V průběhu května byla vyhlášena jedna z největších veřejných zakázek v Třebíči, jejíž předpokládaná hodnota je až 280 000 000 Kč. Město hledá nového provozovatele městské hromadné dopravy, který ji bude provozovat od roku 2017 po dobu následujících osmi let. Nejsme zcela přesvědčeni, že osm let je adekvátní doba, více bychom ocenili třeba šestileté období plnění smlouvy, neboť technologie v dopravě se velmi rychle mění, a bylo by tak možné na nové trendy reagovat pružněji.

Zásadnějším problémem nové smlouvy je skutečnost, že se v ní objevuje poměrně velké množství podmínek, které mohou být především pro provozovatele menšího rozsahu značně odrazující už od samotné účasti ve veřejné soutěži. Můžeme začít u samotných technologií, které by měl dopravce pořídit na své náklady. Jde například o USB nabíječky ve všech vozidlech MHD. Tato nejvýstřednější položka na seznamu nových technologií je pro provoz MHD v Třebíči a MHD obecně značně nevhodná. O poměrně nákladnou záležitost, která navíc významně zvýhodňuje současného dopravce, je pořízení a správa zastávkových označníků na území, jež pokrývá MHD Třebíč a kterých je asi 120, ale také nákup nových digitálních zastávkových označníků. Jen tyto dvě položky vyjdou zcela nového dopravce minimálně na 1 mil. korun. Podíváme-li se dále, nalezneme v podmínkách povinnost zřídit dobíjecí automat na jízdné na Karlově náměstí, stejně jako prodejní místo na Karlově náměstí namísto autobusového nádraží.

Celou problematiku znevýhodňujících podmínek shrnuje fakt, že vše musí být zajištěno 3 měsíce od zveřejnění vítězné nabídky. Do toho spadá zajištění asi 25 autobusů, provedení testovacího provozu a dodání všech potřebných technologií, které požaduje nová smlouva na provozování MHD v Třebíči. Netvrdíme, že tyto inovace jsou špatně, ale většinu z nich by mělo mít na starosti město, nikoliv dopravce. Zmíněné skutečnosti jen nahrávají spekulacím, že jsou podmínky předem připraveny pro vybrané dopravce.

V rámci pracovní skupiny, jež byla vytvořena ze členů zastupitelstva města, Třebíč Občanům! prezentovalo velké množství připomínek a návrhů. Ostatně většina těchto bodů byla zveřejněna v našem článku ještě před uvedením v pracovní skupině. Považujeme za úspěch, že se na náš popud podařilo prosadit akustické hlášení informací v autobusech bez nutnosti o něj požádat nebo zmírnit kritérium pro možné uchazeče o provoz tak, aby provozovatel nemusel prokazovat plnění nabídky u jiného objednavatele v oblasti MHD na 500 000 km za rok. Dostačujícím bude požadavek 500 000 km/rok v rámci objednávané veřejné dopravy, tudíž postačí i kategorie linkové dopravy. Tento fakt alespoň částečně kompenzuje velké množství ostatních znevýhodňujících podmínek.

Další problémy však zůstaly neřešeny. Všechny je spojuje jednoduchá skutečnost. Stačilo by je do podmínek smlouvy zahrnout. Nastíníme alespoň část zásadních parametrů, které nám ve smlouvě chybí a v jiných městech se do smlouvy zahrnují. Jedná se například o přesnou strukturu, jak budou vypadat zobrazované a hlášené informace ve vozidlech, minimální počty vozidel a jejich typy, grafickou podobu jízdních řádů a jejich druhy či povinnost dopravce akceptovat návrhy provozovatele, nejsou-li v rozporu se smlouvou. Vzhledem k absenci těchto podmínek se opět dostaneme do situace, že po návrhu na úpravu provozu nám bude z odboru dopravy řečeno, že tyto informace nejsou ve smlouvě, tudíž je nelze vyžadovat…

V zadávací dokumentaci bohužel chybí i množství našich návrhů, které by podstatným způsobem zkvalitnily povoz městské hromadné dopravy v Třebíči nebo by MHD dodaly na atraktivitě. Prosazovali jsme využití modernějších informačních technologií po vzoru Prahy či Brna, zajištění provozu většinou autobusů s pohonem na CNG, které jsou ekologičtější a ekonomičtější, vybavení všech vozidel klimatizací, vytvoření osobitého nátěru autobusů se symboly města nebo povinnost vozů splňovat emisní normy.

Co říci na závěr? Ve smlouvě je určité množství podnětů, které MHD v Třebíči zkvalitní. Ovšem na druhou stranu by bylo vhodné finanční prostředky potřebné např. na USB nabíječky využít třeba na již zmíněné informační technologie nebo rozšíření počtu spojů. Bohužel se městská doprava v Třebíči čím dál více dostává do tzv. spirály smrti, kdy jsou nevytížené spoje rušeny a tím zcela logicky klesá i atraktivita MHD a naopak roste podíl individuální dopravy ve městě. USB nabíječky a wifi v autobusech situaci nezachrání. Je nutné konečně otevřít oči a problém městské dopravy neřešit pouze od stolu, ale problematiku probrat jak s přímými účastníky MHD, řidiči a cestujícími, tak s odborníky. Dopravu ve městě je třeba řešit komplexně a efektivně fungující MHD je jedna z klíčových věcí, jak zvládnout náročnou dopravní situaci v Třebíči.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This