Ve čtvrtek 13. září 2018 se uskutečnilo poslední zasedání městského zastupitelstva v tomto volebním období. Mimo jiných věcí byl předmětem jednání i prodej pozemků v průmyslové zóně Rafaelova. Firma Altreva získala 15 000 m2 za cenu 1 000 Kč/m2, dalších 11 337 m2 získala firma TTS Energo za cenu 400 Kč/m2.

Společnost Altreva vyrábí pracovní a ochranné oděvy ve svém areálu na Brněnské ulici (bývalá Oděva), stávající prostory ji už nedostačují. Na pozemcích vybuduje skladovací a výrobní prostory, zaměstná dalších 40 pracovníků. Společnost TTS Energo provozuje kotelnu v areálu sousedícím s průmyslovou zónou, a na pozemcích bude údajně skladovat dřevní štěpku.

Jak to začalo

Vznik průmyslové zóny byl poměrně komplikovaný.  Původně mělo město vykupovat pozemky a investovat do infrastruktury na levé straně silnice směrem na Pocoucov (viz obrázek).  Jak řekl Pavel Pacal, dřívější třebíčský místostarosta a současný radní, který výkupy pozemků vyjednával, jeden z vlastníků pozemků v této lokalitě odmítl pozemek prodat.

Průmyslová zóna Rafaelova - původní lokalita

Průmyslová zóna Rafaelova – původní lokalita

Průmyslová zóna Rafaelova - aktuální podoba

Průmyslová zóna Rafaelova – aktuální podoba

Proto údajně Pavel Pacal začal vyjednávat s vlastníky pozemků na pravé straně silnice, kteří pozemky byli ochotni prodat. Jedním z vlastníků těchto pozemků byla firma TTS Energo, která prodej pozemků podmínila tím, že po vzniku průmyslové zóny a vybudování silnic a inženýrských sítí město prodá jiné pozemky v průmyslové zóně firmě TTS Energo zpět, o stejné výměře a za stejnou cenu, tedy za 400 Kč/m2. Tato podmínka se skutečně dostala do kupní smlouvy s tím, že TTS požádá o uzavření nové kupní smlouvy do konce roku 2017.

Firma však ve stanoveném termínu o prodej nepožádala a tato podmínka tedy pozbyla platnosti. V květnu 2018 předložili radní zastupitelstvu návrh dodatku k výše uvedené smlouvě, která by prodloužila lhůtu na odkup firmou TTS do konce roku 2020. Po velice bouřlivé diskusi, když náš zastupitel Jaromír Barák poukázal na nezákonnost tohoto postupu, radní tento bod stáhli z programu.

Radní mění strategii

Ovšem na zastupitelstvu, které se konalo ve čtvrtek 13. září 2018, se tento bod objevil znovu. Tedy poněkud v pozměněné podobě – radní se zřejmě inspirovali Járou Cimrmanem a pokusili se vše vyřešit „krokem stranou“. Už nechtěli prodlužovat lhůtu na odkup, ale rovnou navrhli kupní smlouvu na prodej inkriminovaných pozemků firmě TTS za cenu 400 Kč/m2.  Vše podložili znaleckým posudkem, podle kterého je cena 390 Kč/m2 s odůvodněním, že pozemky nejsou zasíťovány, a že prodávané pozemky budou odděleny od silnice v průmyslové zóně zeleným pásem, který zůstane v majetku města.

Smlouvu zastupitelstvo schválilo velkou většinou, s prodejem za takovýchto podmínek nesouhlasili pouze naši tři zastupitelé a jeden další se zdržel.

Další bodem jednání byl prodej pozemků firmě Altreva, na opačné straně komunikace budované v průmyslové zóně. Ta nabídla cenu 1 000 Kč/m2 a za tuto cenu jí byly pozemky prodány. Tyto pozemky též nejsou zasíťovány, je to v současnosti pouze zemědělská půda stejně jako u pozemků prodaných firmě TTS.

Průmyslová zóna Rafaelova I

Průmyslová zóna Rafaelova I

Ovšem při projednávání tohoto bodu se ukázalo, že informace předložené radními v předchozím bodě byly nepřesné – žádný nový zelený pás v průmyslové zóně nevznikne byl v plánech od počátku, a měly by v něm vést inženýrské sítě.

Rozdíl v ceně mezi prodávanými pozemky je tedy rovných 600 Kč/m2. Při výměře 11 337 m2 pro TTS je pak sleva, kterou radnice na koupi pozemků této firmě poskytla, neuvěřitelných 6 802 200,- Kč.

Co všechno získal Richard Horký?

Při bližším pohledu na průmyslovou zónu Rafaelova I. však zjistíme, že toto není jediná výhoda, kterou firma TTS Energo, resp. její vlastník Richard Horký a spřízněné firmy získaly. Díky změně územního plánu ´byly do průmyslové zóny zahrnuty i další pozemky této podnikatelské skupiny, o celkové výměře 25 086 m2, které tím byly výrazně zhodnoceny. Další výhodu TTS získala budoucím zpřístupněním dalšího pozemku o výměře téměř 20 tis. m2.

Město Třebíč by do vybudování infrastruktury v průmyslové zóně mělo investovat cca 20 milionů Kč, aby mělo pozemky k prodeji dalším firmám. Podnikatel Horký a jeho skupina získá díky investici města v této průmyslové zóně více jak 36 tis. m2.

Ve světle těchto skutečností můžeme o celé historii vzniku průmyslové zóny, resp. důvodech jejího přesunutí do okolí kotelny TTS, tak jak ji předkládá radní Pacal, velmi silně pochybovat. Stejně tak o tom, že by nepřekročitelnou podmínkou prodeje původních pozemků firmy TTS v průmyslové zóně městu byl jejich zpětný prodej.

Je nepochybné, že i v tomto případě se jedná opět o bezprecedentní upřednostňování zájmů pana Horkého současným vedením radnice na úkor ostatních podnikatelů a občanů Třebíče. Jak dlouho si to ještě necháme líbit?!

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This