Výkres plánovaných parkovacích míst

Na programu červnového jednání zastupitelstva města byly mimo jiných bodů i změny v rozpočtu Třebíče na letošní rok. Jedna  z nich se týkala částky 400 000 Kč, která měla být určena k vybudování dlouho potřebného a lidem slibovaného parkoviště na ulici Lavického. Ovšem z plánované částky nezbylo na realizaci projektu nic. Náš zastupitel Aleš Novák se proto přímo na jednání zastupitelstva zeptal, proč k takto zásadním změnám dochází. Odpověď vedení města skrze vedoucího odboru dopravy komunálních služeb Aleše Kratiny byla poměrně překvapující: „Nepodařilo se nám sehnat projektanta, který by nám letos tady tu záležitost vyprojektoval.“

Jak to všechno začalo?

Před několika lety se občané žijící v bytových domech na ulici Lavického obrátili na vedení města s žádostí o vybudování parkoviště. Jelikož radní dlouhodobě na výzvy obyvatel nereagovali, v listopadu roku 2017 se potkali s našimi zastupiteli Blankou Kutinovou a Alešem Novákem. Problém jsme s místními občany prodiskutovali a navrhli několik řešení. Vzhledem k efektivitě projektu jsme se shodli také na potřebě vybudování chodníku směřujícímu k Táborské ulici. Takto naši zastupitelé přednesli požadavky na komisi pro rozvoj města, ale také na komisi dopravní. Následně byly investiční akce – chodník i parkoviště – zahrnuty do plánů výstavby a vytvořeny výkresy.

Chodník už pěším slouží, parkoviště opět odloženo

Budování chodníku na ulici Lavického

V roce 2018 se občané zčásti dočkali. Došlo k výstavbě zmiňovaného chodníku, který propojil ulici Lavického a Táborské a došlo zde i k vybudování přechodu pro pěší. Parkoviště bylo dáno do investic na rok 2019. Bohužel letos vybudováno zase nebude.  Připouštíme, že leckdy může dojít k technickým problémům či průtahům se zadáním projektu, ale v tomto případě se jedná o vybudování běžných parkovacích míst, investice byla odsouhlasena již v roce 2017 a obyvatelé urgují tento problém již několik let. Pokud příslušný odbor nebyl schopen zajistit do této chvíle projektanty, tak to není v pořádku. Budeme proto i nadále pečlivě sledovat, jakým způsobem radní přistupují k projektu slíbeného parkoviště, o kterém se mluví už několik let. Jak zaznělo na červnovém jednání zastupitelstva města, nový termín realizace je rok 2020. A my na něm společně s obyvateli této části budeme trvat.

Parkování v Třebíči? Věčné téma

Chybějící parkovací místa jsou Achillovou patou nejen v Třebíči, ale i v ostatních městech. Existuje spousta nápadů a možností, jak situaci zlepšit. Je proto potřeba s nimi pracovat. Naši členové a zástupci v dopravní komisi – Aleš Novák, Jiří Mládek a Josef Musil – o této  problematice v této komisi diskutují. Podobně jako v mnoha jiných oblastech chybí Třebíči koncepce rozvoje parkování, jež je třeba vytvořit. A zde je třeba začít. Ale to už je jiná a velmi obsáhlá kapitola, kterou podrobněji rozebereme v dalších článcích.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This