Před měsícem jsme uveřejnili článek  Chceme skutečný obchvat Třebíče, ne průřez Borovinou , kterým jsme zahájili veřejnou diskusi o možných trasách obchvatu Třebíče. Máme za to, že veřejnost by měla vědět, co se chystá, a měla by mít možnost svými názory podobu stavby, která výrazným způsobem ovlivní život ve městě na dlouhá desetiletí, ovlivnit. Zvláště obyvatelé Boroviny, kterých se „malý obchvat“, resp. průřez či tunel dotkne nejvíce. A samozřejmě i ostatní občané Třebíče, kterým není lhostejné, že by plány radnice měly vést k výrazným zásahům do Libušina a Terovského údolí a Lorenzových sadů.  

Náš člen Jaromír Barák na zářijovém jednání zastupitelstva opakovaně prosazoval variantu velkého obchvatu. Argumentoval tím, že právě díky výstavbě pátého bloku je možné velký obchvat prosadit.  Radní města nebyli schopni na toto téma vůbec diskutovat, starosta Janata dokonce prohlásil, že nechápe, jakou souvislost má obchvat Okříšek s obchvatem Třebíče. Stanovisko radnice tak obhajoval pouze vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina, který pouze opakoval stále používané radniční argumenty, a navíc prohlásil, že podle jeho informací s velkým obchvatem nesouhlasí starosta Starče a že je třeba nechat výstavbu obchvatu na odbornících.

Jaromír Barák navrhl, aby se trasa budoucího obchvatu stala předmětem veřejné diskuse, jejímž počátkem by se měl stát seminář pro zastupitele a veřejnost, a požádal radu města o jeho svolání. Starosta Janata tento návrh odmítl. 

Proto Jaromír Barák připravil na třebíčské zastupitelstvo  konané 7. prosince 2017 materiál, ve kterém navrhuje, aby  zastupitelstvo města oficiálně pověřilo radu města přípravou informativních materiálů o stavu příprav stávajících variant jihozápadní i jihovýchodní části malého obchvatu Třebíče a analýzu možností realizace velkého obchvatu a uložilo radě města předložit tyto materiály  na jednání zastupitelstva 25.01.2018.

Materiál do zastupitelstva konaného 7. prosince 2017, předkládaný Jaromírem Barákem

thumbnail of Kratina_Aleš_Obchvat Třebíče a související stavby 2016

Prezentace Obchvatu Třebíče, kterou připravil vedoucí radničního odboru dopravy Aleš Kratina v roce 2016

Zastupitelé nemají úplné informace o postupu prací na vybudování obchvatu města, dílčí informace získávají pouze ze sdělovacích prostředků.  Analýza vnější varianty obchvatu a jejího trasování má přinést především srovnání s vnitřní variantou, která je nyní prosazována. V rámci zprávy budou poskytnuty údaje o intenzitách dopravy, vlastnictví pozemků, vlivu na životní prostředí a možnosti financování. Vzhledem k novým skutečnostem na národní úrovni, kdy vláda přijala usnesení, ve kterém se zavazuje vybudovat kapacitní komunikace pro potřeby dostavby Jaderné elektrárny Dukovany, je třeba vzít variantu vnějšího obchvatu v potaz a pracovat i s ní.

Obchvat města bude jedna z nejvýznamnějších staveb za poslední desítky let. Vzhledem ke své finanční, časové i prostorové náročnosti si zaslouží náležitou pozornost a diskuzi, do které je nezbytně nutné vedle členů zastupitelstva následně zapojit také veřejnost. Nová silniční komunikace zásadním způsobem změní tvář města i blízkého okolí, a tak je třeba zvážit všechny možné varianty a dosáhnout co možná největšího konsenzu.

 

Související příspěvky

 

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This