Blanka Kutinová

zdravotní sestra v plicní ordinaci, opoziční zastupitelka města Třebíče

členka výboru pro revitalizaci centra města, členka sociální komise, předsedkyně spolku Obchvat Třebíče

,,Chci na radnici vrátit slušnost, dialog s občany a čestné jednání. Problémy budu řešit aktivně a otevřeně. Do domů se zvláštním určením chci zajistit stálou pečovatelskou službu. S tím souvisí i vybudování pečovatelského domu v Borovině, který zde velice chybí. Problém je v Třebíči i s dostupností zdravotní péče, chybí nám lékaři nejen v ambulancích. Radnice musí mladým lékařům nabízet obecní byty, aby v Třebíči chtěli zůstat. Pokud nebudeme mít zajištěnou péči pro občany, nebudou tu spokojeně žít. I nadále se budu věnovat třebíčské zeleni. V dnešní době je důležité k ní přistupovat obzvlášť zodpovědně, stejně tak i k vodě (včetně dešťové) a odpadovému hospodářství. Budu pracovat tak, aby Třebíč byla zelená, kvetoucí, živá, nejen betonová. Abychom byli opravdu Zdravým městem se vším všudy a to nejen na papíře.”

Narodila se 7. 7. 1974. Po vystudování Střední zdravotnické školy v Jihlavě, obor dětská sestra v roce 1992 nastoupila na dětské oddělení v Třebíči. Postupně se ji narodily dvě dcery Veronika a Tereza. Protože její manžel Milan pracoval a pořád pracuje jako hasič a směnuje, tak musela odejít ze směnného provozu a začala pracovat na dětské ambulanci v oboru alergologie. Od roku 2002 působí v soukromé plicní ambulanci, kde pracuje doposud. Celý profesní život se snažila vzdělávat v dané specializaci. A i proto vystudovala Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě v oboru všeobecná sestra s titulem Bc.

Politika u nich v rodině byla vždy téma, o kterém se mluvilo bez obalu. Její dědeček to za minulého režimu neměl lehké a tak měla vždy jasné, že si má stát za svým názorem, být rovná a neohýbat se před nikým ani pro zisk. Vždy působila spíše jako aktivistka. Ke sdružení Třebíč Občanům! přišla díky názorové shodě v roce 2015. Nelíbí se jí úzká provázanost politiků s některými podnikateli, chybí ji přímá komunikace mezi vedením radnice a obyvateli Třebíče a schopnost pracovat na dlouhodobé vizi, kam má Třebíč směřovat.

Věnuje se sociální oblasti, kde má Třebíč velké nedostatky. Ať už je to bytová politika zaměřující se na mladé lidi, bytová problematika seniorů a handicapovaných, ale chybí ji celková koncepce bytové politiky. Třebíč lidsky stárne a vedení města na to nereaguje. Zajímá ji oblast životního prostředí, které je takovou Popelkou mezi ostatními odbory. A přitom to jsou právě příroda a památky, které dělají naše město jedinečné. Ale také ji vadí, že se nepřemýšlí nad veřejným prostorem i z pohledu handicapovaných.

Během jednoho volebního období se jí povedlo z opozičních lavic přimět vedení města ke stavebním úpravám v tzv. pečovatelských domech, kde byly až doposud vysoké vany a plynové vařiče. Nyní jsou zde budovány sprchové kouty, které jsou většinou bezbariérové. Plynové vařiče jsou nahrazeny elektrickými. Díky jejímu tlaku se začal měnit i přístup k zeleni. Změna v sečení trávy, zakládání motýlích luk, postupná změna v porostech. A co nejdůležitějšího – Adaptační strategie na změnu klimatu. Bez jejího přičinění by nevznikla, byla iniciátorkou a hybatelkou celého procesu.

Jak Blanka říká: “Co je pro mne velmi důležité? Vrátit naší třebíčské politice úctu jeden ke druhému, komunikovat nejen mezi politiky, ale hlavně s obyvateli. Naslouchat, vysvětlovat a stavět na hodnotách jako jsou slušnost a etika.“

Ve svém volném čase se ráda toulá přírodou, celoroční plavání, má ráda historii, tanec a dobrou kávu.

 

 

 

 

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This