Jedním z klíčových uzlů městské hromadné dopravy v Třebíči by měl být přestupní terminál u železniční stanice. Ten by měl sloužit jako propojení všech možných druhů dopravy v Třebíči – železniční, příměstské a městské autobusové, ale také cyklistické a automobilové. Ačkoliv od slavnostního otevření přestupního bodu uplynuly již více než 4 roky, stále se nedaří jeho účel naplňovat a k železniční stanici zajíždí pouze některé linky a spoje MHD. Proto jsme se rozhodli toto téma znovu otevřít.

Změna jízdních řádů i navýšení počtu spojů

Od prosince letošního roku dojde k výrazné změně časů příjezdů a odjezdů většiny vlaků na trati Brno – Jihlava. Proto se jedná o ideální příležitost, jak zefektivnit zajíždění MHD do prostoru přestupního terminálu. Tento bod jsme proto znovu otevřeli na jednání dopravní komise. Společně s ostatními členy jsme došli k závěru, že přestupy mezi MHD a vlaky, především rychlíky na Brno, je třeba zefektivnit a vyzvali jsme vedení města k zadání studie, která by ukázala nové možnosti řešení. Pro cestující by to znamenalo výrazné zlepšení návazných spojů a nedocházelo by k situaci, kdy autobus či vlak ujede cestujícím „před nosem“. Potom nezbývá než čekat 30 a více minut na další spoj, jít pěšky, využít taxislužbu nebo osobní auto.

Zároveň jsme navrhli, aby se rada města zabývala možností navýšení počtu spojů o víkendech, neboť za současné situace není možné zajistit odpovídající přestupy mezi autobusy MHD a vlaky. Nemluvě o tom, že v dopoledních a odpoledních hodinách jezdí autobusy, především na linkách č. 1, 4 a 5, vytížené. Došlo by tak nejen ke zlepšení přestupů, ale také k častější obsluze městských částí.

Nová zastávka Nemocnice a obnovení přímého spojení s Borovinou

Možná poloha nové zastávky Nemocnice

Investice, která by mohla zásadně ovlivnit budoucí obsluhu přestupního terminálu autobusy MHD, je výstavba nové zastávky Nemocnice. Ta by nahradila současnou zastávku na Bráfově třídě ve směru do centra. V současné době odbor dopravy nechává zpracovat dokumentaci, která prověří, zda je vybudování nové autobusové zastávky možné. Na náš návrh by mohla být umístěna u dnešního parkoviště P+R u přestupního terminálu.

Proč je tolik potřebná? Pokud dojde k její výstavbě, všechny spoje linek č. 4, 10, 13 a 14 budou moci zajíždět do prostoru přestupního terminálu a zároveň zůstane zachována obsluha třebíčské nemocnice. Tím by došlo i k odlehčení dopravy na Bráfově třídě, která je dlouhodobě přetížená. A co víc, dalo by se uvažovat i o tom, že by se linka č. 1 ve své trase opět vrátila k obsluze zastávky Nemocnice. Borovina by tak opět získala kvalitní spojení s nemocnicí.

Přestupní terminál za 80 milionů korun. Využití výrazně pokulhává

Jedním z největších problémů, se kterým se potýká většina měst na celém světě, je nárůst počtu osobních automobilů. Tomuto trendu lze čelit pouze těžko, ale přesto by vedení města mělo dělat maximum pro to, aby se z Třebíče nestalo jedno velké parkoviště. Vybudování přestupního terminálu nám dalo naději, že by se konečně mohlo blýskat na lepší časy. Nakonec ani tato investice nebyla dotažena do konce. Většina autobusů MHD stále na terminál nezajíždí, podobně je tomu i v případě příměstských autobusů. Železniční a cyklistická doprava si také žije vlastním životem.

Je třeba se znovu vrátit k původní myšlence celého projektu, která spočívá v koordinaci a integraci všech druhů dopravy. A toho se dá docílit jedině tak, že se bude do veřejné dopravy efektivně investovat a dbát na to, aby se v ní občané cítili dobře. Ať už se jedná o pracující, kteří budou moci s klidným svědomím nechat auto doma a vyrazit do práce autobusem, nebo o občany, kteří na výběr příliš nemají – děti, studenti a důchodci. Není možné, aby vedení města uvažovalo ve stylu „oni to nějak vydrží“. Tak totiž jejich přístup k MHD dosud vypadá, protože většina z nich ji ani pravidelně nevyužívá. Proto jsme přednesli tyto návrhy na zlepšení současného stavu a jsme ochotni na nich dále spolupracovat.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This