Třebíč, v Borovině s ...
Průchvat Třebíče v České televizi

Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Město Třebíč už začátkem srpna 2022 obdrželo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) o povolení výjimky při případné stavbě průchvatu zasáhnout do životního prostředí chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí a v Lorenzových sadech. Zveřejnilo je až koncem září, čtyři dny před volbami, s citací části rozhodnutí ...
Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Průchvat: třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami. Lidé ji nezajímají.

Stávající radniční koalice už musí být hodně zoufalá. Dnes zveřejnili na svém webu tiskovou zprávu, ve kterém citují rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které potvrzuje stanovisko úředníků Kraje Vysočina o povolení výjimky ze zákazu stavbou průchvatu zasáhnout do životního prostředí zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí ...
Průchvat - třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami

Obchvat Okříšek je podstatným argumentem pro velký obchvat Třebíče

Silnice II/405, spojující Jihlavu a Třebíč, se v brzké době dočká významného zlepšení. V červnu tohoto roku bylo definitivně rozhodnuto o stavbě obchvatu Okříšek, který mine i Krahulov a na silnici I/23 se napojí pod krahulovským silem. Pokud by byl postaven průchvat, veškerá doprava od Telče a od Jihlavy, ...
Obchvat Okříšek - Obchvat Třebíče

UŽ V ROCE 1968 MĚLI KOMUNISTÉ VÍC ROZUMU NEŽ SOUČASNÁ TŘEBÍČSKÁ KOALICE

Velký obchvat Třebíče byl plánovaný už v roce 1968. Před padesáti lety nikoho ani nenapadlo, aby výrazně poškodil nebo zničil část městské zeleně. Avšak místo velkého obchvatu komunisté v osmdesátých letech minulého století zbourali 121 domů v centru a vybudovali průtah, který už za 10 let přestal vyhovovat, a začal ...
Už v roce 1968 měli komunisté víc rozumu než současná třebíčská koalice

“Průchvat”, nebo velký obchvat Třebíče? Poslechněte si rozhovor s naším lídrem Jaromírem Barákem

Velký Obchvat Třebíče nebo průchvat? Třebíč mohla mít velký obchvat už před 40 lety. Komunisté místo toho průtahem zničili centrum města, současné vedení radnice chce průchvatem zničit další části Třebíče. ...
Obchvat Třebíče - Jaromír Barák

Radniční mýty o obchvatu města

Současná třebíčská koalice ve své zoufalé snaze prosadit průchvat a tím pádem zničit podstatné části Třebíče, obdobně jako komunisté v osmdesátých letech minulého století průtahem zničili centrum města, neustále používá nejrůznější mýty, lži a dezinformace. K těm posledním patří interpretace zamítnutí jedné ze žalob proti stávající podobě územního ...
Obchvat Třebíče fake news

Prodej pozemků „Za Poliklinikou“ zahájen. O čem byste měli vědět?

V další lokalitě tak hrozí, že budeme brzy řešit nedostatek parkovacích míst nebo parkování „načerno“. Je logické, že vznikají problémy s parkováním ve starých částech města, které jsou dispozičně desítky let staré. Proč je systém parkování nedomyšlený i v nově vznikajících lokalitách, je pro nás nepochopitelné. ...

Průchvat, nebo velký obchvat? I o tom jsou letošní krajské volby na Vysočině

Průchvat, nebo obchvat? To je horké téma v Třebíči již několik let. Není se proto čemu divit, že se tato otázka dostává i do kampaně před krajskými volbami. Je však zcela nepřípustné, aby starosta Pavel Pacal a ostatní radní zneužívali… ...

Průchvat jde k soudu

Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13:00 bude Krajský soud v Brně projednávat žalobu na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu, formálně vymezení záměru „obchvat I/23 Třebíč, včetně napojení na silnici I/23“.  Žalobu podalo celkem deset fyzických a právnických osob, vedle spolku Obchvat Třebíče to jsou ...
Průchvat jde k soudu

Vedení města stále prosazuje průchvat a odmítá odpovědnost

„Já nic, já muzikant.“ Starosta Pavel Pacal se na veřejném projednávání nového územního plánu choval, jak kdyby se od roku 2010 vůbec nepodílel na vládnutí v Třebíči a ani nebyl od roku 2016 zároveň náměstkem hejtmana Kraje Vysočina. Občané, kteří se prezentace zúčastnili i přesto, že se Město Třebíč snažilo ...
My chceme velký obchvat Třebíče!

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This