V pondělí 2. 3. 2015 se uskutečnilo první zasedání dopravní komise ve volebním období 2014 – 2018. Schůze se účastnilo 9 členů a jako host byl přítomen místostarosta pro dopravu Vladimír Malý. Nedostavili se Ing. Josef Klíma, Karel Dvořáček a Bc. Martin Aujezdský. Byla stanovena dvě hlavní témata k projednávání: Mosty v Poušově – návrh etapizace a Uzavírky na silniční síti města v roce 2015 – informace. Na závěr měl každý člen komise možnost vystoupit v bodě Různé.

V prvním bodě se řešil vážný stav mostů a komunikací v Poušově. V současnosti je zpracován projekt na výstavbu nových mostů a na rekonstrukci místní komunikace a její rozšíření na 6 metrů. Předpokládaná cena je asi 50 mil. Kč. Podle vyjádření místostarosty Malého není v rozpočtu města dostatek peněz na realizaci celého projektu, proto bylo navrženo jeho rozdělení na několik etap, které ale přinese částečné prodražení. V první etapě má být ještě letos postaven most u náhonu poblíž autobusové zastávky Poušov, který není tak finančně náročný jako most přes vlastní řeku Jihlavu. Zde může nastat především časový problém, neboť se musí vytvořit aktualizace studie a proběhnout výběrové řízení na zhotovitele. Při větší komplikaci tak hrozí, že se most tento rok nestihne postavit a nastal by problém u objízdných tras při stavbě nového Podklášterského mostu, která je naplánována na rok 2016. Odhadovaná cena výstavby samotného mostu přes náhon a cca 250 m přilehlé komunikace je asi 8 mil. Kč. Další etapy rekonstrukce komunikace a druhého mostu v Poušově se tímto odkládají nejdříve na rok 2017.

Poté se komise zabývala dopravními uzavírkami, které Třebíč a přilehlé okolí čekají v nejbližších měsících. V nejbližší době nás čeká komplexní rekonstrukce ulice Sportovní, jež bude probíhat od 1. 4. do 15. 6. 2015. Po celou dobu uzavírky bude v provozu jeden jízdní pruh směrem do Brna. Od 1. 4. do 30. 6. 2015 bude uzavřena silnice II/360 od prodejny Penny Market po logistické centrum u křižovatky s místní komunikací. Ve druhé etapě, tj. od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015, bude uzavřena celá silnice z Třebíče do Pocoucova. Bližší informace o uzavírkách a objízdných trasách naleznete na webových stránkách www.uzavirkytrebic.cz

Na závěr jsem vznesl dva dotazy. První se týká trasy obchvatu města, kde jeho jihozápadní část leží v těsné blízkosti zrekonstruovaných budov a nového DDM. Dotazoval jsem se, jestli se tato trasa zanesená v územním plánu města bude měnit či nikoliv. Na tuto otázku mi bylo odpovězeno tak, že jihozápadní část obchvatu se měnit nebude a bude vedena tak, jak je v současnosti zakreslena. Druhý dotaz se týkal plánované revitalizace ulice Demlova, při níž má být upravena také křižovatka Demlova – Znojemská – Okrajová, kde má být zúžena vozovka na ulici Znojemská na 7 metrů kvůli přechodům. Přítomné jsem upozornil na fakt, že již dnes mají autobusy a nákladní vozidla problém s odbočením z ulice Znojemské do ulice Demlovy, a dotazoval jsem se, jestli zde bude vozovka opravdu zúžena, nebo se zvažuje alternativní řešení. K této problematice mi byla přislíbena písemná odpověď. Po obdržení odpovědi k druhé otázce Vás budu informovat.

Příští zasedání dopravní komise je naplánováno na 22. 4. 2015. Jedním z témat bude obchvat města Třebíče a jeho trasování. Se svými náměty z oblasti dopravy mě můžete kdykoliv kontaktovat a projednám je na další dopravní komisy. Schůze by se měly konat nejméně jednou za 2 měsíce.

 

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This