Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Městu to umožní realizovat menší investiční akce, které si občané přejí.

Velmi dobře mají projekt participativního rozpočtu zpracovaný v Brně, proto jsme se jím inspirovali. Na obrázku můžete vidět příklady projektů, které brněnští občané navrhují, na jejich webu http://damenavas.brno.cz jich najdete mnohem více

Participativní rozpočet je nástrojem na posílení prvků přímé demokracie a podílení se veřejnosti na investicích a rozvoji města. Zároveň atraktivním způsobem umožňuje občanům přímo zasahovat do rozvojové politiky města a poukazovat na problémy, které je tíží nejvíce. Občané města tak získají možnost více ovlivňovat její rozvoj, čímž se prohloubí jejich vztah s městem. Další výhodou je možnost zacílit na malé projekty s rozpočtem několika tisíc korun, ale i na návrhy dosahující hodnoty několika set tisíc korun.

Participativní rozpočty mají i docela malá města. Příkladem jsou Mnichovice v blízkosti Prahy, které mají 3,5 tisíc obyvatel

Vznik tohoto typu rozpočtu se datuje na přelom 80. a 90. let minulého století. Jako první této možnosti využilo brazilské město Porto Alegre, kde je nyní tomuto účelu vyčleněno cca 20% výdajové části rozpočtu. V současné době participativní rozpočet funguje ve 3 000 městech na světě, v několika regionech a připravuje se na celostátní úrovni v Brazílii. Je ho možno najít i v zemích s tak odlišnými politickými systémy jako je USA a Čína. Na Slovensku je participativní rozpočet využíván např. v Bratislavě, Bánské Bystrici, Ružomberoku, v Česku pak v Brně, Žďáru nad Sázavou, několika městských částech Prahy (Praha 3, Praha 7 či Praha 8), Litoměřicích, Semilech a dalších městech.

Město Třebíč v současné době schvaluje výdajovou část rozpočtu města především na základě jeho přípravy radou a zastupitelstvem města. Je sice vyčleněna část finančních prostředků na grantové systémy, to ale umožňuje pouze nepřímou účast občanů. Tento systém však není plnohodnotným nástrojem, kterým by se mohli obyvatelé města přímo zapojit a určit využití vymezených finančních prostředků na konkrétní akce.

Částka, kterou jednotlivá města vyčleňují na participativní rozpočet, se pohybuje mezi 50–150,- Kč na obyvatele. V Třebíči by se tedy mohlo jednat o celkovou částku 1,8 až 5,5 miliónů Kč. Poprvé by se mohl participativní rozpočet realizovat už v roce 2018.

thumbnail of Přiručka-participativniho-rozpočtu

Podrobně si principy a zásady participativního rozpočtu můžete nastudovat v této příručce

Možný časový harmonogram:

  1. 5. 2017                          schválení částky vyčleněné na  participativní rozpočet a jeho zásad zastupitelstvem města
  1. 5. – 31. 8. 2017             podávání návrhů projektů občany
  1. 5. – 30. 9. 2017             posuzování projektů městem
  1. 10. – 31. 10. 2017          veřejné projednávání navržených projektů s občany
  1. 11. – 20. 11. 2017           hlasování občanů o projektech, které budou zařazeny do rozpočtu a realizovány
  1. 1. – 31. 12. 2018            realizace vítězných projektů

Kompletní materiál předkládaný do zastupitelstva můžete najít zde

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This