V červenci 2017 začala firma Enviro-les v  Lorenzových sadech na pozemcích patřících obci Kožichovice těžit stromy napadené kůrovcem a uskladnila je bez povolení na pozemcích města Třebíče, na druhé straně potoka protékajícího údolím. I když lesní zákon stanovuje přesné postupy, co a jak je třeba dělat v případě napadení stromů kůrovcem, a jejich nedodržení sankcionovat pokutou až 1 milion Kč, napadené stromy ležely v lese až do března letošního roku. Kůrovec z uskladněných kmenů napadl v podstatě všechny smrky v údolí, včetně majestátního smrku rostoucího u potoka už minimálně 140 let.

Kožichovice a ani těžařská firma třebíčskou radnici o povolení skladovat napadené dřevo údajně nepožádali. Je však povinností zodpovědných pracovníků na radnici stav městského majetku sledovat a řádně o něj pečovat. Na nevyhovující stav bylo Město Třebíč též upozorňováno občany.  

 

Lorenzovy sady - začátek těžby dřeva v červenci 2017

Lorenzovy sady – začátek těžby dřeva v červenci 2017

Lorenzovy sady - stav v prosinci 2017

Lorenzovy sady – stav v prosinci 2017

 

Na březnovém jednání třebíčského zastupitelstva proběhla na téma kůrovce v Lorenzových sadech poměrně bouřlivá diskuse. „Kůrovec je prostě všude. Tak to prostě je. Toho kůrovce jsme si neobjednali. Kůrovec přiletěl sám a nebyl zván“, prohlašoval rádoby vtipně na zastupitelstvu místostarosta Milan Zeibert, zodpovědný za životní prostředí. Též tvrdil, že mají potvrzení, že dřevo bylo chemicky ošetřeno a podle pracovníků odboru životního prostředí kůrovec dávno odletěl, než tam to dřevo bylo uloženo. Pavel Vosátka, vedoucí příslušného odboru dokonce fatalisticky prohlásil, že „…v podstatě kolem 400 m nad mořem půjdou všechny jehličnany pryč“.

 

Záznam části jednání březnového zastupitelstva na téma “kůrovec v Lorenzových sadech”

 

Co z toho je pravda? Zřejmě nic. Pokud je dřevo chemicky ošetřeno, tak se podle zákona musí používat postřik, který je zabarven, protože chemická látka použitá v postřiku je jedovatá. Navíc, vzhledem k tomu, že kmeny byly uskladněny na břehu potoka, postřikem by byla kontaminována i voda protékající v potoce.

Též není pravdou, že kůrovec z dřeva těženého počátkem července už před uložením odletěl. Naše členka Blanka Kutinová v diskusi řekla: „Pan Zeibert má mezery. Když se dá pokácené dřevo s kůrovcem, tak kůrovec vylítá, pokud je teplota nad 15°C.“. O pravdivosti jejich slov svědčí i přiložený graf výskytu kůrovce na odchytovém místě v rokycanském okrese, v přibližně stejné nadmořské výšce, jakou má Třebíč.

 

Správně ošetřená skládka dřeva

Správně ošetřená skládka dřeva

V okrese Rokycany (Plzeňský kraj) bylo v roce 2017 dataloggerem vybaveno odchytové místo na odchyt lýkožrouta smrkového v nadmořské výšce 480 m

V okrese Rokycany (Plzeňský kraj) bylo v roce 2017 dataloggerem vybaveno odchytové místo na odchyt lýkožrouta smrkového v nadmořské výšce 480 m

 

Místostarosta Zeibert též prohlásil: „Nepovažujeme za nutné pronásledovat tady jednak obec Kožichovice, a jednak tu firmu.“ Reakce Blanky Kutinové na sebe nenechala dlouho čekat: „Může kdokoliv cokoliv uskladnit na pozemku města bez povolení? Kožichovicím to budeme tolerovat? Obec má dodržovat zákony jako první.“

Dle lesního zákona je povinností vlastníka lesa učinit veškerá možná opatření k ochraně lesa. Ani Obec Kožichovice, ani Město Třebíč neudělalo v podstatě nic a kůrovce nechali řádit – stav Lorencových sadů tomu odpovídá. Podle odborníků by alespoň smrky na březích potoků mohly při řádné péči přežít, těch se sucho trápící mnoho jiných oblastí nedotýká. Ovšem pokud se napadené dřevo uskladní v bezprostřední blízkosti smrku rostoucího u potoka už víc jak 140 let, pak, jak říká příslušník lesní stráže Josef Mejzlík, „… kůrovec nemusí ani nikam létat. Stačí, když na doposud zdravý strom přeleze. Jeho zkáza je pak otázkou několika málo týdnů.“

 

Takto vypadají Lorenzovy sady nyní. Stromy jsou pokácené, napadené dřevo ale nikdo neodváží a les nečistí. Ideální podmínky pro další šíření kůrovce. To opravdu nikomu na třebíčské radnici nevadí?

 

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This