Třebíčští radní  nechali nedávno vypracovat „Územní studii veřejného prostranství Třebíč-Nové Dvory-východ“. Veřejnou prezentaci pro občany sice radnice uspořádala, ale bližší informace  s možností vyjádřit se pak zaslala pouze důvěrníkům některých bytových domů. Tento postup se však obyvatelům dotčené části města nelíbil, některým dokonce i přes zaslání individuální žádosti radnice odmítla studii poskytnout. Pro mnoho z nich bylo též nepříjemným překvapením, že radnice chce vykácet vzrostlé, několik desítek let staré a zdravé stromy, které mají ustoupit parkovacím místům. Dalším šokem bylo zjištění, že by měla vzniknout propojka kruhového objezdu na Modřínové ulici a ulice Kyjevská. Tyto ulice jsou nyní úzké a slepé, pro jejich obyvatele  by to znamenalo zvýšenou dopravu v místech, kde je nyní klid a zeleň.

Občané, nespokojeni s přístupem radnice, vytvořili petiční výbor a začali sbírat podpisy pod petici požadující především vynětí propojení ulic Školní a Kyjevská na kruhový objezd Modřínová – Samešova a ponechání ulice Školní jednosměrné. Představitelé petičního výboru  na prosincovém městském zastupitelstvu přednesli svoje nesouhlasná stanoviska  a seznámili jeho členy se svým další postupem. Naši zastupitelé jejich požadavky podpořili a následně jsme byli požádáni o podporu, zveřejnění petice a  pomoc s objasňováním jejich názorů.

Pokud chcete občanům této lokality též vyjádřit podporu, můžete tak učinit podpisem petice. Podpisový list je uveden níže v článku, můžete si ho stáhnout, podepsat, případně o podpisy požádat i své příbuzné a známé, a podpisové listy doručit některému z členů petičního výboru. 

 

 

Petice: Nechceme pod okny svých bytů „autostrádu“, dopravu je nutné z obytných částí sídliště odvést a nikoliv ji tam přivést!

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Petiční výbor zastupuje:

Ing. Zdeněk Mišta, Maxima Gorkého 543/15, 674 01 Třebíč

 

Vážení,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby z

„Územní studie veřejného prostranství Třebíč-Nové Dvory-východ“    bylo vyňato propojení ulic Školní-Kyjevská na kruhový objezd Modřínová – Samešova a aby ulice Školní zůstala jednosměrná. Navrhované propojení by místní obyvatele výrazně zatížilo hlukem, prachem a emisemi. Podrobnosti jsou uvedeny v „Připomínkách“ SVJ Max. Gorkého 541-547, SVJ Kyjevská 565-570, SVJ Kyjevská 571-576, SVJ Modřínová 578-582, předaných 29.11.2019 Odboru rozvoje a územního plánování v Třebíči. Připomínky jednotlivých SVJ jsou přílohou petice.

Petiční výbor ve složení:

Ing. Zdeněk Mišta, Maxima Gorkého 543/15, 674 01 Třebíč

Dáša Suchánková, Kyjevská 567/7, 674 01 Třebíč

Ludmila Obrová, Kyjevská 567/7, 674 01 Třebíč

Libuše Dlapková, Modřínová 581/13, 674 01 Třebíč

Jarmila Píšová, Kyjevská 571, 674 01 Třebíč

Územní studie veřejného prostranství Třebíč-Nové Dvory-východ - část

Územní studie veřejného prostranství Třebíč-Nové Dvory-východ – část

 

Podpisová listina ke stažení

Podpisová listina ke stažení

1_SVJ_Gorkeho_541_547

1_SVJ_Gorkeho_541_547

SVJ_Modrinova_578_582

SVJ_Modrinova_578_582

2_SVJ_Gorkeho_541_547

2_SVJ_Gorkeho_541_547

SVJ_Kyjevska_571_576 001

SVJ_Kyjevska_571_576

3_SVJ_Gorkeho_541_547

3_SVJ_Gorkeho_541_547

SVJ_Kyjevska_565_570

SVJ_Kyjevska_565_570

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This