Ve čtvrtek 9. července 2020 v 17:00 se v budově Pasáž, Masarykovo nám. 1323/12, Třebíč, uskuteční veřejné projednání návrhu Územního plánu Třebíče. Na tomto jednání může každý vznést připomínky k návrhu, tzv. dotčené osoby, tedy vlastníci nemovitostí, investoři a zástupci veřejnosti pak mohou podávat námitky. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 16.7.2020, je nutné připomínky i námitky podat písemně na podatelnu městského úřadu nebo elektronicky pomocí datové schránky.

Každý z nás má tedy možnost se do přípravy územního plánu zapojit a nenechat věci dojít do stadia, kdy už je účast občanů obtížná a nemá dostatečný dopad. Je důležité zajímat se o své okolí včas.

Zástupce veřejnosti

Do územního plánu tak může zasáhnout kdokoli, nejen vlastníci pozemků nebo domů, ale i široká veřejnost. A právě občané mohou zmocnit zástupce veřejnosti, aby za ně jednal a komunikoval s úředníky. Zástupce veřejnosti má o něco silnější právní postavení než občané a také může mít výraznější mandát, protože je zapotřebí, aby jej zmocnilo více obyvatel, kteří mají na konkrétní věc podobný názor.

Pokud se občané rozhodnou zástupce zmocnit, neznamená to, že by nemohli sami podávat připomínky, nebo dotčení vlastnici i námitky, jejich práva zůstanou nedotčená.

Zástupce veřejnosti je oprávněn podat připomínku a námitku k návrhu územního plánu a pokud nebude námitce vyhověno, tak také žalobu na zrušení územního plánu.

Kdo se může stát zástupcem veřejnosti?

Může jím být prakticky kdokoli – vlastník pozemků, které jsou ohrožené výstavbou, spolky hájící přírodu v obci nebo třeba obyvatel města. Je lepší zmocnit zástupce, kterého občané znají a budou v něj mít více důvěry.

Zástupce musí zmocnit stanovený minimální počet občanů (ale samozřejmě čím více, tím lépe – z hlediska upozornění politiků na problém), v Třebíči je třeba získat podpisy nejméně 200 obyvatel starších osmnácti let, kteří jsou ve městě hlášeni k trvalému pobytu.

 

 

Věcně shodná připomínka

Všichni, kdo chtějí zmocnit zástupce, musí uplatnit tzv. věcně shodnou připomínku. Věcně shodná připomínka se má jednoduše týkat konkrétního shodného tématu.

Za největší problém předkládaného návrhu Územního plánu Třebíče považujeme plánovanou trasu obchvatu města – průchvatu. Proto jsme připravili věcně shodnou připomínku, ve které uvádíme nejpodstatnější důvody nesouhlasu s navrženou trasou, a požadavky, které chceme, aby pořizovatel územního plánu a Město Třebíč splnili.

Jako zástupce veřejnosti jsme navrhli Blanku Kutinovou, členku zastupitelstva města za Třebíč Občanům!

Je třeba nejméně 200 podpisů

Pokud máte stejně jako my výhrady k plánované trase průchvatu a souhlasíte s textem věcně shodné připomínky, kterou jsme připravili, po kliknutí na výše uvedený dokument si ho stáhněte, vytiskněte oboustranně, podepište spolu s příbuznými a známými, kteří mají stejné výhrady, a domluvte se s Blankou Kutinovou (tel.  732 337 549, email: blanka.kutinova@trebicobcanum.net) nebo s Alešem Novákem (tel. 608 166 241, email: ales.novak@trebicobcanum.net) na způsobu jeho doručení. Pokud nemáte možnost dokument vytisknout, dohodněte se s nimi na tom, kde můžete dokument podepsat.

Těšíme se s vámi na viděnou ve čtvrtek 9. července 2020 v 17:00 na veřejném projednání návrhu Územního plánu Třebíče – i tam bude možné věcně shodnou připomínku podepsat 😊

Zpracováno dle materiálů právní poradny Frank Bold

 

 

 

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This