Vážení zastupitelé města Třebíče!

Bylo pro mě velkým šokem, když jsem se dozvěděla, že jste neupustili od záměru vést poslední část městského silničního okruhu Terovským údolím do Libušina údolí a dále přes Borovinu Koželužskou ulicí, a že se již na tuto jedinou variantu vypracovává studie. Vzpomínám na rok 2001, kdy stejný záměr vyvolal bouři občanské nevole, proti výstavbě silnice byla sepsána petice s více než 3,5 tisíci  podpisy, v novinách vyšlo mnoho protestních článků, na protest se stavěla na Pekelňáku pyramida a také bylo založeno občanské sdružení Břehy, které slibovalo, že se zasadí o to, aby stavby, takto šíleně devastující životní  prostředí, už nikdy v budoucnu nevznikaly.

Proto mě velice udivuje, že problém je znovu na stole a z několika možných variant, které měla radnice v roce 2001 k dispozici, byla opět vybrána ta nejhorší, nejméně citlivá k životnímu prostředí. Výstavbou by nedošlo jen k zničení nádherného Terovského údolí a zavedení frekventované dopravy (včetně kamionové) do Libušina údolí se všemi neblahými důsledky (hluk, výfukové plyny, které z hluboce zaříznutého údolí budou velmi špatně odvětrávat, přerušení a zkomplikování turistických cest, které tudy vedou, naprostá devastace rekreační zóny), ale i znehodnocení dalších staveb, které zde vznikly až v poslední době. Jde především o Dům dětí a mládeže v areálu bývalé továrny BOPO, kde vyrostlo také největší science centrum Vysočiny – Alternátor, v těsné blízkosti silnice by se ocitla již vybudovaná dětská sportovní hřiště, stejně jako budoucí byty, které v bývalé továrně vznikají. Vzpomínám si, že když se přemisťoval DDM na tuto lokalitu, mnoho rodičů nesouhlasilo s přesunem dětského zařízení až na okraj města, ale byli ujišťováni, že je to velmi výhodné, že děti budou mít přístup do krásné přírody Terovského údolí s přírodním potůčkem, do Libušáku, kde mohou běhat, hrát si či pozorovat přírodu, aniž by byly ohroženy dopravou. Další stavbou, na kterou byla poskytnuta dotace, je mezinárodní cyklostezka Jihlava – Raabs, která prochází Libušiným údolím a celým Terovským údolím a je vlastně jedinou nefrekventovanou spojnicí města s přírodními biotopy směrem na jih. Tato cesta je též velmi hojně využívaná kondičními běžci, rodiči s dětmi, in-line bruslaři, pejskaři. Kromě Terovského údolí procházejí občané pěšky Libušiným údolím kolem potoka velmi často do areálu bývalé továrny právě k návštěvám populárního Alternátoru. Výstavbou silnice by byly všechny tyto aktivity silně znehodnoceny, ne-li úplně znemožněny.

 

Velmi nerada bych se dožila toho, aby se nás naši vnuci jednou museli ptát: „Co jste to proboha udělali, jak jste něco takového mohli vůbec dopustit!“
Jaroslava Herzánová

občanka města Třebíče, které velmi záleží na tom, v jakém prostředí budou jednou žít naše děti a vnuci

 

 Nemohu proto pochopit, proč jste zvolili tuto variantu, která podle původního propočtu není ani nejlevnější. Mnohem lepší by bylo vést silnici dál od města, aby se opravdu dalo mluvit o obchvatu, protože současný návrh žádným obchvatem není, je to v podstatě jen další průtah Borovinou po Koželužské ulici. Pokud vím, před 15 lety byla ve hře ještě kompromisní varianta, která počítala s přemostěním Terovského údolí v jeho horní části, takže by auta nebyla svedena dolů do Libušáku, trasa by nevedla kolem Domu dětí a mládeže, nebyla by zničená cyklostezka, bylo by to něco na způsob mostů v Týnském údolí. Ve světle výše uvedených argumentů, vůbec nerozumím tomu, proč nebyla zadána studie i na toto řešení.

 Jsem přesvědčena, že této akci, která má tak zásadně změnit krásné okolí naše města, by měla předcházet rozsáhlá veřejná diskuse, jak to vidíme v jiných městech. Po tom, co jsem zjišťovala nějaké detaily na radnici, jsem však nabyla dojmu, že vše probíhá v jakémsi systému „utajení“. Obávám se, aby zainteresované osoby za čas nevystoupily s prohlášením, že na nějaké  povídání s občany už není čas, projekt je připraven, na akci jsou peníze, musí se hned stavět, nebo silnice nebude nikdy.

 Vážení zastupitelé! Myslím, že byste v tomto případě neměli nic uspěchat a především zvážit další varianty, které nebudou tak devastující k životnímu prostředí. Než se začnou ve velkém kácet stromy, než se zaříznou rypadla a buldozery hluboko do strání, než vjedou první kamiony dolů do Libušina údolí. I když je daná varianta už 15 let součástí územního plánu, určitě by se dala provést změna s poukazem na nové rekreační využití této městské části. Udělat z jednoho z nejkrásnějších koutů v těsné blízkosti našeho města “autodrom“ určitě není v souladu se strategií „Zdravých měst“! Velmi nerada bych se dožila toho, aby se nás naši vnuci jednou museli ptát: „Co jste to proboha udělali, jak jste něco takového mohli vůbec dopustit!“

S pozdravem

Jaroslava Herzánová,

občanka města Třebíče, které velmi záleží na tom, v jakém prostředí budou jednou žít naše děti a vnuci

 

Související příspěvky

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This