Firma TTS energo chce v teplárně na Rafaelově ulici v Třebíči vybudovat tzv. „multipalivový kotel“ s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie v jedné lince. V dokumentaci, kterou předložila k posouzení Krajskému úřadu Vysočina uvádí, že multipalivový kotel bude koncipován na spalování biomasy a směsného komunálního odpadu (SKO) jak samostatně pro každé palivo, tak pro jejich kombinaci. Preferovaná je varianta spalování SKO s tím, že v případě nedostatku SKO bude spalována kombinace paliv, popř. pouze biomasa.

Takovéto zařízení se eufemicky nazývá ZEVO ( = Zařízení na Energetické Využití Odpadu), v podstatě se jedná o spalovnu komunálního odpadu.

 

Spalovna má být vybudována v areálu Teplárny Sever firmy TTS energo na Rafaelově ulici, v blízkosti největšího třebíčského sídliště Hájek a lokality Nové Město ( Na Kopcích)

Podrobnější plán umístění spalovny v areálu firmy TTS energo

 

Areál teplárny TTS Sever je v současnosti vybaven 3 kotly na biomasu, 4 kogeneračními jednotkami (KGJ) na zemní plyn a 4 kotli (2x na zemní plyn a 2x na zemní plyn/LTO), které slouží jako špičkové, resp. záložní zdroje a jsou využívány pouze ojediněle.

Nový multipalivový kotel nahradí 2 stávající kotle na biomasu a všechny 4 kogenerační jednotky. Bude spalovat 20 tisíc tun komunálního odpadu ročně, je plánován nepřetržitý provoz (8 tis. hodin za rok). Jediný kotel na biomasu, který v teplárně zůstane, bude využíván pouze v zimním období.  

Jak má spalovna fungovat?

V současnosti je komunální odpad z Třebíče a dalších 164 obcí převážně z třebíčského okresu svážen firmou ESKO – T na skládku v Petrůvkách.  Jeho celkový roční objem se pohybuje kolem 20 tis. tun ročně. To znamená, že v plánované spalovně by se měl spalovat veškerý nyní skládkovaný odpad.

SKO budou svozová auta z celého okresu vozit přímo do areálu spalovny na Rafaelově ulici. Odpad by měl být skladován v bunkru, který by měl mít kapacitu na devět dní provozu spalovny, což je přibližně 500 tun odpadu. Prostory pro skladování odpadu by měly být odsávány, a tedy udržovány v podtlaku. Tím by mělo být zabráněno úniku zápachu a případných škodlivých látek do okolí.

 

 

Dokumentace ke spalovně z portálu EIA ke stažení

 

 

 

 

Součástí zařízení by měla být linka pro úpravu odpadů. Měla by zajišťovat pouze odseparování tzv. „jemné frakce“, což jsou například inertní drobné částice a kovy, nepoužitelné pro spalování.

Spaliny by měly procházet systémem na jejich čištění a odcházet stávajícím komínem společně se spalinami z kotle na biomasu.

Předložený záměr vzbuzuje spoustu otazníků, které v následujícím textu zkusíme stručně popsat.

Velikost zařízení a náklady na jeho vybudování

Zařízení s plánovanou kapacitou 20 tis. tun spalovaného odpadu patří k nejmenším v republice. Za smysluplné se dají považovat projekty spaloven s kapacitami 100-120 tisíc t/rok, za jakž takž ekonomicky únosné pak spalovny s kapacitou 50 tis. tun.  Čím nižší je kapacita spalovny, ním vyšší náklady jsou na jednu tunu spáleného odpadu. I malá spalovna totiž musí (resp. měla by) investovat nemalé prostředky do systému čištění spalin. U středně velké spalovny údajně činí investice do tohoto systému cca 50 % nákladů, u menší spalovny, tak aby byla zajištěna kvalita čištění spalin obdobná jako u těch velkých, je samozřejmě tento poměr mnohem vyšší.

O tom, kolik spalovna stojí, si můžeme udělat představu např. u spalovny odpadu v Plané nad Lužnicí u Tábora, kde stávající kotle na uhlí mění za kotle na spalování odpadu, které by měly spálit až 50.000 tun směsného komunálního odpadu z Táborska ročně. Náklady dosáhnou 2,1 miliardy korun, části zajistí dotace z Modernizačního fondu ministerstva životního prostředí.

Intenzita dopravy

Jednotlivá svozová auta budou z celého okresu svážet komunální odpad přímo do spalovny. Budou projíždět v podstatě celou Třebíčí po stávajících komunikacích, protože většina obcí, z kterých se odpad sváží je jižním, východním a západním směrem od města. Stejně tak dojde k zatížení komunikací odvozem strusky (popela) a popílku z filtrů, kterých z každé tuny komunálního odpadu zůstane cca 300 kg. Nejvíce bude touto vzrůstající dopravu zatížena Rafaelova ulice.

