Ve čtvrtek 20. 6. 2019 proběhlo 3. letošní jednání zastupitelstva města Třebíče, kterého se zúčastnili všichni naši zastupitelé – Jaromír Barák, Blanka Kutinová, Rostislav Štork, Aleš Novák a Alexandra Svobodová. Již jsme psali o vytvoření koncepce péče o městskou zeleň a dešťovou vodu, nyní se vracíme k dalším projednaným bodům červnového zastupitelstva.

Dotazy na radu města

Řešený prostor autobusového nádraží a okolí

První diskuzní příspěvek patřil Jaromíru Barákovi, který otevřel téma budoucího využití autobusového nádraží. Pozastavil se nad rozhodnutím rady města, jež na přímo přidělilo veřejnou zakázku na vytvoření ideové studie sdružení Architekti Třebíč. To je složeno ze tří třebíčských architektonických kanceláří. Upozornil na fakt, že takto významný prostor by měl být řešen pomocí otevřené architektonické soutěže, a nikoliv přímým oslovením konkrétních firem radou města. Je třeba dát prostor i zájemcům, kteří nejsou z Třebíče a mohou přinést další možná řešení. Formou architektonické soutěže proběhne například revitalizace nábřeží řeky Svratky v Brně.

Blanka Kutinová se dotazovala na navýšení cen vstupného do plaveckého areálu Polanka. Upozornila, že v prostoru nevznikly žádné nové atrakce či inovace, které by zlepšili stav areálu. Starosta města Pavel Pacal uvedl, že rada města se rozhodla na základě porovnání s ostatními městy. Naše zastupitelka doplnila, že vzhledem k probíhající rekonstrukci a navzdory pěknému počasí je dosud Polanka zavřená a bylo by tak vhodnější zdražení vstupného o rok pozdržet.

Členové komisí města mají být odměňování spravedlivě

Třicátý bod jednání se týkal zavedení finanční odměny pro předsedy komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva. K tématu se nejprve vyjádřil náš zastupitel Rostislav Štork s poznámkou, že se zavedením odměn souhlasí, ale mechanismus odměňování na základě počtu absolvovaných schůzí mu nepřijde šťastný. Doplnila jej Blanka Kutinová, která připomněla, že nejen předsedové, ale také členové komisí rady města by si zasloužili poměrnou část finanční odměny za účast na jednání, protože také oni, stejně jako předsedové komisí, pracují pro město. Mnohdy musí komisaři odcházet dříve z práce nebo čerpat dovolenou.

Jaromír Barák proto podal protinávrh, který měl finanční odměny rozšířit také o členy jednotlivých komisí. Ti by mohli dostávat například 700 Kč. Nakonec předkladatel bodu, tajemník městského úřadu Vladimír Kazda, navrhl stažení bodu z jednání a opětovné projednání na dalším jednáním zastupitelstva poté, co rada projedná i náš protinávrh.

Činnost kontrolního výboru

Plán činnosti kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru Roman Pašek předložil plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2019. Vedle zákonných povinností jako jsou plnění usnesení zastupitelstva či rady města, kontrolování plnění právních předpisů a dalších kontrolních činností, se výbor usnesl i na dalších bodech. Jedná se ovšem pouze o obecné fráze. Naše zastupitelka Alexandra Svobodová uvedla, že by měl být zastupitelstvu předložen přesný plán, čím se kontrolní výbor hodlá zabývat. I přes naše výhrady však koalice s komunisty a Piráty plán prosadila.

Diskuzi vyvolal též bod týkající se předložených výsledků kontroly opakovaného vyhlašování veřejné zakázky na dodávku a montáž šatních skříněk a bezpečnostních schránek. Náš zastupitel Aleš Novák se předkladatele Romana Paška dotazoval, proč jsou v důvodové zprávě popsány zjištěná pochybení, ale v závěrečném zápisu o provedené kontrole nedostatky zjištěny nebyly. Jaromír Barák k tomu doplnil, že městský úřad postupoval správně, když přijal opatření, která by měla podobným chybám zamezit, ovšem také nesouhlasil s formulací závěrečného zápisu. Proto přednesl protinávrh, který měl za cíl sjednotit zjištěné nedostatky v kontrole. To však radniční koalice opět zamítla.

A co dál? 

Na programu červnového zastupitelstva města byl ještě jeden důležitý bod, který předkládal Aleš Novák – kontrola využití finančních prostředků na navýšení mezd řidičů MHD. Podobně jako v případě vytvoření koncepce péče o městskou zeleň a dešťovou vodu se jedná o rozsáhlé téma, ke kterému Vám přineseme více informací v samostatném článku.

Videozáznam, materiály a výsledky hlasování 3. jednání zastupitelstva města

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This