Jedním z bodů zářijového jednání zastupitelstva města bylo Zrušení členství v OWHC – Organization of World Heritage Cities. OWHC je organizace sdružující města, která mají kulturní památky navázané na světové dědictví UNESCO. V současné době je ve spolku cca 300 měst, ve kterých žije přes 160 milionů lidí. Několik měst je zde zastoupeno i za Českou republiku. Například Kutná Hora nebo Český Krumlov.

Jaká je ale role této světové organizace? V rámci OWHC jsou pořádány konference, setkání nebo workshopy. Další zajímavou aktivitou jsou také projekty na podporu vzdělávání v oblasti světového kulturního dědictví UNESCO, jehož je Třebíč členem. Například v Kutná Hora je v této oblasti velmi aktivní. V roce 2014 byla pořádajícím městem Regionální konferenci CEER OWHC.

Proč tedy má třebíčská koalice s organizací problém? V podkladech pro nás zastupitelé byly od vedení města pouze informace, že radní považují členství za nevýhodné a odmítají platit cca 55 000 Kč ročně za členství, které dle jejich názoru nic nepřináší.

Náš zastupitel Jaromír Barák proto chtěl nejprve vědět, zda se někdo z vedení města za celých 15 let, co jsme členy této organizace, zúčastnil jakékoliv akce, kterou OWHC pořádá. Připomněl, že v nedávné době se konaly konference v Krakově, Budapešti či Kutné Hoře a ve všech případech se jedná o města, která jsou pro zástupce z Třebíče dostupná jak časově, tak i finančně.

Místostarosta Pavel Janata pouze odpověděl, že se nikdy nikdo z vedení města žádné akce spojené s organizací nezúčastnil a neexistují ani žádné záznamy o spolupráci. Uvedl, že se rada města zkrátka usoudila, že je členství pro Třebíč nevýhodné. Podobně se vyjádřil též starosta Pavel Pacal.

Do diskuze se zapojil také náš zastupitel Aleš Novák. Podle něj není možné, abychom o zrušení členství rozhodli bez podrobnějších informací pouze na základě usnesení rady města bez toho, aniž by radní byli iniciativní a vyvíjeli alespoň minimální činnost ve spolku. Uvedl, že organizace nabízí i výměnné pobyty pro mládež a další možnosti, jak zviditelnit naše město a zvýšit jeho atraktivitu u turistů. Navrhl proto předkladateli Pavlu Janatovi stažení tohoto bodu a jeho opětovné předložení na některém z dalších jednání zastupitelstev až budeme mít více podkladů a reálnou zkušenost z činnosti spolku.

Místostarosta materiál stáhnout odmítl a koaliční zastupitelé schválili zrušení členství Třebíče v tomto spolku. Naše uskupení toto rozhodnutí považuje za chybu právě pro nedostatek informací bránící objektivně rozhodnout. “Je smutné, že vedení města nemá problém se služebními cestami do Číny nebo Jihoafrické republiky po boku vlivných podnikatelů, ale zúčastnit se konference v Kutné Hoře, která souvisí s památkami UNESCO, jež jsou pro Třebíč tak důležité, už problém je,” dodal Jaromír Barák.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This