Po více než dvou měsících se uskutečnilo další jednání třebíčského zastupitelstva za účasti našich zastupitelů – Jaromíra Baráka, Blanky Kutinové, Rostislava Štorka, Aleše Nováka a Alexandry Svobodové. O čem se jednalo?

Nejdražší MHD v republice bude stát ještě více

Aleš Novák na úvod otevřel téma MHD z důvodu rozhodnutí rady města navýšit provozovateli MHD o téměř 800 000 Kč kompenzace za uplynulý rok. Starosta Pavel Pacal tvrdí, že nemá dopravní firma dostatek financí k navýšení mezd řidičů. A to i přesto, že je doložitelné, že kompenzace dopravci zde v Třebíči jsou ve srovnání s jinými městy dokonce dvojnásobné. Odmítáme, aby byli řidiči bráni jako rukojmí za účelem navýšení plateb města za MHD. Řidiči si navýšení mezd zaslouží, ovšem z vlastních zdrojů dopravce. Město by mělo kontrolovat, na co jsou peníze daňových poplatníků vypláceny a proto jsme si vyžádali analýzu stavu a výsledky provedených kontrol ze strany městského úřadu vůči provozovateli MHD v našem městě.

 

Nejdražší MHD v republice bude stát ještě více

Nejdražší MHD v republice bude stát ještě více

Zadání veřejné zakázky na dodávku šatních skříněk

Zadání veřejné zakázky na dodávku šatních skříněk

 

Podivné okolnosti opakované veřejné zakázky

V nedávné době se k nám dostaly informace o pochybném průběhu veřejné zakázky na dodávku šatních skříněk pro koupaliště Polanka. K vyhlášení zakázky došlo hned třikrát, což je velmi neobvyklé. Jaromír Barák proto od radnice požadoval vysvětlení celé situace. Dle vyjádření vedoucího odboru správy investic a majetku města došlo k selhání úředníka. To mělo za následek předčasné zveřejnění zakázky na webových e-zakázek a následné rychlé stažení. Při druhém pokusu byly údajně nesprávně změřeny rozměry šatních skříněk. Abychom celou věc pro veřejnost vyjasnili, inicioval Jaromír Barák kontrolu průběhu této veřejné zakázky, se kterou budeme posléze seznámeni.

Kdy bude zprovozněno tzv. Alzheimer centrum?

Jedním z bodů jednání bylo prodloužení termínu otevření soukromého lékařského zařízení na ulici Družstevní. K tomuto tématu se vyjádřila Blanka Kutinová. Dotazovala se na podrobnosti spolupráce mezi městem a dotčenou firmou. Naše zastupitelka se ptala například na stav stavebních prací nebo upozorňovala na náročnost při hledání kvalifikovaného personálu. Konkrétní informace v danou chvíli radnice neměla, ale na náš podnět je bude chtít od firmy a veřejnosti je poskytne na dalším zastupitelstvu.

 

 

Termín dostavby Alzheimer centra byl už po několikáté prodloužen

Termín dostavby Alzheimer centra byl už po několikáté prodloužen

Kruhový objezd Velkomeziříčská, Brněnská a Cyrilometodějská v Třebíči

Kruhový objezd Velkomeziříčská, Brněnská a Cyrilometodějská v Třebíči

 

Co budou projednávat výbory pro revitalizaci centra města?

V následujícím roce se bude výbor pro revitalizaci centra města zabývat například parkováním v centru, revitalizací břehu řeky Jihlavy, vánočními trhy na náměstí, úpravou autobusového nádraží či revitalizací Karlova náměstí. Naše zastupitelka Blanka Kutinová doplnila, že společně s naším dalším členem výboru Borkem Herzánem navrhli, aby výbor řešil centrum města jako celek a jednotlivé části města se doplňovaly jak funkčně, tak esteticky.

Má být Klement Gottwald na seznamu čestných občanů města?

Zastupitel Roman Pašek z uskupení Společně otevřeme Třebíč na jednání zastupitelstva předkládal bod, který měl za cíl odejmout čestné občanství bývalému komunistickému prezidentovi Klementu Gottwaldovi. Místo názorové diskuze jsme si vyslechli od starosty města Pavla Pacala literární útvar, jež byl napsán právním oddělením našeho města. Mimo jiné obsahoval tvrzení o snaze současného zastupitelstva překrucovat minulost v případě, že by rozhodlo o odejmutí čestného občanství. To znělo v souvislosti se jménem Klementa Gottwalda opravdu velmi neuvěřitelně a paradoxně. To vše zakončil starosta města výrokem, že o navrhovaném usnesení dle jeho názoru nelze hlasovat.

 

Klement Gottwald je na oficiálních webových stránkách Třebíče stále veden jako čestný občan města

Klement Gottwald je na oficiálních webových stránkách Třebíče stále veden jako čestný občan města

 

K hlasování však nakonec přeci jen došlo. Naši zastupitelé se k celému problému postavili individuálně ovšem se společným názorem, že Klement Gottwald, odpovědný za vykonstruované politické procesy, justiční vraždy a potlačování lidských práv, si takovéto ocenění nezaslouží. Stejně jako nesouhlasíme s myšlenkou, že čestným občanem našeho města přestává být oceněná osoba, jakmile zemře. To postrádá úctu a vděk vůči všem naším zemřelým čestným občanům. Jen tak namátkou by se to týkalo např. malíře a ilustrátora Josefa Kremláčka, nacisty umučeného starosty Josefa Vaňka a dalších.  

Zhorší úprava kruhového objezdu na Velkomeziříčské ulici dopravu ve městě?

Na závěr jednání Aleš Novák zmínil chystanou úpravu provizorního kruhového objezdu na křižovatce Velkomeziříčská x Brněnská x Cyrilometodějská. Dotazoval se, zda je opravdu nutné v tomto místě provádět stavební práce, když bude ve stejném období probíhat rekonstrukce mostu na ulici Hrotovická. Obzvlášť proto, že byla tato úprava několikrát oddalována právě kvůli několika uzavírkám dopravních tahů ve městě. Radní ovšem shodně tvrdili, že se doprava v místě příliš neomezí.  Aleš Novák poté vyslovil obavu, že i toto, dle nich drobné omezení, může při rekonstrukci mostu plynulost dopravy zhoršit.

 

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This