Ve čtvrtek 29. ledna 2015 proběhlo první letošní setkání zastupitelů města, na kterém byli přítomni všichni tři členové zvolení za Třebíč Občanům! K nejdiskutovanějším tématům patřil návrh rozpočtu na rok 2015, plánovaná cesta místostarosty Pavla Pacala do Jihoafrické republiky a také téma Zdravého města. Rovněž byly doplněny finanční a kontrolní výbor, čímž bylo dosaženo plánovaného počtu členů. Na závěr vystoupil Aleš Novák s upozorněním na možné problémy po zprovoznění dopravního terminálu u vlakového nádraží.

Po zahájení jednání zastupitelstva se přešlo k diskuzi týkající se podnikatelské mise do Jihoafrické republiky. Na tento problém upozornil Jaromír Barák: „Rada města rozhodla vyslat zástupce města místostarostu Pavla Pacala jako účastníka podnikatelské mise do Jihoafrické republiky. Odvolává se na projekt Třebíč žije!, jenž údajně řeší problematiku incomingu města. K tomuto projektu byly také vypracovány webové stránky, které slouží jako rozcestník pro turisty, rezidenty a investory z tuzemska i ze zahraničí. Když jsem si tyto stránky rozklikl v angličtině, tak tam jsou pouze fotografie objektů firmy TTS a víc nic. Je to naprosto tristní.“ dodal s tím, že webové stránky v angličtině v podstatě neexistují. „Když podmínky pro investory nejsou připraveny, tak co bychom chtěli v zahraničí nabízet?“ zeptal se na závěr Jaromír Barák. Na tuto poznámku však už nebyl nikdo z vedení města schopen odpovědět.

Následovala hlasování o majetkových záležitostech a na řadu přišlo jednání o rozpočtu města na rok 2015. Stejně jako v předchozích letech je zde zahrnuta dotace na provozování akvaparku Laguna, jejíž výše není patřičným způsobem odůvodněna. K problému neprůhlednosti hospodaření sdružení firem provozující areál Laguna se také vyjádřila naše zastupitelka Alexandra Svobodová: “Když někdo podniká, je logické, že podniká za účelem dosažení zisku, ale v případě, že je mu poskytnuta dotace, tak se od něj očekává, že to zohlední a dá do svého podnikání nahlédnout, protože dotace nemůže být poskytována jen tak,” a vznesla dotaz, jestli je možné se na tyto smlouvy někde podívat. Paradoxní je, že sdružení firem žádný oficiální výkaz zisků a ztrát nemá…

Po přestávce Jaromír Barák navrhl z návrhu usnesení rady města vypustit dotaci sdružení Laguna ve výši 7 768 000 Kč a znovu projednat případnou výši dotace poté, co sdružení dodá řádné podklady. Pro tento návrh hlasovali všichni naši zastupitelé, ale přijat nebyl. Opět tak dojde k neprůhlednému přidělení dotace z rozpočtu města. O komentář k investiční akci Konsolidace IT hardwaru a softwaru požádal Rostislav Štork: „Jde přeci jenom o značnou částku, tak bych se chtěl zeptat, jaký je hlavní přínos této konsolidace ve srovnání se současným stavem,“ uvedl zastupitel TO!. Dále ho zajímalo, jestli se takto vysoká částka schvaluje proto, že se do toho dříve neinvestovalo, nebo jestli se bude tento objem peněz schvalovat i v příštích několika letech. Podle vedení města mají být pořízeny nové systémy s využitím státních dotací. Poté následovalo hlasování o rozpočtu na rok 2015, který naši zastupitelé nepodpořili, ale i přesto byl schválen v navrhovaném znění.

Na řadu se poté dostala diskuze o projektu Zdravé město. Jaromír Barák upozornil na to, že problémy jako je nezaměstnanost či přebudování kina Moravia, na které bylo upozorněno občany v rámci fóra Zdravého města, by se měly řešit systémově. Měly by se například objevit ve strategickém plánu města, jenž by zasloužil velmi zásadní revizi s ohledem na současnou situaci.

V bodu různé vystoupil Aleš Novák, člen dopravní komise, s budoucím problémem křižovatky v ulici Nádražní a na Vaňkově náměstí: „U linky 1 bude u této křižovatky pravděpodobně problém, protože směrem od terminálu při odbočení na Vaňkovo náměstí musí podjet viaduktem pod železnicí. V tomto místě je značně omezená viditelnost. Tuto problematiku jsem konzultoval s mnoha řidiči městské dopravy i s ostatními spoluobčany, kteří mi všichni bez výjimky jasně řekli, že toto je opravdu nebezpečné a že nechápou, jak je možné připustit, aby tam takto autobusy jezdily.” Na to reagoval místostarosta pro dopravu Vladimír Malý tak, že na navrhovaná řešení nejsou peníze a uvidí se, jak bude křižovatka fungovat. K tomu Aleš Novák dodal, že je poněkud zvláštní, že na šest uvolněných zastupitelů peníze jsou a na zajištění bezpečnosti občanů ne.

Příští jednání zastupitelstva je naplánováno na březen. O jeho průběhu a výsledcích Vás budeme opět informovat.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This