thumbnail of FACEBOOK CENZURA Ales Novak

Jeden z komentářů na facebookové stránce města, který se vyjadřoval k obchvatu, a byl smazán kvůli odkazu na článek vztahující se k diskutované tématice

thumbnail of Třebíčský Zpravodaj 2017-11 – doplnění článku komentářem starosty města

Starosta Janata svévolně doplnil můj článek svým zkreslujícím komentářem

thumbnail of Článek starosty Janaty

Článek starosty Janaty, který radnice sdílela na městském webu a Facebooku, je nepokrytým zahájením komunální volební kampaně

Proradniční Horácké noviny uveřejnily komentář starosty Janaty, ve kterém objasňuje svoje “demokratické” stanovisko k cenzuře

V souvislostí s diskusí o připravovaném „průchvatu“ Borovinou, ale nepochybně i s blížícími se komunálními volbami, rada města přitvrdila. Na svém zasedání v lednu 2018 přijala usnesení, kterým se snaží omezovat a potlačovat názory opozice a třebíčských občanů, které se jí nelíbí – jinými slovy, oficiálně zavedla cenzuru.

Potlačování jiných než radničních názorů není u stávající vládnoucí koalice nic nového. Prozatím to tedy dělala neoficiálně, odmítala a stále odmítá zveřejňovat polemické články na městském webu. V tištěném Třebíčském zpravodaji díky tiskovému zákonu občas některý článek uveřejní, ale většinou ho ještě neoprávněně doplní komentářem některého z radních nebo úředníků města.

 

z

Rada města Třebíče na své 2. schůzi konané 24. ledna 2018 přijala následující usnesení:

Umístění politické reklamy v komunikačních kanálech města

  1. Rada města rozhodla

stanovit pravidla pro regulaci politické reklamy v komunikačních kanálech města: na sociálních sítích města mohou být zveřejňována pouze sdělení a věcná stanoviska k dění ve městě. Nezveřejňuje se politická reklama, zejména příspěvky o činnosti politických stran a hnutí, stranické polemiky, propagace politických stran, grafiky obsahující loga politických stran a hnutí, a odkazy na webové stránky nebo sociální sítě politických stran a hnutí.

Rada města ukládá Irini Martakidisové  zajišťovat kontrolu a dodržování těchto pravidel pro regulaci politické reklamy v komunikačních kanálech města.

Tiskový zákon upravuje pouze právo zastupitelů na zveřejňování jejich názorů v tištěném periodiku. Zveřejňování názorů zastupitelů, resp. i názorů občanů města v dalších městských komunikačních kanálech, není žádným zákonem upraveno. V tom případě platí samozřejmě vyšší norma, v tomto případě Listina základních práv a svobod. Rada města nemá v žádném případě právo názory jiných omezovat a zakazovat jejich šíření.

Veškeré komunikační kanály města jsou hrazeny z veřejných peněz. Není tedy možné, a je v rozporu se základními demokratickými principy, aby v nich vedle většinového názoru nebyly uváděny i názory oponentní, nejenom názory opozičních zastupitelů, ale i názory občanů města.

 

Listinu základních práv a svobod, oddíl druhý – Politická práva

Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Nejsou stanovená jasná pravidla, jakým způsobem mají být jednotlivé komunikační kanály provozovány. Redakční rada Třebíčského zpravodaje o ničem podstatném na svém jednání nerozhoduje, většinu v ní tvoří členové rady města, o kterých se v časopise informuje nejčastěji. Pro některé členy rady města a radniční úředníky neplatí oficiální uzávěrka pro dodání příspěvků, některé příspěvky svévolně komentují. 

Demokracie je založena na principu rozhodnutí většiny. Není však přípustné, aby na úrovni sdělování a šíření informací docházelo k potlačování menšinových názorů nebo názorů, které nekorespondují s vládnoucími představiteli. V problematice chodu města není možné rozlišovat, která témata jsou ryze politická nebo týkající se života ve městě. Každé rozhodnutí radních či zastupitelů bude reprezentovat pouze určitou část obyvatel. To však neznamená, že jiné názory mají být potlačovány.

“Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.”

Část titulku tohoto článku je z citace ze světoznámého románu George Orwella.  Román – bajka začíná vzpourou zvířat, která vyženou majitele farmy a začnou si vládnout sama. Zprvu ušlechtilé, idealistické myšlenky o rovnosti, svobodě a blahobytu záhy berou za své a jejich místo postupně zaujme propaganda, nesvoboda a totalitní diktatura. Farmu zvířat Orwell dopsal v roce 1944!

George Orwell

Farma zvířat

Vrcholem cynismu a arogance vedení města je rozhovor se starostou města Janatou nazvaný „Demokracie, kterou jsme od sametové revoluce skládali, se plíživě hroutí, povzdechl si starosta Třebíče“, který radnice převzala na městský web z „Parlamentních listů“, webu, který ministerstvo vnitra sleduje jako jeden z desítek českých dezinformačních webů. Tento článek radnice sdílela i na městském Facebooku. Je naprosto absurdní, že starosta si v článku stěžuje na hroutící se demokracii, a sám k tomu hroucení významným způsobem v čele města Třebíče přispívá.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This