V Třebíči se slovo doprava skloňuje velmi často. Město dlouhodobě trápí přetížené silnice, nepromyšlené a špatně koordinované uzavírky a chybějící obchvat města. Dopravu je ovšem nutné chápat v širším kontextu, neboť celkovou dopravní situaci ve městě tvoří všechny její části. V Třebíči jsme bohužel dlouhodobě  svědky až přehnané preference automobilové dopravy a na městskou hromadnou dopravu či cyklisty se zapomíná. Jednou z nejlepších možností, jak ulevit městu od záplavy osobních aut, je fungující a proklientská MHD.

Ukázka systému SMS jízdenek

Ukázka systému SMS jízdenek

Moderní bezemisní elektrobusy pořízené z evropských dotací

Moderní bezemisní elektrobusy pořízené z evropských dotací

Chybí nové zastávky, vybudujeme je

Dnešní podoba MHD v Třebíči vykazuje známky nezájmu ze strany vedení města, především v oblasti provozu. Ve městě zcela chybí, až na několik výjimek, budování nových zastávek, které by zajistily obsluhu nově vznikajících částí města. Zároveň by bylo třeba staré zastávky rekonstruovat na bezbariérové s příslušným doplňkovým vybavením. Dalo by se očekávat, že s územním rozvojem města bude docházet k navyšování počtu spojů, opak je ale pravdou. Z větší části dochází k jejich rušení.

Zlepšíme přestupy mezi vlaky a autobusy

Co je zcela nepochopitelné, je způsob obsluhy přestupního terminálu u Železniční stanice. Jedná se o stavbu, která mohla být Třebíči velmi prospěšná, pokud by byla správně dořešena a následně využívána. Tak se ale nyní bohužel neděje. Do prostoru přestupního terminálu totiž zajíždí pouze vybrané spoje některých linek. V ostatních městech je běžné, že se z přestupních terminálů stávají významné přestupní uzly a jsou zde zaručeny kvalitní přestupní vazby mezi vlaky a autobusy městské a příměstské dopravy.

Pouhých 8 přímých spojů je vedeno mezi Borovinou a nemocnicí

Pouhých 8 přímých spojů je vedeno mezi Borovinou a nemocnicí

Posílíme spojení mezi Borovinou a nemocnicí

Další skutečnost, která cestující dlouhodobě trápí, je nedostatečné spojení mezi Borovinou a nemocnicí. Stejně tak chybí dostatek spojů, které by zajišťovaly obsluhu obchodního centra STOP-SHOP, firem na katastru Kožichovic nebo okrajových městských částí i okolních obcí. Jedním příkladem za všechny je nulová obsluha čtvrti
Nehradov.

Městská hromadná doprava bude on-line!

Třebíčské MHD ale chybí i moderní technologie. V mnoha městech je již běžné platit jízdné pomocí SMS. Tento způsob platby také otevírá téma nástupu i výstupu všemi dveřmi, což by výrazně urychlilo odbavení cestujících v zastávkách. Zároveň by cestující jistě ocenili i vytvoření mobilní aplikace, jejíž součástí by byla on-line platba jízdného, zobrazování aktuální polohy vozidel a jejich zpoždění nebo informace o systému městské hromadné dopravy. Zároveň je trestuhodné, že se na žádný projekt nepodařilo sehnat finance z evropských operačních programů. Například v Třinci bylo takto pořízeno 10 nejmodernějších bezemisních elektrobusů.

Aplikace zaměřené na MHD

Aplikace zaměřené na MHD

Přesná, fungující a promyšlená MHD může výrazně zlepšit celkovou dopravní situaci ve městě. Vzhledem ke kopcovitému terénu Třebíče má u nás městská hromadná doprava vysoký potenciál, jež je třeba využít na maximum. Proto budeme této oblasti věnovat zvýšenou pozornost a zasadíme se o budování nových zastávek, navyšování počtu spojů, zlepšení dopravní obslužnosti jednotlivých městských částí a zavedení dalších moderních technologií. Důležitým projektem je i preference MHD na světelných křižovatkách. Městská hromadná musí být pro občany atraktivní, spolehlivá a musí jim jít naproti.

Autoři: Šimon Horký, Aleš Novák

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This