Od prvního únorového týdne do poloviny března probíhal v Třebíči sběr podpisů za vyhlášení místního referenda v otázce přestavby bývalé kotelny a čističky odpadních vod v areálu BOPO Třebíč na nový Dům dětí a mládeže. Pro vyhlášení místního referenda by bylo zapotřebí posbírat více než 3 000 podpisů obyvatel Třebíče s oprávněním volit.

V souvislosti se schválením rozpočtu města Třebíče těsnou většinou zastupitelů města dne 30. 1. 2014 obsahujícím částku 25 mil. Kč na přestavbu nového DDM a početné nesouhlasné reakce občanů počátkem února 2014 vznikla iniciativa Třebíč Občanům!, která si vzala za cíl sesbírat dostatek podpisů pro vyhlášení referenda. Záměr přesunu DDM do areálu BOPO má jen těsnou podporu v zastupitelstvu a s rodiči dětí navštěvujících toto zařízení nebyl tento přesun variantním způsobem projednán. Jelikož se předpokládá, že nová budova by měla pro účely Domu dětí a mládeže sloužit dalších několik desítek let, je žádoucí, aby bylo jeho umístění řádně prodiskutováno, a o novém umístění DDM rozhodli sami občané.

Strategický plán města Třebíče na období 2012 -15 stále obsahuje přestavbu DDM ve stávající lokalitě na Hrádku. Areál BOPO je z větší části stále nevyužívaný a s největší pravděpodobností ještě dlouhou dobu bude. Zastánci DDM v kotelně argumentují vizí plnohodnotné městské čtvrti, která by z BOPA měla vzniknout. Tato vize, převtělená do líbivých obrázkových studií, existuje už nejméně od roku 2006. Do dnešního dne však její realizace příliš nepokročila. Mimo nevyužívaného kruhového objezdu za 21 milionů korun, který platilo město, tam už jenom z budovy bývalého ředitelství firma JMA vybudovala 27 bytů, prodala jich za 2 roky pouhých 9. A to je vše. Dle vize pana Horkého, majitele většiny nemovitostí v tomto areálu, by v BOPU mělo být 350 bytů. Pokud by už snad pan Horký ty stovky milionů do přestavby továrních budov investoval, komu byty pak prodá? V areálu též dnes fungují dvě výrobní firmy, mající vlastní budovy. V části jedné z nich se vyrábí ponožky, v druhé boty. Majitelé těchto nemovitostí však o přestavbě jejich budov na byty nechtějí ani slyšet, protože by byly neprodejné. V současné chvíli jde tedy o umístění DDM do prázdné továrny, kde v lepším případě bude několik dalších let staveniště, v horším případě stále většinou prázdné tovární objekty.  Jedna budova DDM má vzniknout z kotelny, druhá z čistírny odpadních vod, na místě odkaliště čistírny se mají vybudovat hřiště pro děti. Hned vedle DDM je kotelna na biomasu, kam denně jezdí nákladní auta s palivem.

Podpisů za vyhlášení referenda se podařilo shromáždit 1 603. Signatáři petice museli uvést na podpisový arch celé své jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Velmi mne potěšilo, že i přes radniční aktivity směřované proti celé iniciativě Třebíč Občanům!, která podpisovou akci zaštítila, našlo takové množství občanů odvahu a s uvedením svých citlivých údajů myšlenku místního referenda podpořilo.

Měl jsem za to, že i když se nepodařilo shromáždit dostatečné množství podpisů pro povinnost zastupitelstva referendum vyhlásit, že názor minimálně 1 603 třebíčských občanů je velmi významný, a proto jsem požádal o zařazení zvláštního bodu na program březnového zastupitelstva s návrhem, aby zastupitelstvo v souladu se zákonem vyhlásilo referendum ze své vlastní vůle. Představitelé města však zcela jasně ukázali, že je názor občanů nezajímá a zařazení zvláštního bodu zamítli. Otázka vyhlášení místního referenda se tedy nesystematicky bez dostatečného prostoru k diskusi probírala až v bodě Různé, kdy drtivá většina koaličních zastupitelů se k tématu vůbec nevyjadřovala. Návrh na vyhlášení místního referenda byl zamítnut 15 zastupiteli (z 27) a návrh tak neprošel.

Děkuji všem občanům Třebíče, kteří se nezdráhali projevit svůj názor (ačkoliv za to někteří byli postihování ze strany vedení města i na něj napojené lobbisty), podepsali petici, iniciativu Třebíč Občanům! podporovali či pomáhali se sběrem podpisů. Boj proti klientelismu (jiný důvod přesunu DDM do areálu BOPO není) však nevzdám a dál budu veškeré dění okolo přesunu Domu dětí a mládeže do Boroviny sledovat.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This