Na silnici v průmyslové zóně Rafaelova I. měla podle původního projektu navazovat jednopruhová cesta, sloužící pro obsluhu navazující rekreační lokality v okolí Lubí a zahrádkářské kolonie. Třebíčská radnice však v rozporu s projektem a bez stavebního povolení, tedy jako černou stavbu, namísto obslužné komunikace vybudovala dvoupruhovou silnici s křižovatkou, která by měla v budoucnu umožnit rozvoj průmyslové zóny v bezprostřední blízkosti zahrad. Rozsáhlé pozemky v této oblasti vlastní TTS energo s.r.o., resp. další firmy ze skupiny Richarda Horkého.

Město Třebíč se pokoušelo nesprávným způsobem stavbu legalizovat v listopadu 2019. Na základě námitek účastníků řízení však bylo rozhodnuto o zahájení řízení o odstranění černé stavby. To byl ovšem pouze mezikrok, radnice požádala nejdříve o přerušení tohoto řízení, a následně o dodatečné povolení černé stavby široké dvoupruhové silnice. Toto řízení je nyní v běhu.

 

Část projektové dokumentace, kde jsou patrné parametry původně plánované obslužné komunikace pro zahrádkáře a rekreační oblast…

Část projektové dokumentace, kde jsou patrné parametry původně plánované obslužné komunikace pro zahrádkáře a rekreační oblast…

... a takto to dopadlo: široká silnice pro nákladní dopravu s křižovatku přímo u zahrádkářské kolonie

… a takto to dopadlo: široká silnice pro nákladní dopravu s křižovatku přímo u zahrádkářské kolonie

 

Oficiální důvody radnice pro stavbu dvoupruhové silnice

Formálně je podle radnice účelem technického řešení změny stavby „zkvalitnění dopravní obsluhy rekreační lokality a dále dopravní obsluha potencionálně územně rozvíjené průmyslové zóny a kapacitní dopravní napojení koncepčně rozvíjené obytné zóny v jižní okrajové poloze souvisejícího území na nadřazenou silniční síť”.

Je zřejmé, že uváděné důvody jsou v zásadním vzájemném rozporu. Rozvojem průmyslové zóny a její obsluhou nákladní dopravou bude výrazně narušen rekreační charakter oblasti. Jak namítají především zahrádkáři, kterých se černá stavba týká, pro rekreační zónu byla plně dostačující původně schválená jednopruhová silnice.

 

Pozemky TTS Energo a spřízněných firem, které byly díky černé stavbě zpřístupněny i pro nákladní dopravu

Pozemky TTS Energo a spřízněných firem, které byly díky černé stavbě zpřístupněny i pro nákladní dopravu

Takto měla být řešena doprava v průmyslové zóně podle původní dokumentace

Takto měla být řešena doprava v průmyslové zóně podle původní dokumentace

 

Proč stavěla radnice načerno?

Abychom pochopili, proč vůbec radnice tuto černou stavbu vybudovala, a nyní se ji pokouší legalizovat, musíme se vrátit do roku 2018, kdy se prodávaly pozemky v nově budované průmyslové zóně. Část pozemků totiž staronová radniční koalice prodala firmě TTS Energo se slevou téměř 7 milionů korun oproti ceně, kterou za obdobné pozemky zaplatili ostatní investoři. Podrobně si o této kauze můžete přečíst v našem článku „Poslední (?) dar třebíčské radnice podnikateli Horkému – sleva téměř 7 milionů“.

 

Poslední (?) dar třebíčské radnice podnikateli Horkému – sleva téměř 7 milionů

Ve čtvrtek 13. září 2018 se uskutečnilo poslední zasedání městského zastupitelstva v tomto volebním období. Mimo jiných věcí byl předmětem jednání i prodej pozemků v průmyslové zóně Rafaelova. Firma Altreva získala 15 000 m2 za cenu 1 000 Kč/m2, dalších 11 337 m2 získala firma TTS Energo za cenu 400 Kč/m2.

Společnost Altreva vyrábí pracovní a ochranné oděvy ve svém areálu na Brněnské ulici (bývalá Oděva), stávající prostory ji už nedostačují. Na pozemcích vybuduje skladovací a výrobní prostory, zaměstná dalších 40 pracovníků. Společnost TTS Energo provozuje kotelnu v areálu sousedícím s průmyslovou zónou, a na pozemcích bude údajně skladovat dřevní štěpku…

 

 

Radnice tuto výrazně nízkou cenu odůvodňovala tím, že pozemky pro TTS nebudou zasíťovány. Zřejmě z tohoto důvodu následně změnila projekt, kde podle původního plánu měly být i tyto pozemky napojeny na inženýrské sítě budované městem v průmyslové zóně, včetně dopravní komunikace, a začalo se stavět tak, že příjezdy k pozemkům TTS byly z projektu vypuštěny. To zřejmě ovšem nebylo pro TTS řešení, a proto radnice přistoupila k bezprecedentnímu kroku a zrealizovala tuto černou stavbu.

 

Průběh úřednické mašinérie, jejímž pravděpodobným výsledkem bude legalizace černé stavby

Zahájení společného územního a stavebního řízení 11.11.2019

Zahájení společného územního a stavebního řízení 11.11.2019

Usnesení o zastavení řízení 04.12.2019

Usnesení o zastavení řízení 04.12.2019

Zahájení řízení o odstranění stavby 10.12.2019

Zahájení řízení o odstranění stavby 10.12.2019

Přerušení řízení o odstranění stavby 16.01.2020

Přerušení řízení o odstranění stavby 16.01.2020

Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby 21.01.2020

Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby 21.01.2020

 

Quod licet Iovi, non licet bovi?

Toto rčení se do češtiny obvykle překládá „Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.“ Ukazuje existenci dvojího metru a v zásadě znamená, že to, co smí či má povoleno dělat důležitá osoba nebo skupina, ostatní (tj. obyčejní lidé) dělat nesmí. Třebíčská radnice nám už mnohokrát ukázala, že když je potřeba, ani zákony ji nezajímají. A v případě, že jde o vlivnou osobu, neváhá ani zrealizovat černou stavbu.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This