V pondělí 14. října 2019 v 16:00 ve velkém sále FÓRA na Masarykově náměstí v Třebíči proběhne každoroční Fórum Zdravého města. Cílem by mělo být v diskusi představitelů třebíčské radnice a zúčastněných občanů najít deset priorit města v předem definovaných oblastech.

 

➡️ bezpečnost

➡️ podnikání a rozvoj města

➡️ doprava

➡️ životní prostředí

➡️ školství, volný čas a sport

➡️ kultura a cestovní ruch

➡️ rodina a zdraví

➡️ STŮL MLADÝCH (priority mládeže)

 

Fórum Zdravého města je každoročně opakující se setkání vedení města a občanů, kde se mohou účastníci vyjádřit k jakémukoliv problému či oblasti, která je z jejich pohledu problematická a měla by se řešit. V loňském roce se Fórum uskutečnilo 18. 9. 2018 za účasti 64 občanů.

Jako největší priorita byla přítomnými vybrána nezbytnost vybudování velkého obchvatu a s tím související změna územního plánu města Třebíče. Nejenom tento problém, ale i dalších devět bylo ověřeno další anketou mezi občany, kde velký obchvat opět zvítězil výrazným rozdílem.

Výsledky z Fóra i ankety byly následně předloženy zastupitelstvu města na jeho zasedání v lednu 2019. Zastupitelstvo vzalo výsledky na vědomí s doporučením, aby  vedoucí dotčených odborů města vypracovali ve spolupráci s koordinátorkou projektu Zdravého města a místní Agendy 21 Třebíč návrhy, jak jednotlivé problémy řešit, popř. uvést opatření a aktivity, které v roce 2019 povedou k jejich řešení. To vše mělo být zapracováno do Plánu zdraví a kvality života 2018 – 2019. Na řešení definovaných problémů mělo město 12 měsíců. S řešením by měli být občané seznámeni na dalším Fóru Zdravého města. 

Jak však vyplývá z následujícího porovnání, třebíčští radní se největším problémem, který vybrali občané, tedy potřebě vybudování velkého obchvatu Třebíče a s tím související změnou územního plánu, vůbec nezabývali a řešili problémy jiné.

 

Řešené problémy dle facebookové stránky Města Třebíče

FB Zdravé město Třebíč

 

Výsledky Fóra Zdravého města a následné ankety z roku 2018

  1. Vybudování velkého obchvatu – změna územního plánu 394 hlasů
  2. Výsadba stromů za účelem zastínění veřejných prostranství 146 hlasů
  3. Revitalizace Karlova nám. 130 hlasů
  4. Řešit bezdomovectví v centru města   66 hlasů
  5. Rekonstrukce Národního domu   60 hlasů
  6. Nové veřejné WC na podzámecké Nivě   32 hlasů
  7. Zpřístupnit sportoviště u škol   30 hlasů
  8. Nedostatek sociálních bytů pro rodiče s dětmi   29 hlasů

 

Třebíčská radnice dokonce namísto toho, aby vyslyšela volání občanů a podnikla kroky vedoucí ke změně územního plánu, do kterého by byl zapracován velký obchvat města, připravila návrh územního plánu, který stále obsahuje variantu zvanou “průchvat”, tedy variantu vedoucí zastavěným území Boroviny, ulicí Koželužskou, Terovským údolím, rekreačním a rozvojovým územím kolem ulice Vltavínské, oblasti nákupních center v okolí ulice Spojovací, průmyslovou čtvrtí a Lorenzovými sady.

Radní by měli na Fóru Zdravého města v pondělí 14. října vysvětlit, proč ignorují názory občanů a stále prosazují průchvat. Přijďte se zapojit do diskuse a radním zopakovat, že vybudování velkého obchvatu Třebíče je skutečně tou největší prioritou, kterou je třeba bezodkladně začít řešit!

 

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This