V pátek 20. dubna byl uveřejněn v Horáckých novinách článek Petra Chňoupka nazvaný „Co nás pak čeká? Sociální kolaps a tvrdý pád na dno.“  Tento článek je napsaný v bulvárním stylu, tak jak už je u pana Chňoupka obvyklé.  Obvyklé už však není to, aby takový článek byl okamžitě převzat na městský web a šířen prostřednictvím městských sociálních sítí.

O co vlastně jde?  Pan Chňoupek ve svém článku v několika větách bez jakýchkoliv seriózních podkladů  popisuje dopady situace, pokud by nedošlo k dostavbě dukovanské elektrárny.  A  vše dává do souvislosti s tím, zda bude vybudován průchvat, nebo skutečný obchvat Třebíče. Pokouší se tvrdit, že jakékoliv diskuse o jiné než stávající variantě přeložky silnice I/23 povedou k tomu, že stát dostavbu Dukovan zamítne.

To samozřejmě není, a ani nemůže být pravda. Rozhodnutí vlády o dostavbě pátého, resp. i šestého bloku dukovanské elektrárny nemůže souviset s tím, zda bude nebo nebude vybudován průchvat s „unikátním tunelem“ v Borovině. Rozhodování o tom, zda stát zaplatí několik set miliard korun nemůže, a ani nezávisí na tom, jakou podobu bude mít obchvat Třebíče.

Existuje samozřejmě možnost, že ať už průchvat, anebo skutečný a potřebný obchvat Třebíče nebude vybudován včas. Ovšem pro tento případ musí existovat  – a existují – náhradní trasy, po kterých by bylo možné nadměrné náklady přepravovat. Např. v Třebíči by se jednalo o využití stávajícího průtahu městem, s dočasnou úpravou nájezdu na Hrotovickou ulici, nebo využití jiné trasy jižně od města.

 

Město Třebíč vytvořilo speciální webové stránky http://obchvat.trebic.cz/, na kterých uveřejňuje některé informace týkající se průchvatu. Je velmi selektivní, neuveřejňuje tam nic co by mohlo být předmětem jakékoliv polemiky. Např. dodnes tam neuveřejnilo ani podklady pro tzv. malou EIA, a ani rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, kterým bylo stanoveno, že musí být vypracována “velká EIA”, tedy komplexní posouzení vlivu stavby na životní prostředí se zahrnutím varianty skutečného, velkého obchvatu. Tyto informace zveřejňuje spolek Obchvat Třebíče, prosazující skutečný, velký obchvat Třebíče, na jejich webových stránkách https://obchvattrebice.cz/

Informace na městském webu týkající se průchvatu jsou velice strohé a je jich tam velmi málo. Ovšem pouze několik hodin poté, co vyšly Horácké noviny s článkem Petra Chňoupka, se tato poplašná zpráva objevila na tomto webu a hned ji Město Třebíč sdílelo na facebookové stránce, taktéž věnované průchvatu. 

 

Vláda rozhodla o tom, že budou vybudovány obchvaty Třebíče a několika dalších obcích a měst, a provedeny případné další stavební úpravy na předpokládané trase dopravy nadměrných nákladů do Dukovan. Některé z těchto staveb jsou v současnosti pouze ve fázi záměru, a začnou se teprve připravovat.  O to absurdnější je argument třebíčské radnice, podporovaný poplašným článkem pana Chňoupka, že jedinou možností v Třebíči je stavba průchvatu, jehož podoba byla schválena před 14 lety.

Už koncem minulého století, kdy se začalo o výstavbě budoucího obchvatu města uvažovat, probíhaly o jeho podobě vášnivé diskuse. Existovalo několik variant, přičemž ta stávající byla schválena zastupitelstvem města přes odpor značné části veřejnosti, petici proti průchvatu podepsalo více jak tři tisíce třebíčských občanů.

Zahrnutí průchvatu do územního plánu města

Proč zastupitelstvo města schválilo v roce 2004 územní plán se stávajícím průchvatem, se můžeme jenom dohadovat. Nejpravděpodobnějším důvodem je však asi to, že jiná, z hlediska občanů i životního prostředí vhodnější varianta, by musela vést přes pozemky vlivného podnikatele Richarda Horkého, o výměře téměř 190 000 m2, následně schválené zastupitelstvem pro výstavbu rodinných domů.

Pan Horký, který o sobě údajně prohlašuje, že „…pouze chodí na radnici s nápady, a je na jejím vedení, zda je uskuteční“, je zřejmě stále hlavním důvodem panického odporu radnice proti změně podoby obchvatu. Průchvat, vedený Terovským údolím, by byl totiž velmi výhodný pro budoucí obyvatele městské čtvrti Květná, jak by se měla oblast s pozemky pana Horkého nazývat.

