V minulých dnech jsme Vám přinesli informaci o „výjimce“, jež byla udělena pro provoz městských autobusů pod viaduktem na ulici Nádražní. O dokumentu, který ovšem není možné dodržovat, jsme Vás informovali v tomto článku. thumbnail of trebicPoněvadž nám není lhostejná dopravní situace v Třebíči, zvlášť na tak významné tepně jako je ulice Nádražní, navrhli jsme řešení, které by výrazným způsobem předešlo dopravním nehodám spojeným s nadměrnou výškou vozidla. Oním řešením je vybudování tzv. podjezdových bran, které příliš vysoká vozidla fyzickým dotykem upozorní na blížící se překážku, v tomto případě mostní konstrukci. Tyto bezpečnostní prvky jsou známé především z dálnic a silnic 1. tříd, kde jsou umístěny před tunelovými komplexy.

Typ podjezdové brány u třebíčského obchodního domu vhodný pro instalaci na ulici Nádražní.

Vzhledem k tomu, že nám bylo na odboru dopravy řečeno, že silniční komunikace je stále v majetku a správě Kraje Vysočina, vznesli jsme tedy dotaz na krajském úřadě, zda o tomto typu zabezpečení uvažují, a pokud ne, tak toto řešení navrhujeme. Odpověď krajského dopravního odboru byla taková, že tato komunikace již, navzdory předchozímu tvrzení třebíčského odboru dopravy, není pod správou Kraje Vysočina, nýbrž už od roku 2015 města Třebíče, a bylo nám doporučeno kontaktovat organizaci SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), která je vlastníkem zmíněného mostu. Kompletní odpověď si můžete v dokumentu vpravo. Po kontaktu SŽDC nám bylo odpovězeno, že „tak, jak se zmiňuje Kraj Vysočina, ve své reakci na Váš návrh na zlepšení situace, že neplánuje další investici v souvislosti s touto záležitostí, tak i Správa železniční dopravní cesty dokončila stavbu dle schválené a s Městem Třebíč odsouhlasené projektové dokumentace.“ Radnice tudíž měla možnost do projektu opravy železničního mostu mluvit, ovšem neučinila tak. Proto jsme na odpovědná místa na třebíčské radnici zaslali návrh, jenž obsahuje žádost o vybudování tohoto bezpečnostního opatření. Tím by mělo dojít k zásadní redukci situací, kdy nadměrně vysoké vozidlo poruší dopravní značení a dostane se až do stavu, kdy je zablokováno pod mostním objektem. Věříme, že město Třebíč přikročí k co nejrychlejšímu vybudování podjezdových bran a konečně tak přispěje alespoň k částečnému zklidnění situace v tomto místě. Zdroj úvodní fotografie: www.asb-portal.cz

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This