Ve čtvrtek 11. 12. 2014 se konalo poslední letošní setkání třebíčských zastupitelů za účasti Jaromíra Baráka, Alexandry Svobodové a Rostislava Štorka. Na začátku schůze složila Alexandra Svobodová slib zastupitelstva města, a stala se tak oficiálně jeho členkou. Nejzajímavější diskuze se vedli o rozdělení kompetencí uvolněných členů zastupitelstva, rozpočtovém provizoriu a stavbě nové tělocvičny v areálu BOPA a související změně územního plánu.

Po úvodním slovu starosty města se přistoupilo k návrhu na rozdělení kompetencí mezi uvolněné členy zastupitelstva města. Nesmyslné rozdělení jednotlivých odborů mezi několik místostarostů či radních vyvolalo u zastupitelů TO! značné pochybnosti a nesouhlasné komentáře. Jaromír Barák uvádí: „Rozdělení úkolů je zřejmé, ale postrádá to logiku. Nerozumím tomu, proč jsou kompetence jednotlivých odborů rozděleny mezi jednotlivé místostarosty nebo uvolněných členů rady. To by stálo za podrobnější vysvětlení.“ Dále se pozastavil nad kompetencemi Pavla Heřmana, jenž má oblast vodárenství, a zároveň je členem vedení vodárenské společnosti, za kterou je honorován minimálně stejnou částkou, jako je plat uvolněného radního. „Přijde mi to jako vyhazování peněz, když má být jeden člověk placen dvakrát za stejnou práci,“ dodal. Celkově bylo našimi zastupiteli upozorňováno na fakt, že počet kompetencí je stejný jako v minulém volebním období, pouze došlo k rozdělení některých pravomocí mezi různé uvolněné členy zastupitelstva. Proti tomuto rozdělení poté hlasovali všichni naši zastupitelé.

Rozpaky zástupců TO! přinesl návrh na rozpočtové provizorium od ledna do února 2015. Jaromír Barák problematiku okomentoval těmito slovy: „Je to tradiční v Třebíči a já s tím tradičně nesouhlasím. Není nezbytně nutné, aby Třebíč pracovala v rozpočtovém provizoriu, když několikanásobně vyšší státní rozpočet byl schválen včas. Proto by bylo lepší o rozpočtu diskutovat dřív a delší dobu.“ Vládnoucí koalice si však opět prosadila svou a návrh byl přijat.

Vášnivou diskuzi vyvolal bod programu řešící změny územního plánu města, především část týkající se budoucí tělocvičny v areálu BOPO, kterou bude financovat Kraj Vysočina. Naši zastupitelé upozornili na několik problémů, které stavba přinese. Budova má být postavena na úkor značné části zeleně a její realizace bude i po technické stránce poměrně náročná. Proto byla zmíněna nevyužívaná tělocvična bývalé základní školy na ulici Okružní, jejíž rekonstrukce by byla rozhodně ekonomicky výhodnější a navíc by se ve spolupráci s městem vyřešil problém nevyužívané budovy. Alexandra Svobodová k tomu dodává: „ Vzhledem k tom, že žiju a bydlím kousek odsud, tak vím, jaký je v té tělocvičně (na Okružní ulici) provoz a jak jsou tam ti lidé nešťastní co se s tím děje a že ta budova tam zůstala prázdná. Lidi mají strach, co se tam bude dít, jestli se tam nebudou stahovat podvratné živly.“ Našimi zastupiteli bylo rovněž připomenuto, že by se mělo s krajem o využití veřejných prostředků jednat efektivněji a zaměřit se i na okolní souvislosti.

Na tomto zasedání také proběhla volba členů výborů zastupitelstva. Jedním z členů finančního výboru se stal Jaromír Barák. Alexandra Svobodová zaujmula místo v kontrolním výboru města. Do konce roku 2014 by měly být ustanoveny také komise rady města, do kterých navrhneme kandidáty zabývající se danou problematikou.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This