Radniční koalice těsnou většinou 15 hlasů protlačila na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 30. ledna rozpočet města na rok 2014. Jak jsme si již zvykli, je opět schodkový.

Městský rozpočet v minulých letech byl vždy schvalován s deficitem.  Rozpočet roku 2013 byl schválen s deficitem 54 miliónů. Zákon samozřejmě předpokládá, že deficitní rozpočet musí být něčím pokryt. Je jedno, jestli vlastními finančními prostředky nebo úvěrem. Způsob přípravy rozpočtu svědčí především o tom, že ho stávající koalice neumí dobře připravit, když se skutečnost liší proti plánu v případu roku 2013 o 70 mil a podobně tomu bylo i v předchozích letech. Stávající koalice do konce roku 2013 zvýšila zadlužení města o cca 80 mil. Pokud bude dodržen rozpočet na rok 2014, tak bude předávat město s dluhem o 130 mil Kč větším, než když ho koalice přebírala.

Schválený rozpočet města 2014 opět není koncipován jako vyrovnaný, je deficitní se schodkem ve výši 54, 5 mil Kč. Dle Pavla Pacala, který rozpočet na zastupitelstvu předkládal, je schodek způsoben pouze nemožností zahrnout do rozpočtových příjmů předpokládané dotace. To samozřejmě není pravda, do rozpočtu města nejsou zahrnuty ani všechny předpokládané výdaje. Rozpočet byl předložen s tím, že se dotace v průběhu roku několikrát “otočí”. Nejdříve se proinvestuje část prostředků uvedených v rozpočtu na rok 2014, následně se podá žádost o dotaci, po obdržení dotace se navýší rozpočet a bude se pokračovat ve financování probíhající akce. Celkem tedy není zahrnuto do rozpočtu 130 miliónů Kč! Část z toho tedy bude realizována až v roce 2015. To, co je v rozpočtu, zhruba odpovídá pouze spoluúčasti města.

Město Třebíč na rok 2014 naplánuje několik velkých investičních akcí. Velmi diskutabilní je přestavba bývalé kotelny v BOPO na Dům dětí, za zhruba 25 milionů korun, bohužel bez dotace. V této částce není zahrnuta demolice staré budovy na Hrádku. Velmi sporná je účelnost regenerace veřejných prostranství ve stejném areálu za 40,5 miliónu. Předmětem této investice je vybudování chodníků, vozovek, parkovišť, veřejného osvětlení a zeleně v místech, kde budovy náleží soukromým firmám. Spoluúčast města je zhruba 14 miliónů.

Největší dopravní investicí za posledních dvacet let bude přestupní autobusový terminál u vlakového nádraží za 81 miliónů, kde se vedle dotace počítá ze strany města s 12,5 milionu korun. Celá autobusová doprava se tam však nevejde, z autobusového nádraží tam bude jezdit pendl.

Dosti zbytečná bude stavba nové křižovatky u rybníka Kuchyňky při silnici do Poušova. Město totiž nechce rekonstruovat mosty v Poušově, takže v době opravdu nutné rekonstrukci Podklášterského mostu nebude k dispozici objízdná trasa. Radnice zadělává na velký dopravní problém.

Podle Pacala je Město Třebíč finančně stabilizované do dalších let a připravené spolufinancovat projekty podporující rozvoj města. Bohužel, není tomu tak. Vykrývat deficit rozpočtu úvěrem a prostředky z rezervního fondu nejde do nekonečna. Koalice zanechá svým nástupcům prázdnou městskou kasu. Proč tak neučinila a zakázku přidělila firmě svého člena a dalších dvou koaličních zastupitelů, se můžeme pouze dohadovat.

Proto jsem na jednání zastupitelstva navrhl, aby se upustilo od některých investic. Úplně zbytečná je stavba nového domu dětí, když Západomoravská vysoká škola opouští budovu a chce ji vrátit městu. Zateplení budovy by přišlo mnohem levněji, než přestavba kotelny v BOPO, navíc by město určitě našlo dotační titul, vždyť škola již měla přislíbenou dotaci 9 miliónů. Děti se do poloprázdné budovy mohou nastěhovat už klidně o prázdninách, i kdyby vysoká opustila budovu později. Hřiště a tělocvičnu by měly k dispozici již nyní.

Dále jsem navrhl zrušit úplně zbytečnou rekonstrukci komunikací v areálu BOPO. Jsou tam totiž komunikace v lepším stavu, než velká část komunikací silnic a chodníků ve městě.

Oba mé návrhy, které by podstatně snížily rozpočtový deficit, koalice smetla pod stůl. Obávám se, že ti, kteří pro takový rozpočet zvedli ruku, mají hodně daleko k péči dobrého hospodáře o majetek města.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This