Letos to budou už čtyři roky, kdy byl otevřen nový přestupní terminál u vlakového nádraží v Třebíči. I přes některé výhrady jako je nedostatek parkovacích míst nebo nedostatečná obsluha jak linkové, tak městské hromadné dopravy, se jedná o investici zkvalitňující a propojující provoz jednotlivých druhů veřejné dopravy. Zprovoznění přestupního terminálu ovšem přiživilo debatu o tom, jak naložit s nevzhledným a předimenzovaným autobusovým nádraží v centru města.

Pohled na rozestavěné autobusové nádraží

Jak vznikl současný autobusák?

S výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany v 80. let minulého století došlo k výraznému rozvoji města v souvislosti s nově přistěhovalými obyvateli. Tehdejší komunističtí plánovači museli vyřešit mimo jiné dopravu pracovníků do nově zbudované elektrárny. Předpokládalo se, že velké množství z nich bude k cestě do práce využívat autobusy veřejné dopravy, a tak bylo rozhodnuto, že společně s novým městským průtahem bude vybudováno také rozlehlé autobusové nádraží na Komenského náměstí, čemuž nešetrně padla za oběť velká část Stařečky. Pojďme se nyní zamyslet, jak bychom mohli rozsáhlou a dnes již z velké části nepotřebnou plochu autobusového nádraží využít.

Vizualizace nové podoby nábřeží brněnské řeky Svratky

Více zeleně a vody?

Co takhle autobusák výrazně zmenšit na nezbytné minimum a udělat z prostoru klidovou a rekreační zónu. Nabízí se odkrytí části Stařečského potoka, který byl v důsledku tehdejších stavebních prací zakryt, a vytvoření náplavky s lavičkami, vodními prvky, workoutovým hřištěm či stánky s občerstvením. Parkovací plochy by byly nahrazeny parkovacími domy v blízkém okolí. Mohlo by to být zajímavé oživení dnes až příliš betonového, asfaltového a kovového centra města.

Vizualizace nového parkovacího domu v Českých Budějovicích

Přebudování na parkoviště?

Další možností, jak využít dnes již nepotřebná autobusová stání, která se plánují v budoucnu ještě více redukovat, je přeměna většiny plochy na parkoviště. Nemuselo by však zůstat pouze u klasického parkoviště. Prostor přímo vybízí k vybudování parkovacího domu, jehož kapacita by byla mnohem větší. Stejně tak by do prostoru mohla být umístěna automatická parkovací věž pro jízdní kola, čímž by se výrazně zvýšila kapacita parkovacích míst v centru města. Areál by také mohl posloužit jako půjčovna jízdních kol pro turisty.

Cyklistická parkovací věž

Nový přestupní uzel pro MHD?

Blíží se revitalizace Karlova náměstí, a tak by bylo dobré zvážit, zda prostor autobusového nádraží nevyužít jako nový přestupní uzel pro městskou hromadnou dopravu. Na Karlově náměstí by rozsah provozu zůstal zachován, avšak přestupy by se z velké části uskutečnily právě v areálu autobusového nádraží. Cestující by měli k dispozici lepší zázemí a přestup mezi autobusy by byl pohodlnější, neboť by vozidla mohla zastavovat blízko u sebe. Odpadlo by tak nynější dobíhání na navazující spoj a MHD by tak mohla být spolehlivější a rychlejší. Zároveň by došlo ke zklidnění Karlova náměstí.

Bude potřeba rozsáhlá debata

Jak naložit s autobusovým nádražím v centru města je složitá otázka. Bude potřeba zvážit několik variant a navrhnout komplexní řešení, které bude zahrnovat jak veřejnou dopravu a parkování, tak zeleň a společenské využití. I proto jsme prosazovali zřízení výboru pro revitalizaci centra města. Třebíč potřebuje řešit nejen Karlovo náměstí, ale také oblast širšího centra. A zcela pochopitelně za účasti veřejnosti a odborníků z nejrůznějších oblastí, abychom získali co nejvíce pohledů na problematiku, která se týká nás všech.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This