Městská hromadná doprava funguje v Třebíči více než šedesát let. Za tu dobu prodělala řadu změn, ať už z hlediska vozového parku, trasování linek, dopravců či způsobu odbavování cestujících. V současnosti provoz MHD zajišťuje jihlavská firma ICOM transport, jež v roce 2008 jako jediný uchazeč zvítězila ve výběrovém řízení. Nyní se chystá nová veřejná soutěž, z níž vzejde nový provozovatel třebíčské městské dopravy na dalších nejméně pět let.

Pokud se pokusíme analyzovat současnou podobu MHD v Třebíči, tak příliš mnoho pozitiv nenajdeme. Přesto můžeme zmínit výši jízdného, přestupní jízdenku či bezdrátové Wifi připojení v některých autobusech. Tím ale výčet kladných stránek třebíčské MHD končí a přicházejí na řadu ty negativní, kterých je bohužel celá řada.

Za posledních několik let nedošlo k žádnému zásadnímu zlepšení kvality poskytovaných služeb ze strany dopravce. Když jsem se na spoustu nefunkčních a zastaralých věcí dotazoval na odboru dopravy a komunálních služeb, bylo mi ve většině případů odpovězeno, že současné podmínky smlouvy o provozování MHD jsou nastaveny tak, že je téměř nemožné firmě ICOM transport přímo nařídit zkvalitnění některých služeb. A o které oblasti se jedná?

Začněme u vozového parku. Ten měl být podle původní smlouvy od roku 2009 obnovován pouze vozidly s alternativním pohonem, jako je CNG, LPG či elektřina. Výsledkem je pouhých 5 autobusů na CNG dodaných v letech 2009 a 2010. Od té doby byly opět pořizovány jen naftové autobusy, což je v rozporu s původní smlouvou. Dále je nyní v Třebíči již dostatek nízkopodlažních autobusů na to, aby o víkendech a státních svátcích mohl být provoz zajištěn pouze bezbariérovými vozidly. Proč to nejde? Starší autobusy mají nižší spotřebu pohonných hmot, jsou tedy pro dopravce z hlediska výdajů výhodnější, a proto jsou nasazovány i v těchto dnech, kdy to není nutné. Jak je vidno, o komfort cestujících dopravci nejde. S tím souvisí také neexistující garance bezbariérových spojů. Dostáváme se tedy k tomu, že co není napsáno ve smlouvě, to nelze vyžadovat.

Pokud se podíváme na úroveň informačních systémů v autobusech, zjistíme, že v porovnání s podobně velkými provozy v ČR jsou značně podprůměrné. Dopravce například není schopen pružně reagovat na změny trasování linek během dopravních uzavírek. Na informačních panelech nejsou zobrazovány jednotlivé zastávky, kterými autobus projíždí, což je více než žádoucí u linek, jejichž trasa se během dne mění, například u linky č. 10. Tato situace dochází až do takových absurdit, kdy na displejích nejsou zobrazeny ani celé názvy zastávek. Zmíněné problémy jsou v současném stavu neřešitelné, protože dopravce nedisponuje příslušným softwarem schopným tyto záležitosti řešit. Na dotaz, jak tato situace vznikla, mi bylo opět odpovězeno: „dopravce podle smlouvy není povinen tento software vlastnit“. S informovaností souvisí také (ne)slavné digitální označníky na Karlově a Komenského náměstí, jež s více než ročním zpožděním dopravce zprovoznil. Bohužel, ani po více než roce provozu nesplňují svůj hlavní účel, a to zobrazovat aktuální odjezdy autobusů. Proč není možné dopravce přinutit, aby po takové době došlo k nápravě? Není to ve smlouvě…

Zcela tristní situace panuje v oblasti grafického zpracování zastávkových jízdních řádů. Přece není přípustné, aby v jízdních řádech zcela chyběly zastávky, kde autobusy zastavují. Nemluvě o zpracování poznámek k daným spojům, které jsou velmi nečitelné a jsou si navzájem podobné, což výrazně ztěžuje orientaci v jízdních řádech.

Ovšem zcela nepřijatelné a neuvěřitelné je plánování změn v jízdních řádech. Běžného Třebíčana by napadlo, že by si město jako objednavatel mělo určit, jak budou jízdní řády vypadat. Opak je ale pravdou. Současná praxe je taková, že pokud se zjistí potřeba změnit jízdní řád, nehledá se primárně nejlepší řešení daného problému, ale nejlepší řešení pro dopravce. Proč není možné stanovit pravidelné intervaly na lince č. 14 směrem k obchodnímu centru STOP-SHOP? Proč je MHD neatraktivní svými zbytečně dlouhými jízdními dobami mezi zastávkami? Nemluvě o velmi krátkých časových prodlevách mezi jednotlivými spoji, jež často vedou k tvorbě zpoždění již při výjezdu z výchozí zastávky. Příčiny jsou dvě. První je neochota dopravce tyto problémy řešit, druhou nemožnost či nechuť města jako objednavatele situaci zlepšit.

Všechny tyto problémy jsou řešitelné vytvořením dostatečně kvalitní smlouvy pro nového provozovatele MHD v Třebíči od roku 2017. Je nutné, aby zde bylo přesně definováno co možná nejvíce podmínek, jež povedou k zásadnímu zlepšení MHD a zabrání frázi „co není ve smlouvě, není povinné“. A co konkrétně budeme prosazovat, abychom pozvedli třebíčskou MHD na odpovídající úroveň?

Zcela jistě budeme požadovat kompletně bezbariérový vozový park, jenž bude tvořen jak standardními autobusy v kategorii do 13m, tak i kratšími vozidly pro obsluhu méně vytížených linek. Zasadíme se o vybavení všech autobusů bezdrátovým Wifi připojením a pořízení moderního informačního systému do autobusů, včetně akustického hlášení zastávek, s možností operativních změn. Budeme požadovat zásadní zkvalitnění grafické podoby zastávkových jízdních řádů například po vzoru Jihlavy, kde jsou jízdní řády barevné, což vede k mnohem větší přehlednosti. Zaměříme se na možnost obnovy vozového parku vozidly s alternativním pohonem, jako jsou CNG či elektřina. Tyto autobusy jsou ekologičtější a ekonomičtější a navíc je na ně možné čerpat velké množství dotací. Zasadíme se také o transparentní výběrové řízení, aby bylo možné podepsat co nejvýhodnější smlouvu pro město. Ta musí být vytvořena tak, aby dopravce přiměla stále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a nebyla pro něj jen významným zdrojem příjmů. Otevřeme také témata týkající se zavedení tarifních pásem, nástupu a výstupu všemi dveřmi, časových i SMS jízdenek nebo bezplatné přepravy dětí, studentů a seniorů.

Třebíč je svými značnými výškovými rozdíly jako stvořená pro MHD. Ta však musí být kvalitní a propracovaná. Smlouva s provozovatel není všespasitelná, ale mnoho zdejších problémů může vyřešit. Bude-li třebíčská MHD moderní a bude-li fungovat podle představ občanů, může pomoci celkové dopravní ve městě především tím, že bude atraktivní alternativou k osobním automobilům. Bude ale chtít vedení města tyto změny nebo bude MHD v Třebíči dále jen lukrativním zdrojem příjmů pro dopravce? Již brzy to zjistíme.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This