To, že by po průchvatu mělo jezdit více než 22 000 aut denně kolem Domu dětí a mládeže, který byl taktéž v zájmu pana Horkého přesunut do BOPA, už nikoho nezajímá. Stejně jako nikoho nezajímají obyvatelé ulic Spojovací, Bartuškovy a dalších, bydlící přímo nad průchvatem, a průchvatem odříznuti od dolní části Boroviny. A vůbec všichni občané Třebíče, kteří využívají nákupní centra v jižní části města.

Stavba průchvatu by mohla trvat déle a být dražší než stavba skutečného obchvatu

Samotná výstavba průchvatu by mohla být mnohem delší, komplikovanější a také dražší než stavba skutečného obchvatu. Co se týká připravenosti obou variant, tak obě jsou v současnosti posuzovány v tzv. velké EIA, tedy vlivu stavby na životní prostředí. Průchvat je sice zanesen v územním plánu, ale změna tohoto dokumentu by byla možná v horizontu roku a půl. Podstatné je, že velký obchvat by vedl většinou po polích, pouze s jedním mostem nad Stařečským potokem. Naopak trasa průchvatu by vedla zastavěným územím, přes skládku toxických odpadů, kterou by bylo zřejmě nutné sanovat, tunel by byl hlouben v nestabilním podloží další bývalé skládky, musel by být vybudován nadjezd nad železniční tratí a další dva mosty v Libušině a Terovském údolí.

Komunisté v osmdesátých letech minulého století kvůli stavbě průtahu městem zbourali 120 domů. Stávající vedení třebíčské radice sice nechce téměř nic bourat, ale chce postavit podobný průtah jen několik set metrů jižněji, a zničit životní prostředí a komfort obyvatel podstatné části zdánlivě okrajových částí města.

„Město nedědíme po předcích, ale půjčujeme si je od svých dětí“ je známé rčení, které bychom měli mít všichni na paměti. Jak bude Třebíč vypadat za několik desítek let, záleží na jeho současných občanech. Oni mohou rozhodnout, zda našim dětem zůstane zabetonované město s největším tunelem v Evropě, nebo se bude dále nerušeně rozvíjet.

 

Související příspěvky

 

PRŮCHVAT TŘEBÍČE: Krajský úřad velkou EIA schválil. Podstatné námitky občanů arogantně zamítl.

Krajský Úřad Kraje Vysočina v Jihlavě nepřekvapivě schválil dokumentaci EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) k průchvatu Třebíče. Tímto krokem se zkompletovala dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a dotčené spolky a orgány, občané a podnikatelé mohou do 1. února 2024 uplatnit námitky, připomínky a dodatečná závazná stanoviska. Jaromír...

YASHICA u soudu prohrála

V září loňského roku, den před komunálními volbami, uveřejnily Horácké noviny, vydávané společností YASHICA s.r.o., článek „Proč hnutí Třebíč Občanům!, vedené Jaromírem Barákem, lže o obchvatu?“. Tento článek obsahoval spoustu lží a nesmyslných fabulací, a jak konstatoval ve svém rozsudku Okresní soud v Třebíči, byl uveřejněn ve zřejmém úmyslu...
YASHICA u soudu prohrála

Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA

Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi...
Varianty obchvatu Třebíče

Po pěti letech čekání začal proces EIA pro „obchvat“ Třebíče

Do 7. července 2023 se může veřejnost vyjadřovat k dokumentaci EIA týkající se hodnocení vlivu stavby průchvatu Třebíče na životní prostředí. Proces EIA probíhá současně s řízením o umístění stavby. Těchto řízení se zúčastní i spolky Obchvat Třebíče a Děti Země. „Ve vyjádření k dokumentaci EIA se chceme především...
EIA - hodnocení vlivů stavby průchvatu Třebíče na životní prostředí

Soud bude znovu rozhodovat o obchvatu Třebíče

Nejvyšší správní soud v Brně 20 dubna 2023 vyhověl kasační stížnosti skupiny třebíčských podnikatelů a jejich návrh na zrušení části územního plánu Třebíče týkající se průchvatu vrátil brněnskému Krajskému soudu k dalšímu řízení. Když byla v červenci 2022 obdobná kasační stížnost tímto soudem zamítnuta, Město Třebíč tehdy ústy starosty Pacala...
Soud bude znovu rozhodovat o obchvatu Třebíče

Průchvat Třebíče je dostupný v iVysílání České televize

V neděli 26. března 2023 vysílala Česká televize na ČT2 v rámci cyklu pořadů "Nedej se!", který se zaměřuje na problematiku životního prostředí, díl nazvaný „Průchvat Třebíče“. V pořadu zazněly názory obhájců průchvatu v konfrontaci s jeho odpůrci. Pokud jste se nestihli podívat, je už dostupný v iVysílání. ...
Průchvat Třebíče je v iVysílání České televize

Průchvat Třebíče v České televizi!

