Máme my to v Třebíči ale smůlu.  V současné době se ve městě opravují tři mosty – tedy jeden z nich, ten na Brněnské ulici, je spíš mostek. V letech 2016 a 2017 se dokonce stavěl most nový. Celkem ve třech případech se až po zahájení stavby zjistilo, že je špatná projektová dokumentace. Je to skutečně smůla, nebo je chyba někde jinde?

Práce na stavbě Podklášterského mostu přes řeku Jihlavu začaly na jaře roku 2016 jeho demolicí. Před zahájením prací byl proveden geotechnický průzkum a připravena projektová dokumentace. Po demolici se zjistilo, že stavbu není možné podle projektu realizovat, a musela být přepracována. Most byl dokončen s půlročním zpožděním až na jaře roku 2017.

Mostek na Brněnské byl opravován několik měsíců už také v roce 2017, v roce letošním se pokračuje na jeho druhé polovině. Jak třebíčská radnice přiznala, nejrychlejším způsobem rekonstrukce by bylo Brněnskou zcela uzavřít a zřídit provizorní objížďku po sousedícím pozemku. Toto však vedení města nedokázalo s majitelem pozemku dojednat.

Dalším je most v Poušově. Tam jsou mosty dokonce dva, v současnosti se opravuje pouze ten menší, přes náhon.  A stejně jako u Podklášterského mostu se až po zahájení stavby zjistilo, že je jiné podloží, než předpokládal projekt. A opět zdržení – více si můžete přečíst zde.

A most na Sportovní ulici? Na zasedání zastupitelstva 10. května města se náš zastupitel Jaromír Barák zeptal, proč se na mostu už téměř dva týdny nepracuje. Nikdo z vedení města nevěděl. Až minulý týden poslalo vedení města zastupitelům informaci o důvodech přerušení opravy a předpokládanou dobu prodloužení prací.

Investor stavby rekonstrukce mostu přes řeku Jihlavu (ŘSD), na ul. Sportovní nás informoval, že v současnosti jsou práce přerušené. Důvodem je to, že po odbourání vrstev na mostní konstrukci se zjistilo, že v přechodových oblastech (za mostním uzávěrem) neodpovídá projektová dokumentace pro provedení stavby skutečnosti.

Projektant nyní pracuje na změnové dokumentaci, investor spolu se zhotovitelem dojednává dodatek ke smlouvě o dílo. Předpoklad zdržení prací je v tuto chvíli zhruba jeden měsíc. Zástupci města jsou s investorem i zhotovitelem v pravidelném kontaktu.

Bc. Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Města Třebíče

Investorem stavby, a tedy tím, kdo je zodpovědným i za řádnou projektovou přípravu, je u mostu na Sportovní Ředitelství silnic a dálnic, stejně jako u mostku na Brněnské. Podklášterský most stavěl Kraj Vysočina společně s Městem Třebíč, most v Poušově je pak výhradně investicí města.

Proč k těmto situacím opakovaně dochází? I když se jedná o různé investory, jedno mají společné – všichni jsou představiteli státní či veřejné správy. Tedy ti, kteří by měli dbát o blaho občanů, o to, abychom nebyli nuceni stát v dlouhých kolonách při opravách či dopravních stavbách, které jsou samozřejmě nutné, ale nepochybně by je bylo možné dělat kvalitněji a mnohem rychleji.

 

Most na Sportovní ulici Třebíč - vyfrézování

Zdánlivá drobnost – tedy odfrézování povrchu silnice i v místech, kde to není potřeba – způsobuje řidičům problémy. Pokud se chtějí chovat zodpovědně ke svému autu, musí při najetí do těchto míst velmi zpomalit. Někteří dokonce nerespektují žlutou čáru a přejíždí do protisměru, čímž způsobují nebezpečné situace. Zda se i v tomto případě jednalo o chybu projektu, nebo zbytečnou píli frézujícího pracovníka, není podstatné. Podstatné je, že by bylo možné alespoň provizorně místo upravit tak, aby se jím dalo normálně projíždět. Proč to nikoho ze zodpovědných úředníků či politiků nezajímá?

 

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This