V listopadovém čísle Třebíčského zpravodaje, vydávaného radnicí, byl v rubrice „Názor zastupitele“ uveřejněn můj článek popisující soudní spor, který se mnou vedl třebíčský podnikatel Richard Horký. Můj článek byl však svévolně doplněn komentářem starosty Pavla Janaty, který se mne v něm pokouší urážet obviňováním ze lži, demagogickým hraním se slovíčky, a dokonce zpochybňováním právoplatného rozhodnutí soudu.thumbnail of Třebíčský_zpravodaj_2017_11_Názor_zastupitele

Rubrika „Názor zastupitele“ je poměrně omezený prostor, který má každá z volebních stran v třebíčském zastupitelstvu k dispozici ve Zpravodaji pouze jedenkrát za jedenáct měsíců. Shodou okolností mělo naše sdružení Třebíč Občanům! příležitost napsat sloupek nedlouho poté, co Krajský soud v Brně vydal právoplatný rozsudek. Vedení města se tentokrát neodvážilo můj článek ve Zpravodaji neuveřejnit, jak už se v jiném případě stalo, a starosta Janata se vydal do boje.

Je samozřejmé, že omezený prostor určený pro rubriku neumožňuje podrobně popsat a vysvětlit celou více jak dva a půl roku trvající kauzu. Je třeba vyjadřovat se stručně a jasně, k podstatě věci, při zachování smyslu a podstaty celého problému, který je sám o sobě velmi obsáhlý. Na jiných místech tohoto článku můžete najít odkazy na některé dokumenty z kauzy, např. na plné znění rozsudku Krajského soudu v Brně – jenom ten má devět stran.

V článku jsem ve zkratce uvedl, že pan Horký na zasedání zastupitelstva v květnu 2015 navrhl moje odvolání z kontroly. Starosta Janata demagogicky tvrdí, že to není pravda, že podal pouze námitku podjatosti.  Ovšem jaksi zapomíná dodat, že je to v důsledku to samé, pouze řečeno jinými slovy, neboť pokud je někdo shledán podjatým, tak musí být z projednávání dané věci vyloučen, resp. odvolán. Pavel Janata velmi dobře ví, co znamená námitka podjatosti, sám na zastupitelstvu mimo jiné uvedl: „… pokud je někde vznesená námitka podjatosti…řeší se jistým procesem, v jehož závěru je správní rozhodnutí, … a obsahem toho rozhodnutí je, že dotyčný je podjatý, a tudíž je vyloučen z jakýchkoliv úkonů spojených s tím daným řízením…“  Tedy starostovo tvrzení o tom, že není pravda, že Richard Horký navrhl moje odvolání, je jenom trapným pokusem ohlupovat veřejnost.

Ovšem druhé tvrzení Pavla Janaty, tedy že: „Není pravda, že jsem uvedl, že jsme celé dopoledne řešili, jak majiteli firmy vyjít vstříc. A samozřejmě jsme nic takového ani neřešili. My jsme hledali odpověď na otázku, který orgán má o podané námitce podjatosti rozhodnout a jakým procesním postupem se má řídit“, je protimluv sám o sobě.

 

 

Podjatost označuje nezpůsobilost k nestrannému a nezaujatému posuzování záležitostí jiných a rozhodování o nich, která je zapříčiněna objektivním poměrem k dané věci, zejména přímým zájmem na jejím výsledku, či osobním vztahem k účastníkům řízení. Týká se především soudců, ale i jiných povolání a jejím důsledkem je vyloučení z dalšího působení v řízení…

WIKIPEDIE, otevřená encyklopedie

 

Námitka podjatosti (nejenom vůči mně, ale i vůči dalším dvěma zastupitelům z Třebíč Občanům! – viz přiložené plné znění) byla doručena na radnici ráno téhož dne, kdy zasedalo zastupitelstvo. Standardní lhůta pro vyřízení jakékoliv písemnosti je 30 dní, přesto podání firem TTS a Yashica začalo vedení města řešit okamžitě.  Tedy to nepochybně lze považovat za nestandardní postup, a jestli to Pavel Janata nechce nazývat „vycházením majiteli firmy vstříc“, ale „hledáním odpovědi na otázku“ je vcelku jedno, na podstatě věci to nic nemění, jak nakonec konstatoval mimo jiné i krajský soud v odůvodnění svého rozsudku: „…odvolací soud nad rámec jinak správných skutkových zjištění učiněných soudem prvního stupně dále zjistil, že ve vztahu k prověřovanou osobou vznesené námitce podjatosti žalovaného ze dne 14. 5. 2015 došlo rovněž k veřejnému zdůvodnění podstaty této námitky ve vztahu k osobě žalovaného v rámci prezentace žalobce na zasedání zastupitelstva a zejména k okamžitému zařazení nových bodů hlasování starostou (včetně toho, aby v kontrole nebyly prozatím činěny žádné úkony a změny dřívějšího usnesení zastupitelstva ohledně termínu dokončení kontroly) a jejich odsouhlasení zastupitelstvem. V konečném důsledku tak došlo k faktickému zablokování prováděné kontroly u kontrolované osoby, jíž město poskytuje finanční prostředky…“

 

thumbnail of Oznámení o provedení kontroly – námitka podjatosti Ing. Bc. Jaromíra BARAKA

 

Oznámení o provedení kontroly – námitka podjatosti ze dne 14. května 2015

 

 

 

 

 

Záznam zasedání zastupitelstva města Třebíče 3/2015, 14. května 2015

 

thumbnail of Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 18. října 2017

 

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 18. října 2017

 

 

Za povšimnutí rovněž stojí, že jako hlavní důkazní materiál v celém sporu sloužil videozáznam z jednání zastupitelstva.  Richard Horký předložil velmi kvalitní videozáznam, k jehož původu se nebyl schopen vyjádřit, pouze uvedl, že „… sám jsem řekl někomu z firmy, ať to přímo nahrává, protože jsem čekal, že na jednání bude veselo“. Na tomto záznamu bylo pouze moje vyjádření, bez celkového kontextu. Já jsem předložil celý záznam jednání zastupitelstva, stažený z webových stránek třebíčských Svobodných, který byl mnohem méně kvalitní, protože byl nahráván z přímého přenosu. Jak je známo, radnice oficiálně videozáznam nezveřejňuje, zveřejňuje pouze audiozáznam. Ale ten nebylo možné jako důkaz použít, protože „shodou okolností“ byl, resp. stále je, v důležitých částech zašumělý, nesrozumitelný, jak se můžete přesvědčit na webových stránkách města.

 

 

„Jen chodím na třebíčskou radnici s nápady, je na jejích představitelích, zda je uskuteční“,

Richard Horký

MF Dnes, 21. prosince 2015

Závěrem nezbývá než položit si otázku, proč se Pavel Janata svými demagogickými a manipulativními výlevy vůbec zapojuje do sporu mezi mnou a Richardem Horkým? Je to z pouhé servility, nebo na základě jednoho z nápadů pana Horkého, s kterými údajně chodí na radnici? Zřejmým cílem Janatových vyjádření je totiž znevěrohodnění soudního rozhodnutí, což je ve spojitostí s jeho starostenskou funkcí velmi znepokojivé.

 

Související příspěvky

 

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This