V těchto dnech stále bojujeme s celosvětovou pandemií koronaviru. Čekají nás ale i další velké výzvy, kterým budeme muset čelit. Jelikož se dotknou každého z nás, dali jsme proto dohromady 8 návrhů, které by měly zmírnit finanční dopady na občany Třebíče a blízkého okolí. Myslíme jak na zaměstnance, tak na živnostníky a menší podnikatele. Jsme si samozřejmě vědomi, že možnosti města jsou omezené a je třeba najít kompromis. Proto jsme připraveni na jednání s vládnoucí koalicí, abychom nalezli nejlepší možnou cestu, jak obyvatelům v následujících týdnech a měsíce pomoci. 

1. Odpuštění nájmu živnostníkům v městských nemovitostech

Jelikož někteří drobní živnostníci a malí a střední podnikatelé přišli o zdroj obživy, navrhujeme na měsíce duben, květen a červen odpuštění nájmu v městských nemovitostech. Avšak pouze v případě, že byli nuceni pozastavit podnikatelskou činnost kvůli vyhlášení nouzového stavu. Zároveň navrhujeme, aby rada města k podobnému kroku vyzvala také ostatní veřejné i soukromé pronajímatele.

2. Odložení splatnosti nájemného obyvatelům městských bytů

Pro mnoho obyvatel v těchto bytech je toto období taktéž finančně náročné. Abychom dali možnost těmto občanům zajistit si dostatečné množství finančních prostředků, navrhujeme na měsíce duben a květen a červen posunutí splatnosti nájmů do 31. července.

3. Rychlá splatnost faktur dodavatelům ze strany města

S cílem podpořit cash-flow firem navrhujeme, aby faktury vystavené městu Třebíči byly placeny neprodleně. Ideálně v době 10 dnů.

4. Odborná podpora živnostníků a podnikatelů

Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí chystají velké množství podpůrných opatření pro živnostníky a malé a střední podnikatele, ať už se jedná o plánované odpuštění důchodového pojištění pro OSVČ, o program MPSV„Antivirus“ nebo o tzv. Liberační balíček Ministerstva financí. Navrhujeme, že by v těchto nových opatřeních mohl třebíčským živnostníkům a firmám pomoci speciální koordinátor, který by byl určen městem Třebíčí.

5. Zálohování plateb a splátkové kalendáře

Abychom pomohli udržet co možná největší zaměstnanost v regionu, navrhujeme zavedení splátkové kalendáře a systém zálohových plateb malým a středním dodavatelům z okresu Třebíč. Konkrétní výše zálohové platby by byla ze strany města řešena individuálně na základě typu zakázky a typu dodavatele.

6. Zrušení poplatků za družiny a školky

Vzhledem k nefunkčnosti školních družin a mateřských školek navrhujeme zrušení výběru úplaty za tyto služby. Zrušení poplatku v těchto zařízeních zřizovaných městem by platilo s účinností ode dne jejich uzavření.

7. Prominutí poplatků za ubytování

Jedním z odvětví, které je pandemií coronaviru nejvíce zasaženo, je cestovní ruch. Proto navrhujeme do 30. září 2020 prominout místní poplatek z pobytu.

8. Odložení placení poplatků za odpad a psy

Pro ulehčení finanční situace občanů v Třebíči taktéž navrhujeme odložení splatnosti poplatků za odpad a za psy do 30. června 2020.

Věříme, že alespoň některé návrhy bude vedení města akceptovat, neboť dle našeho názoru pomohou řešit nelehkou situaci občanů v následujících týdnech a měsících. 

Anti-virus – program MPSV na ochranu zaměstnanosti

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This