V loňském roce uzavřela rada města předraženou a netransparentní zakázku na provozování městské hromadné dopravy v Třebíči. Tu měl v gesci tehdejší místostarosta Pavel Pacal. „Vítězem“ výběrového řízení se stal koncern ICOM transport, jenž byl jediným zájemcem a nabídl cenu za provozování MHD o polovinu vyšší než ve srovnatelných provozech. Jiní potenciálním zájemci i dopravní odborníci kritizovali diskriminující podmínky i nestandardní požadavky. Jejich názor následně potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který městu vyměřil pokutu 1,5 milionu korun. Tu bohužel zaplatí občané města, nikoliv odpovědné osoby.

Jedním z tehdejších argumentů Pavla Pacala i ostatních radních byla skutečnost, že část finančních prostředků bude využito na mzdy řidičů. Pro Mladou frontu Dnes uvedl: „Součástí předložené nabídky byl i položkový rozpočet. Z něho jsme vyčetli, že budou navýšené mzdy řidičů.“

K onomu navýšení mezd řidičů mělo dojít k 1. 1. 2017. Uběhly tři měsíce, čtyři, devět, deset měsíců, ovšem slibované prostředky z městského rozpočtu řidiči neviděli. To potvrdil i sám starosta města Pavel Janata, který řekl, že „řidiči MAD dostali podle mých informací přidáno jen velmi málo a nejsou spokojeni“. Co je tedy pravdy na tom, když Pavel Pacal serveru Občasník.eu sdělil, že dopravce ICOM transport má na mzdy řidičů dostat 3 miliony korun ročně navíc, a měla by se tak zvýšit sazba o 2,66 Kč/km? Evidentně vůbec nic. Zpětně se ukazuje, že šlo opravdu o pouhou snahu zakrýt neuvěřitelně vysokou cenu za městskou dopravu, která nemá v celé republice obdoby.

Firma ICOM transport skutečně odmítla řidičům MHD v Třebíči navýšit mzdy, což mimo jiné zdůvodnila i tím, že město Třebíč jako jediné nenavýšilo finanční prostředky na mzdy řidičů. Argumentovala, že kvůli rozhodnutí vlády o navýšení jejich zaručené mzdy i minimální mzdy, by byla ve ztrátě. Co je na tom pravdy?

Za běžných podmínek u transparentních smluv by mohlo dojít k situaci, kdy by zvýšení mezd mělo dopad na ekonomiku dopravce. Ovšem ne v případě Třebíče a společnosti ICOM transport, která místo průměrných 42 Kč/km od města inkasuje 64 Kč/km. Z této částky je jasně patrné, že dopravce má obrovský přebytek financí na to, aby slíbené navýšení mezd řidičů mohl realizovat. Jenže s jídlem evidentně roste chuť a ani částka 160 milionů korun navíc z městského rozpočtu dopravci nestačí, a tak si pod falešnou záminkou vzal na „pomoc“ proti městu část kolektivu řidičů MHD v Třebíči. Ti následně začali vyhrožovat stávkou.

Nástrojem, který dopravce využil pro přesvědčení většiny zaměstnanců o své pravdě, se staly vánoční prémie, které jim odmítl, na rozdíl od svých jiných provozoven, vyplatit. Argumentoval, že mu musí nejprve město navýšit finance. To je však naprosto absurdní, neboť město jako samospráva nemá žádný vliv na to, zda soukromá firma vyplatí či nevyplatí svým zaměstnancům peněžní bonus. I přesto  došlo k sepsání otevřeného dopisu kolektivu řidičů s požadavkem příspěvku města dopravci. Nastala tak zcela nevídaná situace. Místo toho, aby řidiči vymáhali slíbené navýšení mezd po svém zaměstnavateli, firmě TRADO-MAD (dceřiné společnosti firmy ICOM transport), posloužili dopravci jako silový nástroj k nátlaku na město. Samotný ICOM mimo jiné v letech 2014 a 2015 pravidelně posílal milion korun ročně Institutu Václava Klause. Proč nemohly být tyto peníze zcela logicky použity raději na mzdy řidičů?

Po této akci rada rozhodla, že město uvolní další finanční prostředky, které mají být dopravcem využity na mzdy řidičů. Dle vyjádření společnosti ICOM transport má však povinnost dodat ze svých zdrojů na navýšení mezd 83% ze svých zdrojů. Za zbývající dobu platnosti smlouvy, tj. 7 let, by mělo město Třebíč dopravci přispět 200 000 eur. Což je v přepočtu na koruny a jeden rok přes 700 000 Kč. Tato částka by měla tvořit pouze 17% celkové sumy, která by měla připadnout pro řidiče. Zbývajících 83%, přes 4 milionu korun ročně, by měla poskytnout firma ICOM transport.

V současné situaci dopravce uvádí částku průměrné mzdy řidičů MHD v Třebíči na více než 27 000 Kč, což by odpovídalo celostátnímu průměru. Proč jsou tedy po městu vyžadovány další finanční prostředky na její navýšení? Nabízejí se dvě možnosti. Dopravce buď dosud neplatil svým zaměstnancům zmíněných 27 000 Kč, jak uvádí v článku MF DNES, ale mnohem méně. Proto se i přes své obrovské finanční rezervy snaží o navýšení finančních prostředků od města, aby rozdíl dorovnal. Druhá možnost je, že mzdy řidičů jsou pouhou záminkou, jak z města získat další peníze, které nakonec opět skončí někde jinde ve strukturách koncernu ICOM transport a řidiči je neuvidí. Obě možnosti jsou špatné. Tak jako tak občané města zaplatí mzdy řidičů dvakrát a těžko budeme zjišťovat, zda se k nim alespoň jednou dostaly.

Proč radní nakonec tak rychle otočili a schválili dopravci další navýšení finanční prostředků, ač veřejně prohlašovali, že už nyní je cena za MHD vysoká a firma měla s navýšením mezd počítat? Obavou ze stávky to zcela jistě nebylo. Případné sankce pro společnost ICOM transport za neodjeté spoje by byly velmi vysoké a dopravce by si rychle rozmyslel, zda se mu to vyplatí. Radní měli naopak tlačit na dopravce, aby platil mzdy tak, jak bylo deklarováno a jak by bylo adekvátní. Zásadně proto nesouhlasím s postupem vedení města, které již k přebytečným 160 milionům plánuje přidat další peníze, když dosud nemělo ani snahu zkontrolovat, zda jsou peníze vynakládány tak, jak bylo předloženo před podpisem smlouvy.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This