Znečišťování ovzduší

I přes sebelepší systém na čištění spalin i u velkých spaloven dochází k úniku zdraví nebezpečných zplodin. Je otázkou, jak kvalitní čištění spalin bude u zařízení TTS energo, vzhledem k jeho nestandardní velikosti.  Jak plyne z uvedených obrázků, u třebíčské spalovny by mělo dojít především k nárůstu koncentrace těžkých kovů (arsen, nikl a olovo) a dioxinů, především v lokalitě Na Kopcích (Nové Město).

 

Průměrné roční koncentrace těžkých kovů – arsenu, niklu a olova

Dioxiny, toxické látky vznikající při spalování, jsou karcinogenní a narušují hormonální a imunitní systém

 

Spalovna může bránit recyklaci odpadů

Aby se drahá spalovna odpadů zaplatila, musí ji vlastník neustále zásobovat odpady, čím méně odpadů totiž pálí, tím je jejich likvidace dražší. Touto cestou spalovna brání recyklaci odpadů, která je ekonomicky i ekologicky šetrnější.

Třebíčská spalovna je v podstatě dimenzována na celou stávající produkci komunálních odpadů na Třebíčsku. Dle direktivy Evropské unie se od roku 2035 bude smět nanejvýš desetina komunálního odpadu skládkovat, čtvrtina se má spalovat a 65 procent recyklovat. Pokud tedy bude tento předpis realizován, TTS nebude mít dostatečný přísun odpadů ke spalování a bude ho muset dovážet z jiných částí republiky nebo ze zahraničí.

Spaloven bude v Česku nadbytek

V současnosti jsou v Česku provozovány čtyři spalovny komunálního odpadu: Praha, Brno, Liberec, Plzeň, mnoho dalších se připravuje, některé z projektů již získaly kladné hodnocení EIA. Většinou se jedná o velkokapacitní teplárny nebo elektrárny, které spalují uhlí, které chtějí komunálními odpady nahradit.

V Česku je též několik velkých cementáren, které už dnes spalují významné množství komunálního odpadu, některé ho dokonce musí dovážet ze zahraničí.

Specifickým případem je pak Jihočeský kraj, kde je plánovaná taková kapacita spaloven (České Budějovice, Planá nad Lužnicí, Písek, Český Krumlov), že se jim po roce 2035 bude nedostávat více jak 100 tun komunálního odpadu, který budou muset dovážet.

A co tedy s komunálním odpadem z Třebíčska?

Výstavba spalovny, kterou plánuje TTS energo, nedává z ekonomického hlediska příliš velký smysl, a velice by zatěžovala životní prostředí. Mnohem lepším řešením by bylo zintenzivnění třídění komunálního odpadu, jeho recyklace, a netříditelný odpad odvážet po železnici do některé z velkých spaloven nebo cementáren.

 

 

Související příspěvky

 

Spalovna v Třebíči - vzor připomínek k odeslání na Kraj Vysočina

Spalovna v Třebíči – vzor připomínek k odeslání na Kraj Vysočina

Pondělí 13. května 2024 je poslední den, kdy je možno poslat připomínky Krajskému úřadu Vysočina...
Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Nejhorší vzduch na Vysočině dýchají lidé v Třebíči

Třebíč má nejhorší vzduch ze všech okresních měst na Vysočině. Vyplývá to ze studie, kterou...
Spalovna komunálního odpadu v Třebíči - na co se ptát

Spalovna komunálního odpadu v Třebíči – na co se ptát?

Město Třebíč o plánované výstavbě spalovny komunálních odpadů firmou TTS energo na Rafaelově ulici v...
Spalovny odpadů a životní prostředí

Spalovny odpadů a životní prostředí

V souvislosti s plánovanou výstavbou spalovny komunálních odpadů firmou TTS energo na Rafaelově ulici v...
Nespaluj, recykluj

Nespaluj, recykluj

V posledním čísle regionálního týdeníku Horácké noviny ze čtvrtka 25. dubna 2024 byl velký prostor...
První referendum v Jihlavě - NE SPALOVNĚ!

První referendum v Jihlavě – NE SPALOVNĚ!

Možná si pamatujete, že původním plánem Kraje Vysočina bylo vybudovat krajskou spalovnu komunálního odpadu v...
Budeme v Třebíči místo štěpky pálit komunální odpad

Budeme v Třebíči místo štěpky pálit komunální odpad?

Už před deseti dny byla uveřejněna dokumentace k plánované spalovně firmy TTS energo na Rafaelově...
TTS energo chce spalovnu komunálního odpadu v Třebíči

TTS energo chce spalovnu komunálního odpadu v Třebíči

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 zveřejnil Kraj Vysočina na své úřední desce oznámení o zahájení...

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This