Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání 31. ledna 2019 rozpočet na rok 2019. Rozpočet je stejně jako v minulých letech deficitní, plánované výdaje převyšují příjmy o 125 milionů Kč. Tento rozdíl by měl být pokryt z ušetřených peněz z minulých let a z úvěru. Všech pět zastupitelů za naši volební stranu Třebíč Občanům! hlasovalo proti rozpočtu v podobě, v jaké byl zastupitelstvu předložen. Důvodů jsme měli mnoho.

Nejdražší MHD v republice

Z provozních výdajů v celkové výši 579 milionů tvoří největší položku platy zaměstnanců, která je včetně odvodů ve výši 132 mil. Kč. Městská policie má na platy plánováno 32 milionů, což je třetí nejvyšší provozní položka. Na druhém místě je dotace na provoz městské hromadné dopravy ve výši téměř 44 mil. Kč, což je položka, proti které máme největší výhrady.

Už v roce 2016 město vyhlásilo veřejnou soutěž na provozování MHD v Třebíči. V té zvítězila firma TRADO – MAD, jež je součástí koncernu ICOM transport, za cenu 64,34 Kč za ujetý kilometr. Tato suma byla o téměř 50% vyšší než ve srovnatelných městech. TRADO – MAD byla jediným účastníkem soutěže, a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil Městu Třebíč kvůli diskriminační podmínkám v zadání velmi vysokou a neobvyklou pokutu 1,5 milionů korun.  

Též jsme měli výhrady k částce 4,5 mil. Kč, určené na opravy a udržování veřejného osvětlení. Tuto činnost pro město zajišťuje stejná firma už mnoho let bez výběrového řízení.

Neprůhledné městské dotace

Součástí schvalovaného rozpočtu byly i dotace na provozování jednotlivých sportovních zařízení, které jsou majetkem města. U těch máme největší výhrady k dotaci poskytované na provoz Laguny, která je opakovaně ve stejné výši téměř 7 mil. Kč.  Tato dotace má přitom sloužit k pokrytí ztráty z provozování bazénu, a je přinejmenším podivné, že je každý rok ve stejné výši.

Druhou nejvyšší částkou 6,6 milionů město poskytuje Horácké Slávii na provoz zimního stadionu. Ta dostává i nejvyšší dotační částku na činnost. Ta byla oproti minulému roku zvýšena na více než 10 mil. Kč. To je zdaleka nejvíc ze všech sportovních organizací, druhý v pořadí, Horácký fotbalový klub Třebíč, dostává necelé 2 miliony.

Investice bez státních a evropských dotací

Na investice město plánuje téměř 235 milionů Kč. Největší částka 45 mil. je určena na dokončení rekonstrukce bývalého kina Moravia, z toho je 18 mil. předpokládaná dotace. A bohužel je to téměř jediný projekt s dotačním titulem. Vedení města dlouhodobě nevěnuje potřebnou pozornost dotačním programům a nemá připravené vhodné projekty.  Jako promeškanou příležitost jsme uváděli program na podporu výstavby či rekonstrukci objektů na bydlení pro seniory, do kterého bylo možné podávat přihlášky do začátku února 2019.

Z našeho pohledu diskutabilními jsou i náklady na projektové dokumentace na revitalizaci Karlova náměstí (letos 2, loni 1,5 mil.) a zimního stadionu (7 milionů).  Je totiž otázkou, jestli má vůbec smysl provádět revitalizaci náměstí, která nepřinese žádné podstatné zlepšení jeho funkčnosti či využití. U zimního stadionu je to obdobné, každá z těchto akcí by přišla městský rozpočet v budoucích letech na stamilionové částky.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This