Jedním z bodů jednání třebíčského zastupitelstva ve čtvrtek 13. prosince 2018 byla i volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru. Na předsedu finančního výboru jsme jako nejsilnější opoziční strana navrhovali Jaromíra Baráka. Poté, co si koalice zvolila za předsedkyni tohoto výboru komunistku Julii Dolejší, jsme Jaromíra Baráka navrhli na předsedu výboru kontrolního. Ani tady jsme neuspěli, předsedou byl zvolen nezkušený Roman Pašek od Pirátů. Baráka pak koalice odmítla zvolit byť i jen jako člena těchto výborů.

Prostřednictvím výborů má opozice kontrolovat koalici

Finanční a kontrolní výbor zastupitelstva jsou především kontrolními orgány. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, kontrolní výbor pak kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a dodržování právních předpisů. Bývá obvyklé, vzhledem ke kontrolním funkcím těchto výborů, že jejich vedení je svěřeno opozici. A je samozřejmě logické, že by minimálně jeden z těchto výborů měl vést nominant nejsilnější opoziční strany.

Třebíč Občanům! v komunálních volbách zvítězila, získali jsme pět zastupitelských mandátů. Jaromír Barák pak získal 2 245 preferenčních hlasů, nejvíc ze všech zastupitelů. V minulých třech volebních obdobích byl velmi aktivním členem finančního výboru třebíčského zastupitelstva, od roku 2000 byl předsedou kontrolního výboru Kraje Vysočina a současně členem jeho finančního výboru.  V souhrnu jeho obsáhlých zkušeností a jeho vzdělání má tedy ty nejlepší předpoklady pro vedení některého z kontrolních výborů.

Komunisté, stejně jako Piráti, resp. jejich volební strana Společně otevřeme Třebíč, pak po dvou mandátech.

Komunisté, byť se formálně tváří jako opoziční strana, jsou fakticky dlouhodobě součástí koalice. Ve většině důležitých věcí, včetně volby vedení města, hlasují společně. V minulém volebním období měli předsedy obou kontrolních výborů, které však především jejich zásluhou byly v podstatě bezzubé, nic nekontrolovaly, nebo těch pár kontrol, iniciovaných především naší volební stranou, pomohli směrovat do ztracena. Tentokrát se jim koalice neodvážila dát vzhledem k mizerným volebním výsledkům oba dva vedoucí posty, potřebovali tedy nějaké jiné řešení. A to jim nabídli Piráti.

Piráti deklarují, že chtějí být skutečnou opozicí. Snaží se být aktivní, v zastupitelstvu jsou poprvé, některé jejich kroky jsou dány z velké míry nezkušeností a politickou naivitou. I když veřejně deklarovali, že budou na předsedu kontrolního výboru podporovat našeho kandidáta, současně jako předsedu navrhli i kandidáta svého. Pro koalici pak nebylo nic jednoduššího než opět odmítnout Jaromíra Baráka a zvolit kandidáta Pirátů.

Proč Piráti postavili proti Barákovi protikandidáta, zůstává otázkou. Chceme věřit tomu, že to bylo dáno především již zmíněnou politickou naivitou a nezkušeností. Možná si skutečně neuvědomili, že výrazně pomáhají radniční koalici ve vytěsňování naší volební strany a především našeho lídra Jaromíra Baráka z pozic, kde by mohl koalici a jejím spřízněným podnikatelům „škodit“.

Co má koalice proti Barákovi?

Jaromír Barák patří dlouhodobě k nejvýraznějším kritikům klientelizmu vedení radnice. K nejznámějším případům patří kontrola dotací, které radnice poskytuje nájemcům městského aquaparku Laguna.  Barákovi se podařilo v roce 2015 tuto kontrolu prosadit na zastupitelstvu, následně se stal členem kontrolní skupiny finančního výboru, která měla oprávněnost dotací prověřit. Když provozovatelé Laguny zjistili, že by je měl Barák prověřovat, Richard Horký ze společnosti TTS osobně na zastupitelstvu inicioval jeho odvolání.

“…moje osoba tady delší dobu panu Jaromíru Barákovi slouží jako volební billboard, bez mého souhlasu, a mně to dlouhodobě poškozuje, ať jako občana, tak jako prostě ředitele firmy, tak jako předsedu okresní hospodářské komory, místopředsedu krajské hospodářské komory … tak jsem si dneska dovolil podat podnět na námitku podjatosti pana Jaromíra Baráka, popřípadě ostatních členů jeho uskupení, protože my s tou kontrolou nemáme žádný problém, už tam proběhly kontroly, ale když se někdo snaží mou osobu systémově poškodit, tak vidím zjevnou zaujatost, a bylo to dneska podáno na městském úřadě.”

Richard Horký, zastupitelstvo města Třebíče 15. května 2015

Finanční výbor pak skutečně Jaromíra Baráka s velkými komplikacemi z kontroly odvolal. Žádné pochybení při ní nebylo zjištěno, a vše proběhlo k plné spokojenosti jak provozovatelů Laguny, tak i radniční koalice.

V tomto volebním období se staronová koalice zřejmě rozhodla, že mnohem jednodušší jak pro ni, tak i pro spřízněné firmy bude, když Barák v žádném z kontrolních výborů vůbec nebude. Na čtvrtečním zastupitelstvu tedy zafungovala jak dobře namazaný stroj, a za pomoci Pirátů se jí její úmysl podařilo prosadit.

Nejde samozřejmě jen o spřízněné firmy.  I mezi koaličními zastupiteli jsou tací, jejichž firmy či spolky dostávají z městské pokladny významné částky. Jako příklad můžeme uvést Josefa Klímu od lidovců, který má mimochodem velmi blízko i k panu Horkému, a jehož firma už mnoho let provozuje bez výběrového řízení veřejné osvětlení a dostává každoročně miliony korun.

Co bude dál?

My samozřejmě na tom, aby se Jaromír Barák stal členem obou kontrolních orgánů zastupitelstva, trváme. Budeme ho navrhovat ke zvolení opakovaně a budeme věřit, že se především mezi nově zvolenými koaličními zastupiteli najde dostatek takových, kteří odmítnou být nadále pouze loutkami v rukou mocných, začnou používat svůj vlastní rozum a uvědomí si, že důsledná a kvalifikovaná kontrola činnosti rady je prospěšná nejenom pro občany Třebíče, ale i pro ně samotné.

 

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This