autor: Jiří Reichl – redaktor portálu Ekonomický deník

České přístavy, Povodí Labe, Kraj Vysočina, CETIN, Ředitelství silnic a dálnic, město Havlíčkův Brod, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Ředitelství vodních cest a Povodí Vltavy. To jsou vlastníci či správci komunikací na nichž jsou plánovány úpravy v souvislosti s chystanou dostavbou jaderných elektráren. Hotovo by mělo být do podzimu 2029.

Obchvaty obcí, zvedání nízkých mostů, snížení náklonu některých silnic a prohlubování říčních koryt. To je v kostce seznam úkolů, které správce či vlastníky dotčených úseků silnic a řek čekají do roku 2029, pokud vláda schválí záměr Stálého výboru pro jadernou energetiku (SVJE).

Jeho cílem je maximálně zprůjezdnit vytipované úseky řek, silnic a dálnic pro nadměrné náklady, které budou dopravovat jednotlivé části do nových bloků jaderných elektráren. Podrobně jsme o tom psali v textu Vláda chce zvedat mosty a prohlubovat dna řek kvůli stavbě nových jaderných bloků.

Všechny přípravné práce by měly být hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury, financování jejich realizace pak bude předmětem dalšího jednání. „Odpovědnost za dopravu komponentů až na místo výstavby a následné činnosti až do předání nového(ých) bloku(ů) je ponechána na budoucím dodavateli jaderné technologie. S ohledem na očekávaný časový postup výstavby nového jaderného zdroje a budoucí celospolečenské využití potřebných stavebních opatření, je nevhodné ponechat přípravu a realizaci stavebních opatření trvalého charakteru na veřejné dopravní infrastruktuře na dodavateli jaderného projektu (jednak neúměrné prodloužení harmonogramu výstavby a odklad uvedení nových jaderných bloků do provozu a zároveň zatížení projektu výstavby NJZ náklady na rozvoj veřejné dopravní infrastruktury),“ vysvětlují autoři záměru, který projedná vláda, proč navrhují financování dopravních opatření ze státní kasy.

Kde a co se bude stavět

Zatímco pro elektrárnu v Dukovanech se uvažuje především o silničních úpravách, pro temelínskou je plánováno využití dopravy po vodě. Jiráskův most, most Legií a Dětský ostrov, to jsou místa, kde v Praze bude povodí Vltavy provádět úpravy Vltavy a nábřeží kvůli dopravě některých součástek pro jadernou elektrárnu Temelín. U Dětského ostrova se bude opravovat návodní svodidlo, ve zbytku jmenovaných úseků bude potřeba prohloubit dno. V plavební komoře na Štvanici bude muset být prohloubeno dno a vyměněna technologie zajišťující její provoz.

To se týká také plavební komory v Hoříně. „Zajištění podjezdné výšky 7,0 m. Bude rozšířena oblast horních a dolních vrat plavební komory. Přemostění silniční komunikace, které vede nad dolním ohlavím PK bude opatřeno zdvihacím zařízením,“ uvádí se v technickém popisu stavby.

Na jiných místech Vltavy bude potřeba vybudovat či upravit místa pro překládku materiálu z lodí. To se například týká Týna nad Vltavou, kde je stávající překladiště dimenzováno jen na malé lodě. Na zbytku Vltavy budou muset být zabezpečeny podjezdné výšky na Vltavské vodní cestě. „Navrhovaný parametr podjezdné výšky je 7 m a to v úsecích: plavební kanál Vraňany – Hořín plavební kanál Trója – Podbaba,“ uvádí zpráva.

Jednou ze silničních staveb je například obchvat obce Slavětice, která leží 2km západně od Dukovan na hlavní II/152. Plánovaná délka přeložky je 2,801 km. Za tuto stavbu bude odpovědný kraj Vysočina.

Další silniční stavbou je propojení obcí Vinařice – Bernardov. Obchvat obce Vinařice v délce 1,5 km, rekonstrukce polní cesty Vinařice – Bernardov (1,88 km),  obchvat obce Bernardov.( 1,18 km); šířka vozovky bude 7metrů a její rozšíření bude zahrnovat i přeložku inženýrských sítí.

Pro jadernou elektrárnu Dukovany je dále počítáno s následujícími stavbami:

Obchvat Jihlavy, jihozápadní část (úsek mezi II/405 a II/602) – zodpovídá kraj Vysočina

Obchvat II/602 Velký Beranov, obchvat, severozápadní část ) – zodpovídá kraj Vysočina

Obchvat obce Okříšky II/405 Okříšky, obchvat až po křižovatku se silnicí I/23

Obchvat Třebíče – I/23 Třebíč, obchvat (vč. JV části)

Obchvat obce Zašovice

V obci Habry bude muset být zvednut most dokončený v roce 2009. Plánuje se podepření ocelovými bárkami. „Samotná nosná konstrukce bude podpírána systémem příčných a podélných ocelových nosníků,“ píše se ve zprávě pro ministry Sobotkova kabinetu. Podobných opatření čeká na stavbaře na vytipované trase asi patnáct a dotknou se i některých mostů na dálnici D 1 (148. kilometr)

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This