V neděli 26. března 2023 v 10:55 bude Česká televize na ČT2 vysílat pořad nazvaný Průchvat Třebíče. Fotografie z natáčení, které jsme zveřejnili před třemi týdny, vzbudily nebývalý zájem, prohlédlo si je více jak 12 tisíc občanů. Štáb pořadu Nedej se natáčel s představiteli Město Třebíč, v Borovině s...
Průchvat Třebíče v České televizi

Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Město Třebíč už začátkem srpna 2022 obdrželo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) o povolení výjimky při případné stavbě průchvatu zasáhnout do životního prostředí chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí a v Lorenzových sadech. Zveřejnilo je až koncem září, čtyři dny před volbami, s citací části rozhodnutí...
Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Průchvat: třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami. Lidé ji nezajímají.

Stávající radniční koalice už musí být hodně zoufalá. Dnes zveřejnili na svém webu tiskovou zprávu, ve kterém citují rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které potvrzuje stanovisko úředníků Kraje Vysočina o povolení výjimky ze zákazu stavbou průchvatu zasáhnout do životního prostředí zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v Libušině a Terovském údolí...
Průchvat - třebíčská radnice slaví velké vítězství nad kudlankami

Obchvat Okříšek je podstatným argumentem pro velký obchvat Třebíče

Silnice II/405, spojující Jihlavu a Třebíč, se v brzké době dočká významného zlepšení. V červnu tohoto roku bylo definitivně rozhodnuto o stavbě obchvatu Okříšek, který mine i Krahulov a na silnici I/23 se napojí pod krahulovským silem. Pokud by byl postaven průchvat, veškerá doprava od Telče a od Jihlavy...
Obchvat Okříšek - Obchvat Třebíče

UŽ V ROCE 1968 MĚLI KOMUNISTÉ VÍC ROZUMU NEŽ SOUČASNÁ TŘEBÍČSKÁ KOALICE

Velký obchvat Třebíče byl plánovaný už v roce 1968. Před padesáti lety nikoho ani nenapadlo, aby výrazně poškodil nebo zničil část městské zeleně. Avšak místo velkého obchvatu komunisté v osmdesátých letech minulého století zbourali 121 domů v centru a vybudovali průtah, který už za 10 let přestal vyhovovat, a začal...
Už v roce 1968 měli komunisté víc rozumu než současná třebíčská koalice

“Průchvat”, nebo velký obchvat Třebíče? Poslechněte si rozhovor s naším lídrem Jaromírem Barákem

Velký Obchvat Třebíče nebo průchvat? Třebíč mohla mít velký obchvat už před 40 lety. Komunisté místo toho průtahem zničili centrum města, současné vedení radnice chce průchvatem zničit další části Třebíče...
Obchvat Třebíče - Jaromír Barák

Radniční mýty o obchvatu města

Současná třebíčská koalice ve své zoufalé snaze prosadit průchvat a tím pádem zničit podstatné části Třebíče, obdobně jako komunisté v osmdesátých letech minulého století průtahem zničili centrum města, neustále používá nejrůznější mýty, lži a dezinformace. K těm posledním patří interpretace zamítnutí jedné ze žalob proti stávající podobě územního...
Obchvat Třebíče fake news

Prodej pozemků „Za Poliklinikou“ zahájen. O čem byste měli vědět?

V další lokalitě tak hrozí, že budeme brzy řešit nedostatek parkovacích míst nebo parkování „načerno“. Je logické, že vznikají problémy s parkováním ve starých částech města, které jsou dispozičně desítky let staré. Proč je systém parkování nedomyšlený i v nově vznikajících lokalitách, je pro nás nepochopitelné...

Průchvat, nebo velký obchvat? I o tom jsou letošní krajské volby na Vysočině

Průchvat, nebo obchvat? To je horké téma v Třebíči již několik let. Není se proto čemu divit, že se tato otázka dostává i do kampaně před krajskými volbami. Je však zcela nepřípustné, aby starosta Pavel Pacal a ostatní radní zneužívali…...

Průchvat jde k soudu

Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13:00 bude Krajský soud v Brně projednávat žalobu na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se průchvatu, formálně vymezení záměru „obchvat I/23 Třebíč, včetně napojení na silnici I/23“.  Žalobu podalo celkem deset fyzických a právnických osob, vedle spolku Obchvat Třebíče to jsou...
Průchvat jde k soudu

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This